Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz

Oblíbená místa

Česko - východní Čechy

Choceň

Znak města Choceň

Tak tohle je moje rodné město. Píšu rodné, i když většina choceňáků má v rodném listě Vysoké Mýto, kde je porodnice, ale to se nepočítá. Nebudu líčit historii města ani popisovat to, co se dá přečíst z fundovanějších zdrojů, třeba z Wikipedie nebo ze stránek Město Choceň. Je to Choceň mým pohledem.

Panorama Chocně

Choceň leží ve východních Čechách, v trojúhelníku tří přibližně stejně velkých měst společně s Vysokým Mýtem a Litomyšlí. Litomyšl je známější díky Bedřichu Smetanovi a Vysoké Mýto má výstavnější náměstí díky svému historickému statusu královského města. Ale Choceň, to je městská oáza uprostřed přírody. Přímo z města můžete vstoupit do přírodní rezervace, do rozlehlých okolních lesů, nebo můžete vyplout na kánoi po Tiché Orlici a kochat se okolní přírodou v zátočinách téhle řeky.

Náměstí

Historickým centrem města je obdélníkové Tyršovo náměstí s novorenesanční radnicí z roku 1880. Ta byla postavena na místě staré barokní radnice.

Choceňská radnice Náměstí s radnicí Průčelí choceňské radnice
Radnice na choceňském Tyršově náměstí
Choceňská radnice v roce 1867 - obraz od Vincence Tomka
Radnice 1867
(obraz - Vincenc Tomek)
Náměstí v roce 1867 - obraz od Vincence Tomka
Náměstí 1867
(obraz - Vincenc Tomek)
Tyršovo náměstí (2005)
Náměstí 2005,
vzadu zvonice
Jungmannova ulice, vlevo Sokolovna
Jungmannova ulice,
vlevo Sokolovna
Mariánský morový sloup
Morový sloup

Věž choceňské radnice
Věž radnice

Uprostřed náměstí stojí 24 m vysoký barokní mariánský morový sloup, který zde byl postaven v roce 1760 místo dřevěné sochy sv. Floriána. Na vrcholu je umístěna socha Panny Marie a ve spodní části pak sochy tří svatých - Václava, Ludmily a Floriána.

Naproti radnici na rohu Jungmannovy ulice stojí bývalý Panský dům, později upravený a přejmenovaný na Sokolovnu. Staré jméno se ale neztratilo, dnes je uvnitř restaurace Panský dům.

Zámek a zámecký park

Choceňský zámek na staré pohlednici
Zámek na staré pohlednici

Na levém břehu Tiché Orlice stojí zámek. Původně to byla jen malá renesanční stavba, kterou nechal postavit Zikmund ze Šelmberka v letech 1562-74 jako panský dům v místě, kde snad dřív stávala tvrz. V roce 1709 ho koupil rod Kinských. Dnešní klasicistní podobu dostal zámek po požáru v roce 1829. Kinští také nechali přistavět v roce 1849 pseudogotickou kapli v průčelí zámku.

V současnosti je v zámku umístěno Orlické muzeum, základní umělecká škola a prodejna knih Zámecké knihkupectví.

Choceňský zámek Choceňský zámek Nádvoří choceňského zámku Zadní trakt zámku
Choceňský zámek
Choceňský park Choceňský park Zámecký park v anglickém stylu Ředitelství Lesů České republiky
Zámecký park v anglickém stylu Bývalá hospodářská
budova zámku

K zámku přiléhá rozlehlý park v anglickém stylu. V parku můžeme vidět i zvláštní cizokrajné stromy. Naproti zámku stojí bývalá hospodářská budova zámku a bývalého zámeckého pivovaru. Dnes patří správě Lesů ČR.

Kostel a zvonice

Vycházíme-li z Tyršova náměstí do ulice Záměstí, stojí po levé straně skupina barokních staveb. První je zvonice se čtvercovým půdorysem a barokní bání z let 1702-03 a za ní původně městský špitál z roku 1750. To je ten červenožlutý dům. Hned vedle zvonice stojí kostel sv. Františka Serafinského a ve farní zahradě fara z roku 1731.
Zvonice z náměstí Zvonice, vlevo špitál Zvonice ze západu, vpravo špitál Bývalý špitál
Východní štít kostela Kostel z východu Kostel ze severovýchodu

Farní kostel sv. Františka Serafinského je v barokním slohu a byl postavený v letech 1729-33 na místě původního dřevěného kostela. Je jednolodní, má příčnou loď a malou věž nad křížením. Na štítu východního průčelí jsou po stranách umístěny sochy sv. Petra, sv. Pavla a uprostřed socha Krista.

Choceň - barokní interiér kostela Stigmatizace sv. Františka okno a obraz Panny Marie v křížení Okno se sv. Václavem a Madonou s dítětem

Strop nad křížením hlavní lodi s příčnou tvoří kupole, která ale navenek nevystupuje. Rokokový oltář je z roku 1734 a jeho součástí je obraz sv. Františka. Rokoková je také kazatelna. Po stranách lodi i v křížení stojí další oltáře.

Kostel ze severozápadu Dveře s letopočtem stavby Branka do farní zahrady Fara
Západní průčelí a vchod s datem 1733 Vstup do farní zahrady a barokní fara

Svatý Václav

Svatý Václav
Svatý Václav - detail

V historii si choceňští asi potrpěli na sv. Václava. Nejen že je zobrazen ve znaku města a jeho socha je součástí mariánského sloupu, ale další socha stojí i ve výklenku farní zahrady.
Okolo sochy svatého Václava jsem chodil devět let do školy. Jako kluk jsem toho bojovníka ve zbroji obdivoval. Socha tady byla umístěna v roce 1929 k tisícímu výročí jeho zavraždění.

Železnice

Z choceňského nádraží, nedávno zmodernizovaného, jezdí vlaky do čtyř směrů. Na Prahu, na Českou Třebovou, na Týniště nad Orlicí a na Litomyšl.
Choceňské nádraží Průlom směrem na Brandýs nad Orlicí Průlom směrem na Prahu Silniční most nad tratí
Železniční trať je zde od roku 1845, kdy byla zprovozněna tzv. Severní státní dráha spojující Prahu s Olomoucí. Při stavbě musel být ve skále proražen 248 m dlouhý tunel. Co mě vždycky fascinovalo, byl průlom pro trať ve skále, který vznikl na místě bývalého tunelu. Pro mě je to takový malý choceňský Korint. No schválně, porovnejte. Silniční most nad tratí byl stavěn na pevné zemi nad tunelem v letech 1947 - 1950. Teprve potom byla skála i s tunelem odstraněna.
Choceňské nádraží Pohled „od Prahy“ Směr Česká třebová Nástupiště

Novorenesanční budova nádraží byla postavena na místě staré po roce 1875, kdy byla dokončena trať do Meziměstí. Celé nádraží včetně nástupišť bylo modernizováno v roce 2005.

Řeka

Náplavka
Vodník
Umělé rameno řeky - náhon pro továrnu
Nábřeží náhonu
Splav ke zvýšení hladiny pro náhon do továrny

Tichá Orlice dělí město na dvě části. Na jejím pravém břehu leží stará historická část s náměstím, kostelem a farou, na levém původně předměstí Choceněk, které bylo samostatnou vsí až do 16. století.

Po výstavbě říčního náhonu k pozdější Robitschově továrně se vytvořil mezi původním korytem řeky a náhonem umělý ostrov, na kterém leží podstatná část města.

smajlíkPři procházkách kolem řeky můžeme na nábřeží náhonu zahlédnout i vodníka.
V zimě je říční náhon plný labutí. A vodník dostane teplé oblečení.

Zámek a řeka v zimě Labutě v zimě Labuť Vodník v zimě

Tok řeky městem, ale taky kousek před a za Chocní, kde se vyskytují pěkná říční zákoutí, si můžeme proplout tady.

Choceň vánoční

Mariánský sloup a radnice
Choceňské náměstí vánoční Choceňská zvonice a kostel
Vánoce roku 2008

Tak jako většina měst, se taky Choceň o Vánocích slavnostně vyzdobí a po setmění se na náměstí rozsvítí ozdobený vánoční strom. Tohle je na konci roku 2008.

Školy

Základní škola M. Choceňského
ZŠ Mistra Choceňského
Průčelí základní školy
Průčelí základní školy
Busta T. G. Masaryka před ZŠ
Busta T. G. Masaryka

Nejvýstavnější a do roku 1988 největší školní budovou ve městě je Základní škola Mistra Choceňského. Budova školy je novorenesanční a byla postavena v roce 1897.

V roce 1988 byla postavena nová, větší škola na druhém konci města.

Kubíčkova vila
Kubíčkova vila
Obchodní akademie
Obchodní akademie

Byly doby, kdy budova školy nestačila počtu dětí a tak jako škola sloužily i jiné budovy. Třeba Kubíčkova vila, kde jsem začínal jako prvňáček i já.

Významnou střední odbornou školou v Chocni je Obchodní akademie zvaná "Akáda". Budova školy je od architekta Č. Mužíka a slouží svému účelu od roku 1933.

Peliny

Tam, kde řeka Tichá Orlice vytváří velký oblouk dřív než dosáhne města, se rozkládá nádherný přírodní kout, vyhlášený už v roce 1948 přírodním parkem. Je to přírodní park Peliny.

Pohlednice parku Peliny
Peliny na staré pohlednici

Na pravém břehu řeky se tyčí mnoho skalních útvarů rozličných tvarů. Jsou to opukové skály, vytvářející jednotlivé bloky, nazývané komíny. Na území parku se vyskytují vzácné rostliny i nějací živočichové. Krása Pelin ale spočívá především v jejich klidné až zadumané atmosféře v kteroukoliv roční dobu. Smíšený porost vytváří hlavně na podzim nádhernou škálu barev.

Přírodní park Peliny - obr. 1 Přírodní park Peliny - obr. 2 Přírodní park Peliny - obr. 6 Přírodní park Peliny - obr. 7 Přírodní park Peliny - obr. 8

Tvary skalních útvarů mohou každému pozorovateli připomínat něco jiného. Já tam vidím třeba i velblouda.

Nahoře nad skalami bývala kdysi ve středověku tvrz nazývaná Vranov. A tajná úniková chodba z té tvrze prý ústila mezi těmito skalami. Konci té chodby se říkalo Koňská díra. Jedna ze skalních puklin, kterou jsme považovali za onu Koňskou díru, byla oblíbeným místem našich klukovských let.

Přírodní park Peliny - obr. 5 Přírodní park Peliny - obr. 3 Přírodní park Peliny - obr. 4 Přírodní park Peliny - obr. 3

Hlasy Chocně

I když člověk už delší dobu v Chocni nežije, přesto se mu při vzpomínce vybaví obrazy a zvuky zachycené před mnoha lety.

"Přijeli jste do stanice Choceň. Na druhou kolej přijel vlak z Prahy, hlavního nádraží, Kolína, Pardubic..."
Tak to je jeden z těch hlasů našeho města. Tenhle nádražní hlas nebyl jediný. Typické bylo také mezi skalami železničního průlomu se rozléhající:
"Dobrááá, dobrááá, na pátou..." a buch - rozléhaly se rány narážejících nárazníků a rachot popojíždějících souprav při posunování.
Zvuk zvonů choceňské zvonice
Za tichých nocí pak byla slyšet až u nás na Záměstí typická zvuková výstraha na železničním přejezdu za Pelinami. Ktrrrr, ktrrrr, ktrrrr - ozývalo se. A potom už jen vzdálený hukot projíždějícího vlaku.

Každou neděli po ránu se rozezvučely na zvonici dva velké zvony. Každý byl v jiné tónině, takže se střídavě doplňovaly, pak se sešly v jednom rytmu, pak zase rozešly a tak stále na střídačku. A protože náš dům stál jen několik desítek metrů od zvonice, tenhle zvonový duet byl krásnou kulisou každého nedělního rána.

Choceňská náměstí

Choceňská náměstí - to zní trochu nadneseně. Choceň má jedno „hlavní náměstí“ a tím je výše popsané historické Tyršovo. Názvem náměstí Svobody se dnes pyšní i jedno místo v novější části Chocně na křižovatce ulic Kollárova, Polská a Ruská.
Místo bývalého Havlíčkova náměstí
Bývalé
Havlíčkovo náměstí
Karel Havlíček Borovský
Karel Havlíček
Borovský
Náměstí Svobody
Náměstí Svobody

Existovalo ještě jedno místo označené jako náměstí. Byl to malý plácek v Pernerově ulici na Choceňku poblíž Kubíčkovy vily, který nesl název Havlíčkovo náměstí. Uprostřed na travnaté oplocené ploše stála od roku 1907 socha Karla Havlíčka Borovského, kterou vytvořil v Chocni žijící sochař Josef Reil. Dnes je plastika umístěná v parčíku Na Lhotách v ulici Milana Rastislava Štefánika.

Pokračování někdy příště...

Napište připomínky, kritizujte, chvalte
Nahoru