Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz

Cestování

Německo, Severní Porýní-Vestfálsko

Králové korunovaní v Cáchách

Katedrála v Cáchách je místem, kde bylo korunováno třicet králů Svaté říše římské. Tuto tradici založil Ota I., který tímto chtěl naznačit, že je pokračovatelem myšlenky Karla Velikého vládnout velké evropské říši kontinuálně navazující na staré Římské impérium. Cáchy byly tradičním korunovačním místem, i když řada panovníků dala přednost korunovaci v jiných městech.

Seznam v Cáchách korunovaných králů

Po stopách králů   Panovník   Po stopách králůDoba
vlády
Historické přiblížení
Ota I. Veliký  936- 973Bojoval s českým knížetem Boleslavem I., potom spojenci.
Ota II.  961- 983
Ota III.  983-1002
Jindřich III.1028-1056
Jindřich IV.1053-1106Boj o investituru s papežem. Knížeti Vratislavu II. udělil královský titul.
Konrád (III.)1087-1098syn Jindřicha IV. - spolukrál
Jindřich V.1099-1125Wormský konkordát s papežem Calixtem II. (od 1099 jako spolukrál)
Lothar III.1125-1137
Konrád III.1127-11521127-1135 protikrál
Jindřich (VI.)1147-1150spolukrál
Fridrich I. Barbarossa1152-1190Českému knížeti Vladislavu II. udělil královský titul.
Jindřich VI.1169-1197
Filip Švábský1198-1208podporován Přemyslem Otakarem I. za slib královského titulu
Ota IV. Brunšvický1198-1218podporován Přemyslem Otakarem I. za slib královského titulu
Fridrich II.1212-1250Přemyslu Otakarovi I. udělil Zlatou bulou sicilskou dědičný královský titul.
(do 1215 protikrál)
Jindřich (VII.)1222-1235syn, spolukrál
Vilém Holandský1248-1256do 1254 protikrál
Richard Cornwallský1257-1272
Rudolf I. Habsburský1273-1291Vítěz nad Přemyslem Otakarem II. na Moravském poli.
Adolf Nasavský1292–1298
Albrecht I. Habsburský1298–1308
Jindřich VII. Lucemburský1308-1313Otec Jana Lucemburského, českého krále.
Ludvík IV. Bavor1314-1347
Karel IV. Lucemburský1346-1378také český král (poprvé korunován v Bonnu 26. listopadu 1346 jako vzdorokrál císaře Ludvíka Bavora, podruhé v Cáchách 25. července 1349)
Václav Lucemburský1378–1400také český král (jako římský král sesazen pro nečinnost v říši)
Zikmund Lucemburský1411-1437také český král
Fridrich III.1440-1493
Maximilian I.1486-1519Jeho politikou se Habsburkové dostali i na španělský trůn.
Karel V.1519-1556Habsburk s nejrozsáhlejší říší - římský císař a španělský král (území v Americe)
Ferdinand I.1531-1564od r. 1526 také český král
Napište připomínky, kritizujte, chvalte
Nahoru