wz

Cestování

Německo, Bádensko-Württembersko

Münster - katedrála v Ulmu

Už od 14. století se pyšní město Ulm ohromnou katedrálou. Je to Münster, jak jsou v téhle části Německa katedrály nazývány. Základní kámen stavby byl položen v roce 1377, ale její věž byla dokončena až za 513 let. V té době, v roce 1890, pak byla věž Münsteru nejvyšší stavbou světa a dodnes je nejvyšší kostelní věží.

Pohled ze západu
Pohled ze západu
Velká věž Münsteru
Nejvyšší kostelní věž
na světě
Pohled z východu
Pohled z východu

Mohutná věž se tyčí nad hlavním portálem do výšky 161,53 m. Její stavba byla dokončena v 19. století podle původních plánů z 15. století. Po 768 schodech se dá vystoupat na vyhlídku 142 m nad zemí.

Hlavní průčelí Hlavní portál Hlavní portál Hlavní portál a tympanon
Západní průčelí, hlavní portál a jeho výzdoba

Velikosti věže odpovídá i velkolepý západní portál se vstupním prostorem podepřeným dvěma pilíři. V oblouku nad vchody je vyobrazeno stvoření světa, první hřích a vyhnání z ráje.

Sv. Antonín a Jan Křtitel
Sv. Antonín
a Jan Křtitel


Tympanon se Stvořením světa Marie s dítětem a sv. Martin
Marie s dítětem
a sv. Martin


Na pilíři mezi dveřmi Ježíš Kristus - trpitel (Schmerzensmann)
Tympanon
nad hlavním vchodem

Na pilířích stojí vlevo sv. Antonín a Jan Křtitel a vpravo Marie s dítětem a sv. Martin. Uprostřed na pilíři mezi dveřmi pak Ježíš Kristus jako trpitel (Schmerzensmann).

Budova chrámu je postavena z cihel včetně bočních opěrných zdí, ale hlavní věž i východní věže nad chórem jsou z kamene.

Horní část hlavní věže
Horní část
velké věže
Špice velké věže
Špice
velké věže
Jižní portál
Boční portál
na jižní straně
Špice jedné z východních věží
Špice jedné
z východních věží
Jižní strana
Podpěrná zeď
jižní strany

Interiér

Vnitřek chrámu návštěvníka trochu překvapí. Je to jiné. Okna hlavní lodi osvětlují malovaný strop a fresku nad chórem a prostor nepůsobí tak zasmušile okázale jako v jiných gotických chrámech.
Varhany
Varhany
Hlavní loď
Hlavní loď
Freska „Poslední soud“
Poslední soud
Malovaná klenba
Malovaná klenba

Nad lomeným obloukem chóru namaloval Hans Ulmer Schüchlin v roce 1471 velkou fresku Poslední soud.

Pilíře oddělující hlavní loď od bočních zdobí nejen svatí, ale i světské postavy. A protože je kostel protestantský, dostali se sem např. i švédský král Gustav Adolf II. nebo vévoda Christoph von Württemberg. Poměrně nové sochy z 19. stol. stojí na podstavcích z doby parléřovské.

Svatostánek - schránka na hostie
Svatostánek
Švédský král Gustav Adolf II.
Gustav Adolf II.
Vévoda Christoph von Württemberg
Christoph
von Württemberg
Pilíře boční lodě
Pilíře boční lodě
Křtitelnice
Křtitelnice

V levé části hlavní lodě před chórem je umístěný 26 metrů vysoký svatostánek vytesaný z kamene, ve kterém bývaly ve skříňce uloženy hostie. Pod kamennou klenbou podpíranou třemi sloupy stojí křtitelnice z roku 1474.

Výzdoba chórových lavic
Lavice chóru
Výzdoba chórových lavic
Řezby chórových lavic

Chórové lavice jsou z 15. století. Mají 89 sedadel a jsou vyřezávané z dubového dřeva. Na pultech před lavicemi jsou umístěny vyřezávané bysty - vlevo slavní muži historie, např. Pythagoras, Cicero, Seneca a vpravo moudré ženy starověku zvané Sybily.
Kromě církevních hodnostářů zasedala v lavicích při zvláštních příležitostech také městská rada.

Historické souvislosti

Na vzniku katedrály v Ulmu má "zásluhu" římský císař a český král Karel IV. Při neúspěšném dobývání města zničili jeho vojáci ulmský kostel, který stál mimo městské hradby. Proto se měšťané rozhodli postavit ve městě kostel nový.

A rozhodli se vekoryse. Münster měl svou velikostí ukazovat bohatství a moc tohoto svobodného říšského města. Ve městě s deseti tisíci obyvateli měl stát chrám s dvaceti tisíci místy. Stavbou byl pověřen stavitel Jindřich Parléř starší (z Ulmu).

Základní kámen byl položen 30. června 1377. Do roku 1391 se na vedení stavby vystřídali ještě Michael Parléř a Jindřich Parléř mladší.

Münster v roce 1887
Münster
v roce 1887

Po Parléřích nastoupili stavitelé Ensingerové. První z nich Ulrich Ensinger chtěl postavit hlavní věž víc jak 150 metrú vysokou. Mezitím byl nehotový kostel v roce 1405 poprvé vysvěcen. V té době byl samozřejmě katolický.

Další stavitel Matthäus Böblinger předělal v roce 1477 plány, a to především u hlavní věže. Pak ale nastaly problémy. Zdi sřední lodi i klenba bočních lodí nevydržely tak velké zatížení.

Stavbu zachránil stavitel Burkhard Engelberg z Augsburgu. Zesílil základy západní věže a změnil klenbu bočních lodí, kterou podepřel štíhlými pilíři.

Po roce 1530 přechází občané města na luteránskou víru a kostel se stal protestantským.

Až v 19. století bylo rozhodnuto o dokončení hlavní věže. Byla dostavěna v roce 1890 podle původních plánu, avšak o 10 metrů zvýšená. Překonala tak výškou dóm v Kolíně nad Rýnem.

Dojmy a postřehy

Freska „Poslední soud“
Poslední soud
Varhany
Varhany

Jak už jsem psal výše, při vstupu do téhle katedrály si člověk musí říct: je to jiné než v ostatních gotických dómech. Asi to způsobuje barevnost fresky na východní stěně nad chórem, malovaná klenba hlavní lodě a taky lehkost kleneb na štíhlých pilířích bočních lodí. To všechno bylo umocněno, když se po mém vstupu do katedrály rozezvučely varhany a zazněla Bachova Tokáta a fuga d-moll. Ty pocity se nedají slovem vyjádřit.

Informace:

Otvírací doba Münsteru je vždy od 9:00.
Zavírací podle ročního období v 16:45 až 19:45.

Vstupné na věž:
  • dospělí - 4 €
  • mládež od 7 do 17 let a studenti - 2,50 €
  • děti do 7 let - zdarma

Použité zdroje pro Münster - katedrálu v Ulmu

Napište připomínky, kritizujte, chvalte
Nahoru
TOPlist