Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz

Cestování

Polsko

Kostel Navštívení Panny Marie
ve Vambeřicích

Kostel Navštívení Nejsvětější Panny Marie - tak zní název proslulého kostela v polských Vambeřicích těsně u hranic broumovského výběžku. Kdo četl Babičku Boženy Němcové, jistě si vzpomene, jak babička s Barunkou navštívily po několikadenní cestě z Ratibořic toto věhlasné poutní místo.

Celek Průčelí Schodiště
Kostel Navštívení Panny Marie ve Vambeřicích

Dnešní kostel byl vystavěn na místě považovaném za zázračné a kde před ním stály už jiné kostely, které byly zničené válkami nebo jinak zchátraly. Byl postaven v letech 1715 až 1723 v barokním slohu, ale navenek se vrací do doby renesance. K pozdně renesančnímu průčelí se stoupá po širokém schodišti se symbolickým počtem schodů. Třiatřicet schodů připomíná roky Ježíšova života, patnáct horních schodů pak věk Panny Marie před mateřstvím.
Na ochoze, který dělí budovu opticky na dvě patra, jsou rozestaveny sochy apoštolů.

Vnější vzhled celé stavby působí monumentálně, ale vnitřní prostor chrámové lodi není tak velký, jak bychom očekávali. Je to dáno tím, že uvnitř po obvodu stavby jsou chodby, které ze všech stran obkružují chrámovou loď.

Loď
Loď kostela
Presbiterium
Průhled do chóru
Kazatelna
Kazatelna
Varhany
Varhany
Oltář
Hlavní oltář
Marie
Marie s Ježíškem

Chór neboli presbytář je oddělen od chrámové lodi obloukem a mříží. V prostoru chóru stojí hlavní oltář, který vytvořil kladský sochař vídeňského původu Karl Sebastian Flacker. V jeho středu se nachází soška Panny Marie s Jezulátkem vyřezaná z lipového dřeva, z konce 14. století, kterou střeží dva andělé. Po stranách oltáře pak stojí sv. Anna a sv. Jáchym, rodiče Panny Marie.

Vlastní chrámová loď je oválného půdorysu se sloupy po obvodu, pod jejichž oblouky se nacházejí oltáře svatých, mimo jiné např. českého světce Jana Nepomuckého. U jižní stěny se nachází bohatě zdobená barokní kazatelna, také dílo Flackera.

Chodba
Okružní chodba
10. zastavení
10. zastavení
12. zastavení
12. zastavení
Chodba
Okružní chodba

V chodbě, která obkružuje loď kostela, jsou umístěny výjevy se svatými, reliéfy s křížovou cestou a pamětní desky. Je tady i deska na paměť návštěvy Karola Wojtyly, pozdějšího papeže Jana Pavla II.

Historické souvislosti

Ve 12. století stála na vrchu, kde dnešní kostel stojí, dřevěná socha Panny Marie. Podle kroniky z roku 1218 se stal zázrak, když se zde slepému Janu z Raszewa vrátil zrak. Od té doby se stalo místo, kde byl následně umístěn kamenný oltář, cílem poutníků.

V roce 1263 byl postaven první, dřevěný kostel. Ten byl zničen za husitských válek.

Zdejší majitel panství Ludwig von Pannwitz pak nechal postavit kostel z cihel vysvěcený v roce 1512. Ten byl opět zničený, tentokrát za třicetileté války.

Další kostel byl trojlodní bazilika, vysvěcený roku 1710. Ten však rychle zchátral pro stavební nedostatky a proto byl zbourán, aby uvolnil místo nové stavbě.

Jan Pavel II.

Dnešní kostel nechal postavit hrabě Franz Anton von Götzen v letech 1715 až 1723.
Biskupská mitraČestný titul bazilika minor udělil kostelu v roce 1936 papež Pius XI.

V roce 1955 navštívil poutní kostel Karol Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., který tady 3. července odsloužil mši.

17. srpna 1980 byly sošky Panny Marie a Ježíška slavnostně korunovány papežskými korunami. Matka Boží se tak stala královnou rodin z Vambeřic.

Dojmy a postřehy

Tahle obec měla vždycky německé jméno Albendorf, z něhož vznikla česká verze Valbeřice a poté Vambeřice. Tak ji nazývali čeští poutníci, kteří navštěvovali zdejší kostel. Vambeřice, tedy polsky Wambierzyce, získaly své nynější jméno až po 2. světové válce, když byl přejatý jejich český název.

Sympatická obec Vambeřice je na návštěvníky, kteří si přijedou prohlédnout jejich kostel, dobře připraveni. Na okraji obce je rozsáhlé parkoviště vybavené sociálním zařízením, a to vše zdarma.

Použité zdroje pro Kostel ve Vambeřicích

Napište připomínky, kritizujte, chvalte
Nahoru