Cestování

Německo, Porýní-Falcko

Převozník a králové

Tahle legenda ze Špýru, která se váže na Císařský dóm, má krásný příběh a nápadně se podobá jiné legendě, nám velmi známé.

V dobách minulých nebyl na řece Rýnu v okolí města Špýru široko daleko žádný most. Jedinou možností, jak se dostat z jednoho břehu na druhý, bylo využití služeb převozníka. Ten měl své obydlí na pravém břehu řeky, na opačné straně, než leží město Špýr i jeho dóm.
Plastika za špýrským dómem
Plastika
převozníka
Plastika za špýrským dómem
Plastika králů
za špýrským dómem
Jednoho mlhavého večera v říjnu roku 1813 uslyšel převozník volání z druhého břehu:
„Halóóó, převozníku, převez nás!“
Převozník neváhal a se svým prámem přeplul na druhou stranu. Jak se blížil ke špýrskému břehu, vynořovalo se ze tmy osm zahalených jezdců na koních. V tom šeru a mlze nemohl rozeznat, o koho jde, ale zaslechl zpod plášťů zařinčení kovu. Když přepluli Rýn a jezdci vystoupili na břeh, vtiskl mu každý z nich do dlaně stříbrnou minci. Potom všech osm zmizelo ve tmě. Převozník spěchal do svého domu, aby si prohlédl odměnu. Tam zjistil, že nešlo o současné peníze. Naopak, byly to velmi staré a vzácné mince. Obtížně luštil a četl nápisy: Konrad II., Heinrich IV., Rudolf von Habsburg, Philipp von Schwaben... Nebyl z toho vůbec moudrý.
Pfennig - Konrád II. (CHVONRADVS IMP) Pfennig - Jindřich III. (HEINRICVS IMP)
Pfennig - Jindřich IV. (HEINRICHVS IMP) Pfennig - Rudolf I. Habsburský (RVDOLPH - ROM. REX)

O několik dní později se ozval dusot koní a ti podivní jezdci tu byli zas. Rozevláté pláště odhalily jejich zbroj, pokrytou prachem a snad i zaschlou krví. A opět se nechali převézt, tentokrát na špýrskou stranu Rýna. Jezdci vystoupili a odjížděli směrem ke špýrskému chrámu. Převozníkovi to nedalo a nenápadně je sledoval. Vtom ale zůstává stát jako solný sloup. Nemůže uvěřit vlastním očím. Před tajemnými jezdci se otvírá východní stěna císařského dómu a oni vjíždějí dovnitř. Potom se stěna zavře a všude se rozhostí ticho, jako by se nic zvláštního nestalo.
Druhý den se převozník dozvěděl novinu. Daleko na východě říše se prý odehrála veliká a hrozná bitva. Říkalo se jí bitva národů a bylo to prý u Lipska. Pruské a rakouské vojsko a jejich spojenci porazili mocnou Napoleonovu armádu a tak jeho cizovláda v zemi skončila.

Od té doby koluje pověst, že staří císaři a králové ze svých hrobů vycházejí, kdykoliv je vlast napadena, a zasáhnou v pravou chvíli do bitvy, aby zemi od cizovlády ochránili.
Nápis o legendě Stará špýrská sága:
„Převozníkův sen“
Z dómu vycházející císaři
táhnoucí přes Rýn pomoci Říši,
když je ve velkém nebezpečí,
volají: "Převozníku, převez!"
Napište připomínky, kritizujte, chvalte
Nahoru