Cestování - města

Německo, Bavorsko, Horní Bavory

Burghausen

Hrad Burghausen
Hrad Burghausen
Znak města Burghausen

Na východní hranici Bavorska s Rakouskem, asi 50 km severně od Salzburgu, leží město Burghausen. Rozkládá se na levém břehu řeky Salzach, která tu tvoří přirozenou hranici mezi oběma zeměmi.

Tohle nevelké město má jednu výraznou dominantu, kvůli které stojí za to jej navštívit. Je to hrad Burghausen, jehož hradby se táhnou po celé délce skalního hřebenu nad městem. Ve středověku byl hrad sídlem vévodů a tak byl Burghausen po Landshutu druhým nejvýznamnějším městem vévodství.

Vjezd do města z rakouské strany
Vjezd z Rakouska
Hranice
Hranice
Řeka Salzach
Řeka Salzach

Most z rakouské strany přes řeku Salzach a krátká ulička přivede návštěvníka přímo na náměstí Starého města. To je obklopené historickými domy, kostelem a radnicí.

Oblíbená výzdoba domů
Oblíbená výzdoba domů
Brána do ulice „In den Grüben“
Brána do
„In den Grüben“
Městský sál (Stadtsaal)
Městský sál
(Stadtsaal)
Knížecí znak
Knížecí znak

Pod obloukem brány na jižní straně náměstí se dá projít do uličky In den Grüben, do pěší zóny s hospůdkami a kavárničkami. Velký modrobílý dům s nápisem Stadtsaal a s knížecím erbem ve štítě je bývalá vládní budova, která dnes slouží jako kulturní dům. Jsou zde sály pro divadlo, plesy a koncerty.

Náměstí a část hradu
Náměstí a část hradu
Železný cyklista
Železný cyklista
Domy na náměstí
Domy na náměstí

Dominantou náměstí je gotický kostel sv. Jakuba ze 14. století. Jeho věž je vysoká 79 metrů a má zvláštně tvarovanou barokní báň z roku 1722.

Kostel sv. Jakuba v Burghausenu Kostel sv. Jakuba v Burghausenu Kostel sv. Jakuba v Burghausenu
Kostel sv. Jakuba v Burghausenu

Obvykle se do Burghausenu přijíždí od severu, z bavorské strany. Tam nad hradem se nachází větší, moderní část města. Na hlavní průjezdní ulici jsou restaurace, obchody i další služby. Do Starého města se pak sjíždí ulicí podél hradu. Po pravé straně je odbočka k parkovišti u šestého nádvoří hradu Burghausen.

Historické souvislosti

První zmínka o městě je v dochované listině z roku 1025. V té době sem také byla pozdějším císařem Konrádem II. dosazena hrabata z Burghausenu, aby místo spravovala.

Saský a bavorský vévoda Jindřich Lev (Heinrich der Löwe) tohle území ovládl v roce 1164.
bavorský znakOd roku 1180 patří Burghausen Wittelsbachům, protože Ota I. z rodu Wittelsbachů získal Bavorsko v léno od císaře Fridricha Barbarossy.
bavorský znakPo prvním dělení Bavorska se Burghausen stal druhým sídelním městem dolnobavorských a později bavorsko-landshutských vévodů. Město se rozvíjelo hlavně díky obchodu se solí z Halleinu.

Městská práva získalo město r. 1307 a další privilegia obdrželo od císaře Ludvíka Bavora.

bavorský znakDalší rozvoj města přišel s vládou tzv. "bohatých" vévodů (1393-1503). Byli to Heinrich XVI., Ludwig IX. a zvlášť Georg der Reiche (Jiří zv. Bohatý).

Východní hranice Bavorska nebyla tehdy na řece Salzach. K jeho území patřila i velká oblast na pravém břehu řeky, tzv. Innviertel (Innský kraj). Po vymření rodu Wittelsbachů a válce o bavorské dědictví bylo tzv. Těšínským mírem v roce 1779 toto území přiděleno Rakousku. Burghausen se tak stal městem na hranici.

Historie města je úzce spjatá s historií hradu.

Dojmy a postřehy

Parkovací kotouč

Parkovat v Burghausenu se dá buď přímo na náměstí, ale tam je obvykle plno, nebo na velkém podzemním parkovišti pod ním. Parkování je nějakou dobu zdarma (pokud si vzpomínám asi 2 hodiny), ale musíte mít parkovací kotouč s nastaveným časem příjezdu umístěný za oknem. Dost se to kontroluje.

Použité zdroje pro Burghausen

Napište připomínky, kritizujte, chvalte
Nahoru