Cestování - města

Rakousko, Štýrsko

Graz
(Štýrský Hradec)

Graz - Hlavní náměstí s kašnou a Hodinová věž
Graz
Znak města Graz

Rakouské zemské hlavní město Štýrska leží na jihovýchodě země na řece Mur, asi 60 km od hranic se Slovinskem. Má skoro 263.000 obyvatel a je tak druhým největším městem Rakouska. Jeho historické jádro je zapsáno na Seznamu světového dědictví UNESCO. Jméno Graz je slovanského původu. Gradec (Hradec) bylo opevněné místo, které bylo postaveno původním slovanským obyvatelstvem.

Schlossberg

Bašta Bürgerbastei s Hodinovou věží
Bašta Bürgerbastei
s Hodinovou věží

Dominantou Štýrského Hradce je vrch Schlossberg, na kterém od 12. století stával hrad později přebudovaný na pevnost. Pevnost sloužila až do roku 1809 a nebyla nikdy dobyta silou.

Zvonová věž (Glockenturm)
Zvonová věž
(Glockenturm)
Hodinová věž - Uhrturm
Hodinová věž
Uhrturm

Z původních staveb mnoho nezbylo, ale dochovaly se alespoň dvě věže. První z nich je Glockenturm (Zvonová věž) ze 16. století, která je vysoká 34 metrů. Ve věži je umístěn třetí nějvětší zvon ve Štýrsku s průměrem téměř 2 metry a hmotnosti přes 4 a půl tuny (4633 kg).

Druhá věž je symbolem města. Měří sice jen 28 metrů, ale pro město Graz je to velmi charakteristická památka. Uhrturm (Hodinová věž) tady stála už ve 13. století a dnešní vzhled získala ve století 16. při obnově pevnosti na Schlossbergu.

Bürgerbastei a výhled na město
Výhled na město
z bašty Bürgerbastei
Pozice děl v místě bývalé Kanonenhütte
Děla v místě
bývalé Kanonenhütte

Mohutná bašta, na které Hodinová věž stojí se jmenuje Bürgerbastei (Bašta občanů). Dnes je na ní zahrada s krásnou květinovou výzdobou.

Další připomínkou slavné vojenské minulosti pevnosti je ukázka několika děl na místě, kde dříve stála budova zvaná Kanonenhütte sloužící k obraně a později jako vězení. Napoleonovi vojáci ji však v roce 1809 zbourali.


Koleje lanovky na Schlossberg
Kolejová lanovka
na Schlossberg
Kriegssteig - schodiště na Schlossberg
Schodiště -
(Kriegssteig)

Na Schlossberg vede kolejová lanovka, která je v provozu od roku 1894. V roce 2004 byla zmodernizovaná a vybavená novými, moderními vagóny. Nástupní stanice je na Nábřeží císaře Františka Josefa (Kaiser-Franz-Josef-Kai).

K Hodinové věži na Schlossberg se z města dá vystoupat také po 260 schodech tzv. Válečné stezky (Kriegsteig) postavené během I. světové války. Někdy se používal i název Ruská stezka, protože na výstavbě se podíleli kromě rakouských ženistů také ruští zajatci.Hlavní náměstí

Dnešní Hlavní náměstí (Hauptplatz) bylo vždycky centrem každodenního života Štýrského Hradce a především místem konání trhů. Jižní stranu náměstí lemuje radnice, která byla původně v roce 1550 renesanční. Její klasicistická podoba vznikla v letech 1803-1807 a do konce 19. stol. se rozrostla do nynějšího vzhledu. Průčelí radnice je ozdobeno čtyřmi sochami - alegoriemi obchodu, vědy, umění a řemesel. Do bohaté výzdoby patří třeba i dvě postavy lancknechtů na boční straně radnice.

Radnice
Radnice
(pohled ze Schlossbergu)
Průčelí s alegorickými postavami
Výzdoba
průčelí radnice
Boční výzdoba radnice
Výzdoba západní
fasády radnice
Domy s podloubím na rohu Sporgasse
Domy na rohu
Sporgasse

Většina domů měla dříve podloubí, které se zachovalo u dvou domů na rohu ulice Sporgasse. Tyhle domy mají krásnou fasádu ze 17. století.

Radnice a pomník arcivévody Johanna
Radnice a pomník
Kašna arcivévody Johanna
Kašna arcivévody Johanna
Kašna - Arcivévoda Johann
Arcivévoda

Střed náměstí zdobí velkolepá kašna arcivévody Johanna vytvořená roku 1878 jako jeho pomník. Socha arcivévody stojí na jejím vrcholu a je obklopena čtyřmi sedícími ženskými postavami. Jsou to alegorie řek protékajících historickým Štýrskem: Mur, Enns (Enže), Drau a Sann (Dráva a Savinja - ty jsou dnes ve Slovinsku). Arcivévoda Johann byl významný člen habsburského rodu, syn císaře Leopolda II. Byl štýrským polním maršálem a říšským správcem a zasloužil se o rozvoj Štýrska.

Enns (Enže)
Enns (Enže)
Drau (Dráva)
Drau (Dráva)
Sann
Sann
Mur
Mur

Zemský dům a zbrojnice

Z východní strany náměstí Hauptplatz vycházejí ulice Herrengasse a Schmiedgasse. Mezi těmito ulicemi hned za radnicí se nachází velká budova Zemského domu (Landhaus) s krásným renesančním nádvořím s arkádami. V rohu nádvoří stojí kašna s bronzovým manýristickým zastřešením z roku 1590.

Ulice Herrengasse Arkády na nádvoří Zemského domu Nádvoří Zemského domu Detail kašny na nádvoří Zemského domu
Ulice Herrengasse Zemský dům (Landhaus) - arkády a kašna Detail kašny

Na Landhaus navazuje další historická budova. Je to zbrojnice (Zeughaus), která byla postavena v 17. století a je největší historickou zbrojnicí na světě. Její sbírky mají asi 32.000 exponátů.

Zbrojnice a Zemský dům (Zeughaus a Landhaus)
Zeughaus a Landhaus
Graz - vstup do zbrojnice
Zbrojnice (Zeughaus)
Detail portálu zbrojnice
Detail portálu zbrojnice
Malovaný dům (Gemaltes Haus)
Malovaný dům

Na protější straně ulice pak stojí budova s příznačným názvem - Malovaný dům (Gemaltes Haus). Fresky na fasádě představující řecké a římské bohy vytvořil barokní malíř Johann Mayer v roce 1742. Dům nesl původně název Herzogshof (Vévodský dům), protože ho používali Habsburkové pro svůj úřad zemských knížat.

Náměstí zvonkohry

O Vánocích roku 1905 se ve Štýrském Hradci poprvé rozezněla zvonkohra, kterou si nechal vestavět do štítu svého domu obchodník a výrobce lihovin Gottfried Maurer.

Náměstí zvonkohry (Glockenspielplatz)
Náměstí zvonkohry
(Glockenspielplatz)
Dům Gottfrieda Maurera s orlojem
Dům
Gottfrieda Maurera
Orloj v Grazu - tančící hospodyňka a hospodář
Tančící figurky
zvonkohry

Třikrát denně v 11, 15 a 17 hodin je možné na dnešním Náměstí zvonkohry (Glockenspielplatz) uslyšet melodie zvonkohry a zároveň vidět specifický štýrský orloj. Otevřou se dvě okna ve štítu domu a objeví se tančící postavičky štýrské hospodyňky a hospodáře.

Dóm a jiné církevní stavby

Dóm ve Štýrském Hradci
Dóm sv. Jiljí
(Sankt Ägydius)
Vpředu Dóm, vzadu kostel Srdce Ježíšova
Vpředu Dóm, vpravo
kopule mauzolea a vzadu
kostel Srdce Ježíšova

Z několika desítek kostelů ve Štýrském Hradci je tím nejdůležitějším Dóm. Na první pohled jednoduše vyhlížející gotický kostel byl postaven za císaře Fridricha III. v roce 1438 na místě původního kostela z 12. století. Jako ten původní byl zasvěcen svatému Jiljí (Ägydius). V letech 1577-1773 sloužil jako řádový kostel Jezuitů. V roce 1786 byl kostel povýšen na biskupský a od té doby je dómem neboli katedrálou.

Hlavní portál Dómu
Hlavní portál Dómu
Hlavní loď
Hlavní loď
Kazatelna
Kazatelna
Pamětní deska obětí I. světové války
Pamětní deska

Těsně vedle Dómu stojí budova složená ze dvou částí. Je to kostel sv. Kateřiny a Mauzoleum. Mauzoleum je v pravé části a je zastřešené velkou zelenou kopulí. V něm je pohřben císař Ferdinand II. (to je ten Ferdinand, který nechal popravit 27 vůdců stavovského povstání v Čechách).

Mauzoleum a kostel sv. Kateřiny Mauzoleum a kostel sv. Kateřiny

Mauzoleum a kostel sv. Kateřiny
Mauzoleum a kostel sv. Kateřiny

Několik dalších kostelů padne do oka při pohledu z vrchu Schlossberg. Po schodišti Kriegssteig z vrchu Schlossberg se dá sejít na náměstíčko Schlossbergplatz, naproti kterému stojí barokní kostel sv. Trojice (Dreifaltigkeitskirche) s oranžovou fasádou a bílými sloupy na průčelí. Na druhé straně řeky Mur pak stojí bílý barokní kostel Mariahilfkirche se dvěma věžemi a s přilehlým klášterem Minoritů.
Kostel sv. Trojice (Dreifaltigkeitskirche)
Kostel sv. Trojice
(Dreifaltigkeitskirche)
Mariahilfkirche
Kostel Panny Marie pomocné
(Mariahilfkirche)
Městský farní kostel (Stadtpfarrkirche)
Městský farní kostel
(Stadtpfarrkirche)
Kostel Srdce Ježíšova (Herz-Jesu-Kirche)
Kostel Srdce Ježíšova (Herz-Jesu-Kirche)
Věž kostela Stadtpfarrkirche
Věž kostela
Okna chóru
Okna chóru
Detail z okna chóru
Detail okna
Městský farní kostel (Stadtpfarrkirche)

V ulici Herrengasse, která vede do hlavního náměstí z jihu, ční z řady domů barokní věž městského farního kostela Stadtpfarrkirche. K historii tohoto kostela patří i malý skandál, o který se po válce postaral tvůrce nových malovaných oken Albert Birkle, když zobrazil na jednom chórovém okně Hitlera a Mussoliniho jako pronásledovatele Krista. Vzbudilo to rozruch, ale nakonec tam oba diktátoři zůstali.

Dále na jihu mimo Staré město upoutá pozornost červený kostel Srdce Ježíšova (Herz-Jesu-Kirche) postavený až v osmdesátých letech 19. století v novogotickém slohu. Jeho téměř 110 metrů vysoká věž je třetí nejvyšší kostelní věží v Rakousku.

V ulici, ve které stojí Dóm a Mauzoleum, se nalézá velká budova s barokně zdobeným portálem. Nazývají ji Domherrenhof, byla založena štýrským arcivévodou Karlem II. r. 1576 a sloužila jako jezuitský konvikt. Projdeme-li dovnitř, ocitneme se na malém nádvoří s kašnou a pumpou. Kašnu zdobí plastika Hérakla bojujícího s Lernskou Hydrou.

Domherrenhof
Domherrenhof
(jezuitský konvikt)
Vchod do konviktu
Vchod do konviktu
Héraklés
Héraklés
Nádvoří
Nádvoří
s Héraklovou kašnou

Něco z novější doby

Plovoucí ostrov Murinsel na řece Mur je jednou z moderních specialit Štýrského Hradce. Tvarem se podobá otevřené mušli a je pružně spojený s břehy dvěma lávkami. Uvnitř se nachází kavárna a tvůrci pamatovali i na děti, které tady mají provazovou prolézačku.

Plovoucí ostrov - Murinsel
Plovoucí ostrov
Murinsel
Murinsel - pohled ze Schlossbergu
Řeka Mur s plovoucím ostrovem
Dětská prolézačka uvnitř ostrova
Dětská prolézačka
uvnitř ostrova
Obchodní dům Kastner & Öhler Obchodní dům Kastner & Öhler - interiér
Obchodní dům Kastner & Öhler

Za zmínku stojí obchodní dům rakouského obchodního řetězce Kastner & Öhler o jehož založení se zasloužili dva podnikatelé z Opavy v roce 1873. Po jejich usazení v Grazu jim tenhle obchodní dům navrhla a v roce 1914 postavila známá vídeňská kancelář Fellner & Helmer. Dnes má dům moderní střešní nástavbu s restaurací, kavárnou a vyhlídkovou plošinou nad střechami Starého města.

Kunsthaus Kunsthaus
Kunsthaus - Dům umění

Na západním břehu řeky Mur stojí Kunsthaus - Dům umění. Je to budova vypadající jako tmavá placatá bublina s podivnými výrůstky a je místními nazývána Friendly Alien - přátelský vetřelec. Supermoderní budova je místem výstav moderního umění a přednášek. Útvary na střeše jsou světlíky. V noci pak fasáda hraje světelnými obrazci, což zajišťuje na 930 programem řízených světelných trubic umístěných na východní straně budovy.

Historické souvislosti

V 6. století bylo území dnešního Štýrska osídleno Slovany, kteří časem založili na kopci nad řekou Mur hrad neboli grad. A protože nebyl asi příliš velký, tak to byl hrádek - gradec. Proto je město ve slovanských jazycích nazýváno Štýrský Hradec.
Říšská korunaKdyž Ota I. porazil na Lechu Maďary, kteří i tohle území ohrožovali, byla na východní hranici říše zřízena marka na řece Mur (Marchia Carantana) a jejím přirozeným centrem byl Graz.

V dokumentech je poprvé Graz zmíněn v roce 1128.
Erb BabenberkůV roce 1180 bylo Štýrsko povýšeno císařem Fridrichem Barbarossou na vévodství. Na konci 12. století už drželi Štýrsko Babenberkové.
Erb Přemysla Otakara II.V letech 1261 až 1278 ovládal Štýrsko Přemysl Otakar II.
Erb Rudolfa I.Po bitvě na Moravském poli nastal čas Habsburků. Štýrská větev habsburského rodu měla po roce 1379 v Grazu rezidenci, ze které ovládala tzv. vnitřní Rakousko (Innerösterreich), což bylo území Štýrska, Korutan, Kraňska a Rakouského přímoří.

Portrét arcivévody Karla II. nad vchodem do konviktu
Karel II.
Johannes Kepler
Johannes Kepler

Štýrský arcivévoda Karel II. založil v Grazu v roce 1585 univerzitu. Portrét arcivévody můžeme vidět nad vchodem do jezuitského konviktu.

V období let 1594 až 1600 vyučoval v Grazu na konkurenční protestantské vysoké škole známý astrolog, astronom a matematik Johannes Kepler.Turci při svých výbojích neustále ohrožovali území kolem Grazu a proto se dvůr Ferdinanda II. přestěhoval v roce 1619 do Vídně.

Nápis na Zvonové věži

Z nápisu
na Zvonové věži:

Měšťané zaplatili
Francouzům
2978 zlatých
a 41 krejcarů
za záchranu věže
Glockenturm

Když Napoleon zvítězil v roce 1809 nad Rakušany v bitvě u Wagramu (mimochodem Wagram leží také na nám známém Moravském poli), musela mu být vydána i pevnost Schlossberg. Francouzi zničili vše, co se zde nacházelo. Měšťanům Grazu se podařilo zaplacením výkupného zachránit alespoň dvě věže - Glockenturm a Uhrturm.

Dojmy a postřehy

Visací zámky na mostě

Den, kdy jsme si prohlíželi Graz, byl pro léto netypický. Bylo zataženo a zima, takže nálada na procházky městem moc nebyla. Takže snad až příště zvládneme podrobnější prohlídku některých dalších památek jako je vnitřek Zemského domu, zbrojnice nebo městského hradu.

I ten orloj na domě se zvonkohrou nás zklamal. Z neznámých důvodů se v 15 hodin panáčci neukázali, ač na ně čekala spousta turistů z foťáky. Tak si na ně počkáme při další cestě přes Štýrský hradec.

A ještě jeden důvod, proč musíme znova do Grazu. Zavěsit si svůj visací zámek na mostě přes Mur.

Druhá návštěva Štýrského Hradce

A jak jsem si umínil, při další cestě přes Graz v roce 2013 jsem si na tanečníky na orloji počkal. Tentokrát nezklamali a ukázali se v celé své kráse. Taky arkády Zemského domu jsem si prohlídl a pár obrázků jsem sem přidal.

Zámek na most jsme nevěšeli. Tenhle zvyk se tak rozšířil, že už to není originální a taky to začíná hyzdit památky.

Použité zdroje pro Graz

Napište připomínky, kritizujte, chvalte
Nahoru