Cestování

Německo, Bádensko-Württembersko

Konstanz - Kostnice

Znak města Konstanz

Město Konstanz leží na západním břehu Bodamského jezera při hranici se Švýcarskem v místě, kde z jezera vytéká řeka Rýn. Konstanz má necelých 85.000 obyvatel a je městem universitním.

Pro nás jsou tam zajímavá místa spjatá s naší historií jako je Münster (Münster Unserer Lieben Frau - Chrám Matky Boží), Husovo muzeum nebo Husův kámen (Hussenstein) - místo, kde byl údajně upálen Jan Hus a Jeroným Pražský.

Česká vlajka - v pozadí kostnický dóm
Vlajky zemí EU,
v pozadí kostnický dóm
Nábřeží Rýna u Bodamského jezera - vlevo věž Rheintorturm, vpravo Pulverturm
Nábřeží Rýna u Bodamského jezera
- vlevo věž Rheintorturm, vpravo Pulverturm
Rheintorturm - Věž Rýnské brány
Rheintorturm
- Věž Rýnské brány

Historické centrum města se rozkládá na jižním břehu Rýna. Tady na rýnském nábřeží stojí dvě středověké věže. Rheintorturm (věž Rýnské brány) a Pulverturm (Prašná věž). Obě byly součástí středověkých městských hradeb. Pulverturm byla postavena k obraně středověkého mostu už kolem roku 1200.

Impéria

Nábřeží Bodamského jezera
Nábřeží
Bodamského jezera
Impéria
Impéria

Východní stranu Starého města omývá voda Bodamského jezera, kde nás v přístavu vítá novodobý symbol města - Impéria. Socha od Petera Lenka, postavená tady roku 1993, stojí na otočném podstavci, je 9 metrů vysoká a váží 18 tun.
Socha je vytvořena na motiv povídky Honoré de Balzaca z doby kostnického koncilu. Představuje kurtizánu držící na rukou nahého císaře a papeže. Symbolizuje tak odvěkou pravdu, kdo a co vlastně vládne světu.smajlík

Budova koncilu

Na nábřeží se rozkládá krásně kvetoucí park nazývaný Stadtgarten (městská zahrada). Na jejím okraji pak stojí historická budova Konzilgebäude (Budova koncilu).
Přístav a socha Impérie
Přístav a
socha Impérie
Vpravo Konzilgebäude, vzadu nádražní budova
Vpravo Konzilgebäude,
vzadu nádražní budova
Konzilgebäude
Budova koncilu
(Konzilgebäude)
Nábřeží Bodamského jezera
Nábřeží
Bodamského jezera

Budova koncilu byla původně postavena jako obchodní dům a skladiště v roce 1388 pro obchod s Itálií. Jméno Konzilgebäude získala během kostnického koncilu (1414-1418), který řešil zmatky v církvi a kromě toho soudil i českého reformátora Jana Husa. Dnes se v budově konají koncerty a konference.

Historie v ulicích města

Z nábřeží se dá projít podchodem pod železniční tratí a ocitneme se v historickém centru Starého města na náměstí Marktstätte. Na jeho konci osvěžuje vzduch Císařská kašna (Kaiserbrunnen).
Podchod pod tratí
Podchod do centra
Císařská kašna
Císařská kašna
Náměstí Marktstätte
Náměstí Marktstätte
Fridrich Barbarossa
Fridrich Barbarossa
Jindřich III.
Jindřich III.
Maxmilián I.
Maxmilián I.
Trojhlavý páv
Trojhlavý páv

Kašna byla zřízena v roce 1897 a na středovém sloupu byly symbolicky zobrazeny čtyři německé vládnoucí dynastie podobami jejich nejznámějších představitelů. Bronzové plastiky byly ale roztaveny za války v roce 1942.
Až v devadesátých letech byla kašna doplněna třemi novými a spíš satiricky pojatými císaři a výjevy jako je např. zpodobnění církve se třemi papeži trojhlavým pávem apod.

Radnice
Radnice

Za kašnou vyúsťuje do náměstí ulice Kanzleistrasse, ve které stojí radnice. Původně v 16. stol. to byl cechovní dům tkalců. Radnice je ozdobená freskami v renesančním stylu s výjevy z historie města.
Na freskách tak můžeme vidět uzavření Kostnického míru, kdy císař Fridrich Barbarossa uzavírá mír s městy Lombardie v roce 1183, návštěvu císaře Fridricha II. v Kostnici nebo udělení Braniborské marky v léno norimberskému purkrabímu Fridrichu VI.

Fridrich Barbarossa uzavírá mír s Lombardskými městy 1183
Kostnický mír 1183
Zikmund Lucemburský uděluje v léno Braniborskou marku Fridrichu VI. Norimberskému
Udělení léna Fridrichu VI.
Návštěva Fridricha II. v Kostnici
Fridrich II. v Kostnici

Konstanz a Jan Hus

Na konci Kanzleistrasse se můžeme vydat dvěma směry. Vpravo do centra Starého města k Münsteru, vlevo dojdeme Husovou ulicí k Husovu muzeu a bráně Schnetztor. Věž s bránou na jižní straně hradeb nazývaná Schnetztor byla postavena ve 14. století.

Husova ulice - Hussenstrasse
Husova ulice
- Hussenstrasse
Vpravo Husův dům, vzadu brána Schnetztor
Vpravo Husův dům,
vzadu brána Schnetztor
Husův dům - Hus-Museum
Husův dům
Hus-Museum
Věž s bránou - Schnetztor
Věž s bránou
- Schnetztor
Husův kámen - Hussenstein
Husův kámen
- Hussenstein

Husův dům stojí jen kousek od brány Schnetztor a je ve správě české Husovy společnosti. Uvnitř se nachází muzeum s dokumenty o Husově životě, díle a smrti.

Husův kámen je místo, kde byl Jan Hus 6. července 1415 údajně upálen. Leží asi 15 minut chůze od Husova domu směrem ke švýcarské hranici v parčíku na okraji města. Z jedné strany je pamětní nápis Hieronymus von Prag - na paměť později upáleného Jeronýma Pražského a z druhé Johannes Hus - na památku Jana Husa. Každoročně pořádá Německo-český spolek v Kostnici s Husovou společností na tomto místě vzpomínkový akt - proto ta spousta květin.

Centrum Starého města

Dům na náměstí Obermarkt - Zum Hohen Hafen
Náměstí Obermarkt
Dům "Zum Hohen Hafen"

Zpátky Husovou ulicí se dostaneme do centra. Mineme nám známou Kanzleistrasse a jsme na náměstí Obermarkt. To poznáme podle domu s freskou (Zum Hohen Hafen), na které je opět jako na radnici zobrazeno udělení Braniborské marky v léno norimberskému purkrabímu Fridrichu VI. králem Zikmundem Lucemburským, které se událo na tomhle náměstí.

Přes ulici je vidět Lutherův kostel postavený až v 19. stol. O kousek dál stojí naopak nejstarší kostnický kostel sv. Štěpána, jenž je zmiňován už v 7. století a v 15. stol. byl přestavěn pozdněgoticky.

Poblíž stojí také nepřehlédnutelný freskou malovaný hotel Graf Zeppelin.

Lutherův kostel
Lutherův
kostel
Freskou ozdobený hotel Graf Zeppelin Gaststätte
Freskou ozdobený hotel
Graf Zeppelin Gaststätte
Staré město - Zollernstrasse
Altstadt, Zollernstrasse
vzadu Stephanskirche
Kostel sv. Štěpána (Stephanskirche)
Kostel
sv. Štěpána

Münster

Kostnický chrám Matky Boží - Münster Unserer Lieben Frau
Münster
Západní průčelí
Západní průčelí

A konečně se dostáváme ke kostnickému dómu. Na náměstí Münsterplatz stojí dominanta města - Münster neboli Dóm Matky Boží (Münster Unserer Lieben Frau). Chrám byl po staletí místem pro biskupský stolec až do roku 1821.

Kostel je směsicí různých slohů, jak byl po staletí přestavovaný a upravovaný. Základem je románská trojlodní bazilika doplněná gotickými kaplemi a výrazné gotické průčelí s dostavěnou novogotickou věží. Uvnitř se prolínají styly románský, baroko a renesance.

V tomto kostele obhajoval v době kostnického koncilu český reformátor Jan Hus svoje učení. Byl ale souzen a odsouzen.

Dubová vrata s dveřmi v portálu Münsteru
Dubová vrata s dveřmi
v portálu Münsteru
Sochy nad portálem Münsteru
Sochy nad portálem
Münsteru
Interiér Münsteru
Interiér Münsteru

Historické souvislosti

Ve 4. stol.n.l. založen římský kastel a byl pojmenován pravděpodobně po císaři Constantinovi II. Constantia.
Biskupská mitraOkolo roku 590 bylo založeno biskupství Konstanz - ve středověku největší diecéze na německém území.
Říšská korunaMěsto získávalo na významu a konaly se tu říšské sněmy. V roce 1043 sem svolal sněm císař Jindřich III.
Říšská korunaV roce 1153 tady na říšském sněmu rozhodl císař Fridrich Barbarossa o válečném tažení proti spolku lombardských měst. Po třiceti letech byla Konstanz místem, kde Barbarossa s lombardskými městy uzavřel mír (Kostnický mír).
Říšská korunaSvobodným říšským městem se stala Konstanz v roce 1192, kdy císař Jindřich VI. zrušil nadvládu biskupů nad městem.

Mistr Jan Hus - reliéf na Husově domě

Při vyslovení jména Konstanz (Kostnice) si většina lidí vybaví kostnický koncil, při němž byl souzen český reformátor Jan Hus. Koncil však byl svolán hlavně k uspořádání nevalných poměrů v katolické církvi a k volbě papeže. Konal se v letech 1414 až 1418. Volba papeže probíhala ve zvláštní budově (Konzilsgebäude), která stojí dodnes na břehu Bodamského jezera vedle přístavu. Koncil jinak zasedal v biskupském chrámu (Münster Unserer Lieben Frau ), kde byl také Jan Hus souzen.
Papež Martin V. byl zvolen až po třech letech konání koncilu 11. listopadu 1417.

V době tohoto koncilu byla Konstanz také svědkem významné události, kdy římský král Zikmund Lucemburský udělil v léno Braniborskou marku Hohenzollernům. Obdržel ji vévoda Fridrich VI., který dosud vládl v Norimberku.
Erb HabsburkůPo porážce v náboženských válkách ztratila Konstanz status svobodného říšského města a od roku 1548 spadla pod vládu rakouských Habsburků.

Vlajka Bádenského knížectvíZa napoleonských válek obsadili Konstanz Francouzi. Po vítězství Napoleona u Slavkova došlo k smlouvě mezi Francouzi a Rakušany (Prešpurský mír). Rakouský císař ztratil mnohá území a také Konstanz připadla k Bádensku.

Dojmy a postřehy

Konstanz nebo Kostnice? Z římských dob město neslo název po římském císaři - Constantia. Ve 13. stol. pak bylo používáno i Costanze nebo Kostinz. Nějakou chybou v přepisu se objevilo v 15. stol. jméno s prohozenými písmeny Costnitz. Z toho pak vznikl český název Kostnice. Takže s kostmi to nemá nic společného.

Husův dům - muzeum
Husův dům - muzeum


Snad nejhezčí ulice je právě ta Husova. Je zakončena starobylou bránou ze 14. století (Schnetztor) a na své si přijdou i koupěchtiví turisté - je v ní také obchodní dům.

V Husově muzeu se otvírá v 11 hodin, ale když jsme tam asi v půl jedenácté postávali, otevřelo se nad námi okno a ozvalo se česky: "Počkejte, jdu vám otevřít". Takže díky hodné paní správcové jsme nemuseli čekat.

A nakonec ještě jeden pěkný reliéf na domě v ulici Wessenbergstraße blízko Münsteru. Nevím, v jakém kontextu reliéf vznikl a co měl připomínat, ale je krásně budovatelský.
Reliéf - oráč Hand am Pflug Blick auf's Gespan
mit Gottes Segen vorwarts dann

Ruka na pluhu, pohled na potah,
s Božím požehnáním pak vpřed

Zpestřením cesty do Kostnice z německé strany je plavba přívozem přes Bodamské jezero z Meersburgu. Možností zaparkovat je v Kostnici spousta. Já jsem si našel parkoviště mimo centrum starého města (solidní cena), ale přitom celkem blízko. Byl to parkovací dům "Parkplatz - Benediktinerplatz" jen pár kroků od mostu přes Rýn. Hned za mostem už je Altstadt - Staré město.

Informace:

Parkhaus - Benediktinerplatz:
  • cena: 1. hodina - 0,80 €, každá další hod. - 0,60 €, max. cena za den - 6,20 €
  • souřadnice: N47°40.122´ E9°10.695´..... (N47.66870° E9.17825°)

Použité zdroje pro Konstanz

Napište připomínky, kritizujte, chvalte
Zpět na mapu