Cestování - města

Slovensko

Nitra

Znak města Nitra

Město Nitra, nejstarší historicky doložené město Slovenska, leží asi osmdesát kilometrů východně od Bratislavy. Městem protéká stejnojmenná řeka Nitra a na severní straně se nad městem vypíná charakteristická nitranská dominanta - vrch Zobor. Samotné město je pak korunováno hradem s katedrálním kostelem.

Vrch Zobor
Vrch Zobor
Nitra
Nitra - město pod Zoborem
Nitranský hrad
Nitranský hrad

Historické centrum města se dělí na dvě části. Návrší s hradem a jeho okolím je Horní město, novější část s centrem na Svatoplukově náměstí je Dolní město.

Horní město

Na hradním vrchu se rozkládá Nitranský hrad s katedrálou a palácem, obklopený mohutnou hradbou s bastiony. Dobu, kdy byla Nitra jedním z důležitých míst Velkomoravské říše, připomíná sousoší Cyrila a Metoděje, věrozvěstů působících na Velké Moravě, stojící pod jihovýchodní baštou hradu.
Cyril a Metoděj
Cyril a Metoděj
Cyril a Metoděj
Cyril a Metoděj
Mariánský sloup
Mariánský sloup

Uprostřed parkové plochy před hradem, která se nazývá náměstí Jana Pavla II., se nachází bohatě zdobené mariánské sousoší. Tento morový sloup nechal postavit po ukončení morové epidemie v roce 1750 biskup I. Esterházy.

Pribinovo náměstí
Pribinovo náměstí
Kníže Pribina
Kníže Pribina

Centrem podhradí je Pribinovo náměstí obklopené několika městskými paláci. Z jeho horního konce sleduje náměstí sám kníže Pribina v podobě bronzové sochy z roku 1989.

Na severní straně náměstí stojí klasicistní budova zvaná Malý seminář, na opačné straně pak Velký seminář, což je okázalá budova, jejíž součástí je diecézní knihovna a v interiéru i malá kaple.

Budova nad Velkým seminářem byla postavena pro církevní hodnostáře - kanoniky. Socha Atlanta na rohu domu je nazývána Corgoň, proto Kanónia „U Corgoňa“. Podle legendy byl Corgoň silný kovář, který bránil město před Turky, když na ně vrhal velké balvany.

Malý seminář
Malý seminář
Kanónia
Kanónia (U Corgoňa)
Dům odpočinku
Pro meritae quieti
Pribinovo náměstí
Pribinovo náměstí

Níže stojící dům z konce 18. století byl postaven pro staré kněze a nese název Pro meritae quieti, což znamená Dům zaslouženého odpočinku.

Františkánský kostel
Kostel
sv. Petra a Pavla
Reliéf
Sv. Petr a Pavel
Erb
Erb biskupa J.Telegdyho

Před vstupem do náměstí, na nároží Sámovy ulice, stojí renesanční a později barokně upravený kostel sv. Petra a Pavla nazývaný též františkánský. Kostel patřil k bývalému františkánskému klášteru, který nechal postavit na troskách původního kláštera biskup J. Telegdy v letech 1624 –1634.
Telegdyho erb je vidět nad vchodem vedle kostela. Zajímavostí je mramorový reliéf se sv. Petrem a Pavlem, poničený za tureckých válek a nalezený jako schod v dlažbě. Teď je zasazený do fasády vedle vchodu do kostela.

Župní dům
Župní dům - „Galéria“
Schody
Sv. Jan Nepomucký

Na hranici Horního a Dolního města stojí velký městský palác. Původně pozdněbarokní budova z roku 1777 sloužila jako Župní palác Nitranské župy. Současná podoba je secesní. Její průčelí směřuje do Župního náměstí, průjezdem v budově po pravé straně se vstupuje do Horního města. Dnes zde sídlí Nitranská galerie, v jejímž fondu je okolo čtyř a půl tisíce sbírkových předmětů.

Dolní město

Centrem Dolního města je moderně vyhlížející Svatoplukovo náměstí. Podstatnou část tvoří velký kruh vytvořený dlažbou se středovou fontánou, jejíž vodotrysky za tmy září barvami. Severní část pokrývá parková zeleň.
Svatoplukovo náměstí
Svatoplukovo náměstí
Mariánský sloup
Mariánský sloup
Ponitrianske múzeum
Ponitrianske múzeum

Rozlehlá novorenesanční budova na jižní straně náměstí je bývalý městský dům, postavený v roce 1880 na místě původního městského domu. Dnes zde sídlí Ponitrianske múzeum. Před Městským domem stojí morový sloup z roku 1882, který dříve stával uprostřed původního náměstí. Naproti stojící moderní bílá budova je nitranské Divadlo Andreje Bagara.

Park
Park na náměstí
Divadlo
Divadlo
Pohled na Hrad
Pohled na Hrad
Štefánikova ulice
Štefánikova ulice
Kamenný meč
Kamenný meč

Žulová fontána
Žulová fontána

Svatoplukovo náměstí a z něho vycházející Štefánikova třída tvoří příjemnou pěší zónu, na které je umístěno několik výtvarných objektů. Před Ponitranským muzeem trčí z dlažby kamenný meč. Je to zvětšená kopie meče z knížecího hrobu z 9. století.

Vzduch v létě osvěžuje několik vodních zdrojů, například žulová fontána vytesaná z jednoho kusu žulového kamene. Zajímavostí jsou i hudební hodiny na sloupu, které kromě hraní hudby odbíjejí čas, vydávají zvuky kohouta a hudebních nástrojů.

Církevní objekty

Pokud návštěvník Nitry zavítá na hrad a vystoupá na věž hradního kostela, naskytne se mu pohled na město, kde zaujme několik církevních objektů.

Katedrální kostel
Katedrální kostel
na hradě
Kalvárie
Kalvárie

Na opačné straně města se nachází vrch Kalvárie s několika objekty. Patří k nim kostel Nanebevzetí Panny Marie, o kterém je zmínka už z konce 12. století. Vedle byl v roce 1765 postavený klášter pro řád španělských Nazarénů, původně pozdně renesanční, později přestavěný. Cestu od kláštera ke kapli Svatého kříže, která stojí na vrcholu kopce, lemuje řada malých kapliček s vyobrazením křížové cesty. Vedle kaple se nacházejí plastiky tří křížů s Kristem a dvěma lotry.

Od Župního náměstí směřuje k jihu Farská ulice, ve které se nachází rozsáhlý klášterní komplex řádu Milosrdných sester sv. Vincenta de Paul s kostelem Navštívení Panny Marie. V klášteře byla kromě dívčí školy i malá nemocnice. Kostel v novorománském slohu má bohatě vybavený interiér.
Vedle kláštera v ulici Pri synagóge se nachází nitranská synagóga z počátku 20. století.

Kostel Navštívení Panny Marie
Kostel Navštívení Panny
Marie
Kostel sv. Ladislava
Kostel sv. Ladislava
Kalvínský kostel
Kalvínský kostel

O pár metrů dál Školskou uličkou se dostaneme ke klášternímu komplexu piaristů, který se skládá z klášterní budovy, gymnásia a kostela sv. Ladislava. Ten je raněbarokní se dvěma věžemi a s velkolepě vyzdobeným vnitřním prostorem.
A ještě jedna kostelní věž vyčnívá při pohledu na město. Je to poblíž řeky v ulici Fraňo Mojty stojící malý kalvínský kostel z počátku 20. století.

Historické souvislosti

První písemná zmínka o tomto místě se nachází ve spise salzburského arcibiskupství De Conversio Bagoarorum et Carantanorum - O obrácení Bavorů a Korutanců. Píše se zde o místě vysvěcení Pribinova kostelíka v roce 828.

Okolo roku 833 připojil moravský kníže Mojmír Pribinovo Nitranské knížectví ke svému panství a Pribinu vyhnal. Nitra se tak stala součástí říše nazývané později Velká Morava.

Mojmírův nástupce Rastislav si vyžádal z Byzance dva věrozvěsty, Konstantina (Cyrila) a Metoděje. Metoděj byl prvním moravským biskupem.

Když nastoupil vládu Svatopluk I. a upevnil svoji moc, vydal v roce 880 papež Jan VIII. bulu, na jejímž základě bylo na Velké Moravě zřízeno arcibiskupství v čele s arcibiskupem Metodějem.
Nitranským biskupem se stal mnich Wiching ze Švábska, který ale jako představitel latinského duchovenstva měl spory s Metodějem.
Uherská korunaV roce 1248 povýšil uherský král Bela IV. Nitru na svobodné královské město.
Biskupská mitraO 40 let později však Nitra o výsady královského města přišla, protože ji král Ladislav IV. daroval nitranskému biskupství.
Erb ArpádovcůOd 10. až do začátku 12. století patřila Nitra převážně šlechtickému rodu Arpádovců. Vládci pohraničního Nitranského knížectví z rodu Arpádovců byli většinou následníky trůnu a stávali se uherskými králi.

Nitra 1664
Nitra okolo r. 1664 - rytina, Lucas Schnitzer

meceOd středověku do poloviny 18. století Nitra často trpěla válkami. V roce 1317 dobyl a vypálil Nitranský hrad Matúš Čák Trenčanský, při čemž shořel katedrální archív s listinami a mnoha cennostmi. Své ničivé dílo vykonaly i války za protihabsburských stavovských povstání. Nitru dokonce okupovali Turci v letech 1633-34.

Použité zdroje pro Nitru

Napište připomínky, kritizujte, chvalte
Nahoru