Cestování - města

Rakousko, Salzbursko

Salzburg

Znak města Salzburg

Salzburg je hlavním městem rakouské spolkové země Salzbursko a se svými 150.000 obyvateli je čtvrtým největším městem v Rakousku. Leží při hranicích s Německem v Salzburské kotlině v údolí řeky Salzach. Je místem veletrhů a kongresů. Jeho historické centrum bylo zařazeno do Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.

Salzburg
Salzburg s pevností
Hohensalzburg
Salzburg
Salzburg
- historické centrum

Historické centrum Salzburgu se nalézá mezi třemi vrchy po obou březích řeky Salzach. Jeho nejstarší a pamětihodnostmi nejvíce nabitá část je Staré město (Altstadt). Levobřežní Staré město je sevřeno z východu řekou Salzach a ze západu vrchy Mönchsberg a Festungsberg. Na Festungsbergu se tyčí dominanta města - pevnost Hohensalzburg. Na pravém břehu se pak rozkládá druhá část Starého města pod vrchem Kapuzinerberg.

Okolí dómu sv. Ruperta

Katedrála sv. Ruperta
Katedrála sv. Ruperta

Staré město na levém břehu řeky se rozkládá na ploše ve tvaru půlměsíce. V jeho centru stojí velkolepá katedrála sv. Ruperta, obklopená třemi náměstími. Před západním průčelím je to náměstí Domplatz, na severní straně Residenzplatz a po jižním boku náměstí Kapitelplatz.

Náměstí Residenzplatz obklopují kromě katedrály sv. Ruperta z jižní strany, Stará rezidence ze západu, Nová rezidence z východu a naproti dómu stojí kostel sv. Michaela.

Dóm a Stará rezidence
Dóm a Stará rezidence
Kašna Residenzbrunnen
Kašna Residenzbrunnen
Kostel sv. Michaela
Kostel sv. Michaela
Nová rezidence
Nová rezidence
Vodu chrlící koně na kašně Residenzbrunnen
Mořští koně

Uprostřed náměstí chrlí vodu Tritón a čtyři mořští koně na nejkrásnější salzburské kašně, na barokní Residenzbrunnen.

Růžový rokokový kostel sv. Michaela je nejstarším kostelem v Salzburgu a jeho základem byla falcká kaple z doby karolinské před rokem 800.

Novou rezidenci nechal postavit arcibiskup Dietrich von Raitenau v roce 1588. Osmiboká věž byla dostavěna až v roce 1701 a potom doplněna zvonkohrou, která hraje pravidelně dodnes.

Stará rezidence byla od středověku sídlem salzburských knížat - arcibiskupů. Dnešní raněbarokní podobu získala na konci 16. stol. Tady byly obytné i reprezentativní prostory, které jsou v současnosti nabízeny k prohlídce. Ve stejné budově je i galerie - Residenzgalerie, vystavující díla malířů 16. až 19. století.

Stará rezidence
Stará rezidence
Vchod do Staré rezidence
Vchod
do rezidence
Průhled na náměstí
Průhled
na náměstí
Héraklés ve Staré rezidenci
Héraklés
v budově
Nádvoří Staré rezidence
Nádvoří Staré rezidence
Mariánský sloup
Mariánský sloup

Před průčelím dómu, mezi Starou rezidencí a klášterem sv. Petra se rozprostírá náměstí Domplatz. Uprostřed stojí mariánský sloup. Zvláštností je kombinace mramorového podstavce a z olova odlévaných soch.
Vždy v letním období je zde postavené hlediště pro festivalová představení a v zimě se tady konají tradiční vánoční trhy.

Kašna s jezírkem - Kapitelschwemme
Kašna s jezírkem
Kapitelschwemme
Neptun na Kapitelschwemme
Neptun
na mořském koni

Proti jižnímu boku dómu na náměstí Kapitelplatz můžeme vidět jezírko a barokní kašnu Kapitelschwemme (Plavení u kapituly) s bohem Neptunem na mořském koni. Z tohoto náměstí přijdeme ke kolejové lanovce vedoucí na pevnost Hohensalzburg a hned vedle v rohu náměstí je vchod do objektu kláštera sv. Petra.

Náměstí Mozartplatz
Náměstí Mozartplatz
W. A. Mozart
W. A. Mozart

Z náměstí Residenzplatz můžeme projít mezi kostelem sv. Michaela a Novou rezidencí na náměstí Mozartplatz. Uprostřed něho stojí plastika slavného salzburského rodáka - Wolfganga Amadea Mozarta.

Církevní stavby

Salzburg jako sídlo církevních hodnostářů - arcibiskupů je samozřejmě zaplněno mnoha kostely a kláštery. Tady jsou uvedeny alespoň některé z centra Starého města.
Areál kláštera sv. Petra
Areál kláštera sv. Petra
Věž sv. Petra
Západní portál
kostela sv. Petra
Přímo pod skalní stěnou vrchu Mönchsberg se rozkládá areál kláštera sv. Petra s kostelem sv. Petra. Je to nejstarší klášter v německy mluvících zemích. Založil ho v roce 696 franský misionář Rupert na základech ještě starší stavby z 5. století. Klášter se skládá z mnoha objektů. Kromě kostela je tady i budova knihovny, archívu a kolegia, zahrada a hřbitov.

Kostel sv. Petra, původně románská bazilika, kde jsou i dnes hlavně uvnitř viditelné románské prvky, byl do dnešní podoby přetvořen v průběhu 17. a 18. století. K areálu kláštera patří hřbitov sv. Petra s kaplí sv. Margarety. Na hřbitově jsou pohřbeni některé významné osobnosti a umělci, např. stavitel salzburského dómu Santino Solari nebo hudební skladatel Michael Haydn.

Kostel sv. Petra
Kostel sv. Petra
Náhrobní desky na zdi kostela
Náhrobní desky
na zdi kostela
Kaple sv. Margarety
Kaple sv. Margarety

Ve skalní stěně, pod kterou se klášter rozkládá, jsou katakomby. Tyhle katakomby jsou chodbičky a prostory k modlení, vykutané ve skalní stěně vrchu Mönchsberg, pravděpodobně z raněkřesťanského období.

Skalní stěna s katakombami
Katakomby ve skále
Skalní chodba
Skalní chodba
Motlitebna ve skále
Maximova kaple
Při
Františkánský kostel
Františkánský kostel
Univerzitní kostel Kollegienkirche
Kollegienkirche
Univerzitní kostel Kollegienkirche a Františkánský kostel
Františkánský kostel,
za ním Kollegienkirche
 pohledu na panorama Starého města zaujme v té záplavě renesance, baroka a klasicismu Františkánský kostel s vysokou štíhlou věží. Na první pohled gotický kostel se skládá z více částí. K té gotické je přilepená zpředu původní románská budova a ta má zase barokní průčelí.

Barokní perlou, kterou nechal postavit pražský rodák arcibiskup Johann Ernst von Thun, je univerzitní kostel Kollegienkirche, dokončený roku 1707.

Z ulic a náměstí

Velká festivalová budova
Velká festivalová budova
Großes Festspielhaus
Salzburg - kašna „Pferdeschwemme“
Kašna
„Pferdeschwemme“
Krotitel koní
Krotitel koní
Půjdeme-li ulicí Hofstallg přímo pod skálou Mönchsbergu kolem velké festivalové budovy (Großes Festspielhaus), dojdeme na náměstí Herberta von Karajana, slavného dirigenta, který se v Salzburgu narodil. Tady stojí velká kašna Pferdeschwemme (Plavení koní) z roku 1693. Koně jsou na freskách kolem kašny, uprostřed je pak plastika „Krotitel koní“.

Jedna z nejhezčích uliček je Getreidegasse. Začíná v západním koutě Starého města pod skálou Mönchsbergu u kostela St. Blasius a jde středem Starého města soubežně s řekou.

St. Blasius
St. Blasius
Ulička Getreidegasse
Getreidegasse
Mozartův rodný dům
Mozartův rodný dům
Radnice
Radnice

V téhle ulici proti náměstíčku Hagenauerplatz stojí rodný dům W. A. Mozarta, kde jeho rodina v letech 1747-1773 žila. V domě je umístěno muzeum W. A. Mozarta. Úplně na konci Getreidegasse můžeme vidět staroměstskou radnici.

Náměstí Alter Markt
Náměstí Alter Markt
Sv. Florián
Sv. Florián
Nejmenší dům
Nejmenší dům

Nedaleko radnice je náměstí Alter Markt. Bylo založeno už ve 13. století jako obchodní a trhové náměstí. Uprostřed stojí kašna s patronem hasičů sv. Floriánem.
Kuriozitou na náměstí je nejmenší salzburský dům, který má šířku jen 1,42 m. Postavili ho jako zástavbu zrušené malé uličky v 19. stol.

Z pravého břehu Salzachu

Řeka Salzach
Řeka Salzach
s mostem Staatsbrücke
Vpravo Mozartův dům, vzadu kostel sv. Trojice
Vpravo Mozartův dům,
vzadu kostel sv. Trojice

Na západním konci Starého města můžeme přejít na druhý břeh řeky Salzach po mostě Makartsteg. Za křižovatkou je náměstí Makartplatz, na jehož konci stojí kostel sv. Trojice a po pravé straně červený dům, ve kterém Wolfgang Amadeus Mozart žil.

Nejkrásnějším objektem pravobřežního Starého města je zámek Mirabell se svými zahradami. Jižní vstup do zahrad je hned vedle náměstí Makartplatz a je střežen čtyřmi kopiemi antické sochy Borghesova gladiátora. Zámek nechal postavit arcibiskup Wolf Dietrich von Raitenau jako Altenau, později byl přejmenován na Mirabell. Byl přestavěn barokně mezi lety 1710-1727 a klasicistně po požáru roku 1818.
Pevnost Hohensalzburg od zahrady Mirabell
Pevnost Hohensalzburg
od zahrady Mirabell
Zámek a zahrada Mirabell
Zámek a zahrada
Mirabell
Jižní vstup zahrady Mirabell
Jižní vstup
do zahrady Mirabell
Zahrada Mirabell a pevnost Hohensalzburg
Zahrada Mirabell a
pevnost Hohensalzburg
Ústřední fontána
Ústřední fontána
Dvě z kopií Borghesova gladiátora
Dvě z kopií
Borghesova gladiátora

Zahrada Mirabell má dvě části. V té větší, na jižní straně zámku, je velká fontána a kolem ní jsou rozmístěna čtyři barokní sousoší s antickými výjevy (na fotu uprostřed za vodotryskem Aeneas zachraňuje svého otce z dobyté Tróje). Od zámku se naskýtá pěkný pohled přes zahradu a kopule sv. Ruperta na pevnost Hohensalzburg.

Historické souvislosti

Za římského osídlení od 1. do 5. století tady stálo město Iuvavum. V 6. století obsadili toto území Bavoři.
Biskupská mitraZbytky města, které zůstaly po Římanech, dostal v roce 696 darem biskup Rupert od knížete Theoda II. Bavorského, aby prováděl misii na východ a jihovýchod. Rupert zakládá klášter sv. Petra. Od roku 739 je tady sídlo biskupa.

Jméno Salzburg se poprvé objevuje okolo roku 755. Bohatství salzburských biskupů pocházelo hlavně z těžby soli a obchodu s ní a také z těžby zlata.

Biskupská mitraNa přání Karla Velikého povýšil v roce 798 papež Leo III. Salzburg na arcibiskupství.

Roku 996 získalo město právo tržní, mincovní a mýtné.

Biskupská mitraZa arcibiskupa Konráda II. Babenberského roku 1167 zničil Salzburg velký požár. Arcibiskup neuznal císařem Fridrichem Barbarossou dosazeného protipapeže a tak císař nechal Salzburg vypálit. Údajně se tohoto úkolu zhostila hrabata z Plain.
Biskupská mitraAdalbert III. von Böhmen (Vojtěch III. Český) byl Přemyslovec na arcibiskupském stolci v Salzburgu. Snad že ho prosadil jeho otec, český král Vladislav I., nebo že byl po matce Babenberk, byl zvolen arcibiskupem 28. září 1168, a to k nelibosti císaře Fridricha I. Barbarossy. Vládl do roku 1177, kdy se císaři konečně podařilo nahradit ho svým kandidátem. V letech 1183-1200 vládl Vojtěch znovu, tentokrát už s císařovým souhlasem.
Vojtěch zasáhl i do českých záležitostí. Když tehdy v Čechách probíhal boj o vládu mezi Přemyslovci, přitáhl s vojskem do Čech na pomoc bratru knížeti Bedřichovi II.

První městská zeď byla postavena v roce 1121 a celé levobřežní město bylo konečně opevněno hradbami až v roce 1278.

Biskupská mitraArcibiskup Wolf Dietrich von Raitenau začal město od základu přestavovat. Od roku 1598 se tak Salzburg začal měnit v barokní residenční město.
Arcibiskup Wolf Dietrich von Raitenau
Salome von Altenau
Tenhle arcibiskup měl velkou zásluhu na rozkvětu Salzburgu, ale i jeho osobní život byl velmi bohatý. Měl celoživotní milenku, se kterou měl patnáct dětí. Jmenovala se Salome, pocházela ze salzburské měšťanské rodiny a Wolf Dietrich ji povýšil do šlechtického stavu. Zvala se potom Salome von Altenau. Pro ni nechal postavit zámek Altenau, dnešní Mirabell. Wolf Dietrich skončil neslavně. Po konfliktu s Bavorskem v roce 1611 byl na útěku zajat a svým následníkem uvězněn. V pevnosti Hohensalzburg v roce 1617 zemřel.

V letech 1622-23 tady byla arcibiskupem Parisem Lodronem založena univerzita, jejíž činnost byla v letech 1810 až 1962 přerušena.

V roce 1756 se v Salzburgu narodil jeden z největších hudebních géniů - Wolfgang Amadeus Mozart.
Wolfgang Amadeus Mozart

Po válkách s Napoleonem získali Salzburg v roce 1805 Habsburkové a tím byl připojen k Rakousku.

Dojmy a postřehy

Salzburg
Plakát galerie Plakát galerie
 není samozřejmě možné prohlédnout za den. Pokud důkladně projdete pevnost Hohensalzburg, dóm sv. Ruperta i s muzeem, zdržíte se ve Staré rezidenci v galerii a vlezete třeba i do skalních katakomb u kláštera sv. Petra, pak na zbývající památky Starého města moc času nezbude. A to nemluvím o dalších objektech dále od centra. Třeba zámek Hellbrun s jeho vodními hříčkami nebo výjezd lanovkou na Untersberg kvůli krásnému rozhledu.

A co nabízela Residenzgalerie v létě 2009? Byly to obrazy s „koupacími scénami“ od starověku až po modernu. No a pak se nemá člověk v galerii zdržet.

Informace:

Salzburg Card

Návštěvník Salzburgu může využít kartu Salzburg Card. Tahle karta umožňuje vstup zdarma do všech památek a muzeí v Salzburgu a jízdu zdarma v městské dopravě. Mimo to je s ní sleva na kulturních akcích. Karta se prodává ve všech informačních kancelářích Tourist Info (Karte anzeigen).

Cena karty Salzburg Card v letním období od 1.5. do 31.10. V zimním období je o 2 € levnější (děti od 6 - 15 let za polovic):
  • 24 hodin - 24 €
  • 48 hodin - 32 €
  • 72 hodin - 37 €

Vstupné do některých objektů (s kartou zdarma):

Ceny v roce 2009DospělíDěti 6 - 15 let
Pevnost Hohensalzburg
zahrnuje jízdu lanovkou nahoru i dolů,
vstupné do knížecích místností, na věž, do muzeí atd.
10,50 €6,00 €
Muzeum dómu 5,00 €1,50 €
Residenzgalerie
evropští malíři 16.-19. století
6,00 €2,00 €
Residenz-Prunkräume
reprezentativní knížecí místnosti ve Staré rezidenci
8,50 €2,70 €
Katakomby 1,00 €1,60 €
Haus der Natur (Dům přírody) 5,00 €3,00 € (od 4 let)
Mozartův rodný dům 6,50 €1,50 €
Mozartův dům
dům, kde Mozart bydlel
6,50 €1,50 €
Výtah na Mönchsberg
rychlovýtah na vyhlídkovou plošinu a k Muzeu moderny
2,90 €1,40 €
Muzeum moderny 8,00 €6,00 €
Muzeum hraček 3,00 €1,00 €
Untersbergbahn
lanovka na horu Untersberg (1853m) nahoru i dolů
19,00 €9,50 €
Jízdenka městské dopravy zakoupená v autobusu 2,00 €
5,00 € 24hodinová
1,00 €
2,50 € 24hodinová
Jízdenka městské dopravy v předprodeji (pouze v bloku po 5 ks) 1,30 €
3,20 € 24hodinová
0,80 €
1,60 € 24hodinová

Parkování

  • Kurzparkzone - krátkodobé parkovací zóny v ulicích s poplatkem 0,50 € za 28 min., 1,10 € za 60 min. (max. 3 hodiny) - od pondělí do pátku 9:00-19:00 hod. Jsou většinou plné.
  • Parkovací garáže v centru - od 2 € do 2,40 €/hod.
  • P+R Messezentrum - sběrné parkoviště na severním okraji města u dálnice A1 (9 € na 24 hodin, při použití Salzburg Card 5 € na 24 hod. - Karta se neprodává na parkovišti, ale poblíž v hale č.1 hlavní budovy Fa. Contipark od 8:00 do 18:00)
  • P+R Süd - sběrné parkoviště na jihu města (5 € na 24 hodin). V místě je informační centrum Tourist Info, kde je možné koupit Salzburg Card. Do centra je to 8 stanic městským busem č. 3 a 8.

Parkování v Salzburgu

Použité zdroje pro Salzburg

Napište připomínky, kritizujte, chvalte
Nahoru