Cestování

Německo, Porýní-Falcko

Špýr (Speyer)

Znak města Speyer

Špýr, město s 50000 obyvateli ležící na levém břehu horního Rýna, je se svými římskými základy jedním z nejstarších měst v Německu. Pyšní se především svojí monumentální románskou katedrálou, známou jako Císařský dóm. Ve městě je také kromě dalších památek umístěno Historické muzeum Falce a rozsáhlé Technické muzeum.

Císařský dóm
Císařský dóm ve Špýru

Maximilianstrasse

Hlavní osou starého města je od východu k západu se táhnoucí hlavní ulice Maximilianstrasse. Na ní se nalézá většina historických zajímavostí města. Na východním konci ulice je náměstí Domplatz a za ním stojí Císařský dóm. Na náměstí je také Historické muzeum Falce, ve kterém jsou vedle pokladu Dómu sbírky z pravěku, z římské a franské doby a také z novověku.
Maximilianstrasse (v pozadí císařský dóm)
Maximilianstrasse
(v pozadí Císařský dóm)
Historické muzeum Falce
Historické muzeum
Falce
Radnice z počátku 18. stol.
Radnice
z počátku 18. stol.
Stará mincovna (Alte Münze)
Stará mincovna
(Alte Münze)
Kousek od Císařského dómu na Maximilianstrasse stojí historická radnice. Původně barokní stavba z let 1712-1726 dnes už barokně nevypadá. Na trhu, na místě středověké mincovny, byl v roce 1738 postaven obchodní dům, nazvaný podle původní mincovny Alte Münze. Do 19. stol. sloužil jako překladiště pro obchody.
Na konci Maximilianstrasse stojí jedna z nejvýraznějších městských bran Německa - Altpörtel. Patřila ke středověkému opevnění města a první zpráva o ní je z r. 1176.
Altpörtel z Maximilianstrasse
Altpörtel
z Maximilianstrasse
Altpörtel ze západní strany
Altpörtel
ze západní strany
Průhled bránou do Maximilianstrasse
Průhled bránou
do Maximilianstrasse

Církevní stavby

Vnitřek kostela Nejsvětější Trojice
Vnitřek kostela
Nejsvětější Trojice

Kromě nejvýznamějšího Císařského dómu je ve Špýru několik dalších kostelů. Za zmínku stojí především barokní kostel Nejsvětější Trojice (Dreifaltigkeitskirche), který z venku vypadá jako spousta jiných barokních kostelů, ale uvnitř je nádherné barokní vybavení a obložení stropu.
Další dva kostely byly postaveny před poměrně krátkou dobou. Pamětní kostel (Gedächtniskirche) se svojí 105 m vysokou věží byl postaven na konci 19. století jako upomínka na protestantské hnutí v roce 1529. Jako reakce na tuto evangelickou stavbu byl následně katolíky postaven kostel sv. Josefa. Obě stavby spolu s Císařským dómem tvoří dominanty města.

Kostel Nejsvětější Trojice
Kostel
Nejsvětější Trojice
Pamětní kostel (Gedächtniskirche)
Pamětní kostel
(Gedächtniskirche)
Kostel sv. Josefa
Kostel
sv. Josefa
Kostel sv. Josefa
Kostel
sv. Josefa

Technické muzeum

Technické muzeum města Špýru
Technické muzeum města Špýru

Technické muzeum města Špýru má rozlohu 15 hektarů. Vystavuje veškerou techniku jako auta, lokomotivy, letadla, lodě, ponorky, parní stroje a další. Největší chloubou muzea je nákladní letadlo AN 22, ponorka U9 o hmotnosti 466 tun a délce 46m a Boeing 747 společnosti Lufthansa. Od října 2008 je další atrakcí raketoplán Buran z éry SSSR. V budově Wilhelmsbau jsou umístěny stálé expozice hudebních strojů a strojků, oděvů, panenek a hraček, historických uniforem a starých zbraní.

Součástí muzea je i panoramatické kino IMAX s atraktivními filmy o přírodě.

Otvírací doba muzea: 9:00-18:00, o víkendech a svátcích do 19:00
Wilhelmbau: 11:00-18:00
Vstupné: dospělí 12,50 €, děti 10,50 €
Vstupné IMAX: dospělí 8,50 €, děti 6,50 €
Kombinované: dospělí 17 €, děti 13 €

Historické souvislosti

Kolem roku 150 n.l. se objevuje toto město na Ptolemaiově mapě jako Noviomagus. Jako hlavní město germánského kmene Nemetů bylo zváno Nemetum. Za stěhování národů bylo poničeno a potom se objevuje středověké označení Spira.

V roce 346 se stal Špýr poprvé sídlem biskupů. Pod vládou biskupů město vzkvétalo.
Po stopách králůVolbou sálského vévody Konráda římským králem (Konrád II.) se Špýr stává mocenským a kulturním centrem. Císař Konrád II. zakládá katedrálu, která se stala císařským pohřebištěm. 1294 skončila vláda biskupů a Špýr se stává svobodným říšským městem.
Svatba Jana Lucemburského s Eliškou Přemyslovnou ve Špýru
Svatba Jana Lucemburského
s Eliškou Přemyslovnou
Po stopách králůVelká slavnost se konala ve Špýru 31. srpna 1310. Na slavnostně vyzdobeném prostranství před Císařským dómem předal římský král Jindřich VII., otec Jana Lucemburského, svému synovi formálně léno na české království a o den později byl Jan Lucemburský oddán v chrámu s Eliškou Přemyslovnou.

V roce 1529 se zde odehrává říšský sněm, na kterém došlo k zásadnímu zlomu v dějinách církve. Říšská knížata stojící za Lutherovým učením protestovala proti Wormskému ediktu, který Luthera uvrhl do klatby a následkem toho dochází k rozdělení církve na katolickou a protestantskou.

Za 30leté války prošlo městem mnoho cizích armád a později ve válce o falcké dědictví bylo město r. 1689 Francouzi téměř úplně zničeno.

Za napoleonských válek v letech 1801 - 1814 byl Špýr pod vládou Francie.
Město pak nejvíc začalo vzkvétat až za císaře Viléma II, ale už nikdy nedosáhlo své bývalé slávy a důležitosti.

Dojmy a postřehy

Městský dům ve Špýru
Městský dům
Hrázděný dům na Maximilianstrasse
Hrázděný dům
na Maximilianstrasse

Špýr je spíš menší, pohodové město, kde většinu historických památek najdeme v centru starého města na ulici Maximilianstrasse a v jejím okolí a kde se na této pěší zóně můžeme v klidu posadít v zahrádce kavárny a pozorovat korzující turisty.

Parkování je bez problému. Na příjezdu z východu od Heidelbergu, po přejezdu mostu přes Rýn, je po pravé straně velké parkoviště "Festplatz", ze kterého je to do centra jen pár kroků přes park. Nalevo je parkoviště Technického muzea, jehož návštěva si vyžaduje nejméně jeden celý den.

Informace:
Parkoviště Festplatz má označení P7, cena je 2 € na den a platí se u parkovacích automatů na ploše.
Parkoviště Technického muzea je P8, cena také 2 € na den.
Ostatní parkoviště v centru jsou za 1 až 2 € na hodinu.
GPS souřadnice

  • P7 - Festplatz: N 49°18´51´´ E 8°26´41´´
  • P8 - parkoviště u Technického muzea: N 49°18´46´´ E 8°26´49´´

Použité zdroje pro Speyer

Napište připomínky, kritizujte, chvalte
Nahoru