Cestování - města

Německo, Bádensko-Württembersko

Ulm

Znak města Ulm
Město Ulm leží v jižní části Německa v Bádensku-Württembersku na levém břehu Dunaje, asi 100 km severně od Bodamského jezera. Dunaj tady tvoří hranici mezi Bádenskem-Württemberskem a Bavorskem. Na protilehlém pravém břehu Dunaje leží bavorské město Neu-Ulm.
Ulm
Ulm - nábřeží a Münster

Ulm je městem univerzitním a má asi 122.000 obyvatel. Nejznámějším rodákem města je geniální matematik a fyzik Albert Einstein.

Mezi pozoruhodnosti Ulmu patří mnoho historických domů, nádherná radnice a také Fischerviertel - Rybářská čtvrť. Největší a nejvelkolepější dominantou města je však gotická katedrála - Münster s nejvyšší kostelní věží na světě.

Centrum Starého města

Věž Münsteru
Münster
Městský dům (Stadthaus)
Stadthaus

Náměstí Münsterplatz, to je především velkolepá katedrála - Münster s nejvyšší kostelní věží na světě a ohromným západním portálem směřujícím do náměstí.

Protikladem této gotické stavby je moderní městský dům - Stadthaus stojící na druhé straně náměstí a sloužící kulturním akcím.

Uslyšíte-li na náměstí zvuk zvonků, všimnete si zvonkohry umístěné na jednom z domů před katedrálou. Hraje každou hodinu 15 minut po celé.

Na náměstí kolem Münsteru osvěžují vzduch ozdobné kašny. Vpředu před hlavním portálem je to Lví kašna (Löwenbrunnen) a vedle jižní strany chrámu najdeme Delfíní kašnu s bronzovými delfíny (Delphinbrunnen). Za chrámem na malém prostranství mezi domy pak stojí kašna ozdobená svatým Jiřím s drakem (Georgsbrunnen).

Löwenbrunnen
Lví kašna
Delphinbrunnen
Delfíní kašna
Georgsbrunnen
Jiřího kašna

Po jižní straně katedrály vedle jejího východního chóru stojí něco jako malý kostelíček. Je to Valentinova kaple, kterou jako pohřební nechala postavit jedna patricijská rodina. Jak hluboko klesla kaple po reformaci, naznačuje její lidový název "omastkový domek" (Schmalzhäusle), protože se v ní prodával tuk.

Münsterplatz
Münsterplatz
Valentinova kaple
Valentinova kaple
Zvonkohra
Zvonkohra"
Neuer Bau
Neuer Bau

V bezprostřední blízkosti náměstí Münsterplatz stojí rozsáhlý komplex pozdněrenesančních budov s obyčejným názvem Neuer Bau (Nová stavba). Byl postaven na konci 16. století jako městský sklad různých plodin, soli a vína. V době, kdy byl Ulm sjezdovým místem Švábského říšského okruhu, bylo 1. patro budovy honosně zařízeno pro zasedání rady. Dnes v objektu sídlí policie.

Centrální knihovna
Centrální knihovna
Centrální knihovna a radnice
Náměstí Marktplatz, radnice

Jižně od náměstí Münsterplatz přes hlavní třídu Neue Strasse nemůžeme minout skleněný jehlan Centrální knihovny Ulmu. Tahle moderní stavba má půdorys 28x28 metrů a výšku přes 36 m.

Radnice

Kašna Fischkasten před ulmskou radnicí
Kašna
Fischkasten
Rytíř na kašně
Rytíř
na kašně

Těsně vedle knihovny se rozkládá náměstí Marktplatz. Uprostřed zaujme barevná kašna Fischkasten s trojbokým sloupem vyzdobeným třemi rytíři.

Hlavní dominantou náměstí je ale nepřehlédnutelná renesančně malovaná radnice. Základ byl postaven jako obchodní dům koncem 14. století, ale v roce 1419 už je budova označována jako radnice.

Na východní fasádě jsou umístěny astronomické hodiny se zvěrokruhem, ukazující mnoho astronomických údajů. Postavil je v roce 1581 štrasburský hodinář Issak Habrecht.

Radnice
Radnice
Jižní fasáda
Jižní fasáda"
Východní fasáda
Východní fasáda
Astronomické hodiny
Astronomické hodiny
Kurfirsti markrabě braniborský, vévoda saský, falckrabě rýnský a arcibiskupové kolínský, trevírský a mohučský
Markrabě braniborský, vévoda saský, falckrabě rýnský
a arcibiskupové kolínský, trevírský a mohučský
Král uherský, císař a král český
Král uherský, císař a král český

V průběhu 15. století byla přistavována a upravována. Po roce 1420 dostala okna jižní fasády pozdněgotický vzhled a byla vyzdobena sochami šesti kurfiřtů. Okna na východní straně zdobí uprostřed císař a po stranách uherský a český král.

Freska s historickým výjevem Na této fresce je výjev,
kde ulmští měšťané
oslavují úspěch, když
odolali obléhání
vojsky císaře Karla IV.

Stěny radnice jsou plné alegorických a historických výjevů. V roce 1900 byly malby podle starých renesančních předloh restaurovány.

Schwörhaus

Schwörhaus - Dům přísahy

Na západ od radnice můžeme projít kolem knihovny a pak krátkou uličkou a ocitneme se na náměstí Weinhof. V 9. stol. tu byla královská falc. Tady stojí budova na památném místě, kde dřív byla kaple královské falce a později věž. Po požáru v roce 1785 byl postaven Schwörhaus - Dům přísahy. Každé poslední pondělí v červenci (Schwörmontag) tady má starosta z balkónu slavnostní projev jako připomínku události z r.1397 - změny hlasovacích práv v radě města ve prospěch cechů na úkor patricijů.

Za tímhle domem se už rozkládá kouzelná čtvrť domků na vodě - Fischerviertel (Rybářská čtvrť).

Rybářská čtvrť - Fischerviertel

Jihovýchodně od centra historické části města se vlévá do Dunaje říčka jménem Blau - Modrá. Před městem se dělí na dvě ramena a tak vytváří ostrov.

Dům na ostrově
Dům na ostrově
Hostinec Lochmühle
Hostinec Lochmühle...
Mlýnské kolo
...a jeho mlýnské kolo
Restaurace Zur Forelle (U pstruha)
Restaurace "U pstruha"
Fischerviertel
Fischerviertel

Už ve středověku tu vznikla čtvrť řemeslníků a rybářů, dnes nazývaná Fischerviertel. Hrázděné domy, které se dochovaly ze starých dob a mnohé z nich jakoby vyrůstající z vody, uličky a náměstíčka se zahrádkami restaurací a kaváren vytvářejí malebný kout starého města.

Nejznámější turistickou atrakcí je Schiefes Haus (Křivý dům) v jehož krásně křivé budově se nachází moderní hotel.

Schiefes Haus Schiefes Haus Schiefes Haus
Hotel Schiefes Haus - Křivý dům

Městská zeď, věže a brány

Při procházení čtvrtí Fischerviertel dřív nebo později narazíte na městskou zeď táhnoucí se podél Dunaje. Chránila Staré město na jižní straně od roku 1482. Na západní straně jí vévodí horní bašta (Bastion Lauseck).

Metzgerturm
Metzgerturm
Gänsturm
Gänsturm

Uprostřed za hradbou stojí věž Metzgerturm s bránou. Tahle věž je šikmá se sklonem přes 3°. Na východní straně stojí podobná věž Gänsturm. Obě jsou pozůstatkem ještě dřívějšího středověkého opevnění z poloviny 14. století.

Také na severní straně historického centra zůstala městská zeď, na které jsou nastavěny obytné domky. V ní se na severovýchodě zachovala věž s bránou Seelturm. Věž byla ve 14. století součástí opevnění a později sloužila i jako vodárenská. Později se v ní skladoval materiál ke střelbě a získala název Zundeltor (Zünder = roznětka).

Městská zeď
Městská zeď...  
Průchod k Dunaji
... a průchod k Dunaji
Horní bašta
Horní bašta „Lauseck“
Brána Zundeltor
Brána Zundeltor

Zbrojnice a Einsteinova kašna

Část Starého města na jeho východní straně se nazývá Auf dem Kreuz (Na kříži). Rozkládá se mezi mezi věží Gänsturm a bránou Zundeltor. Poblíž téhle brány najdeme objekt zbrojnice - Zeughaus.

Zeughaus Zeughaus - Löwen Zeughaus - Löwenbaus
Zeughaus - zbrojnice

Počátek stavby sahá do 14. století, později byla rozšiřována o další budovy, např. Löwenbaus v roce 1667. Komplex byl 1808 upraven na kasárna. Dnešní vzhled připomíná dobu barokní a renesanční.

Einstein Einsteinova kašna (Einstein-Brunnen)

Na památku slavného ulmského rodáka stojí v blízkosti zbrojnice Einsteinova kašna. Bronzová plastika znázorňuje raketu zakončenou hlemýždí ulitou, ze které vykukuje známý Einsteinův obličej s vyplazeným jazykem.
Raketa a hlemýžď - možná, že tohle představuje relativitu času.

Další zajímavosti

Kornhaus
Kornhaus
Büchsenstadel
Büchsenstadel
Dům setkávání (Haus der Begegnung)
Dům setkávání

Při procházení Ulmem se můžeme potkat ještě s dalšími historickými objekty, ať to jsou kostely nebo významnější domy.

Poblíž nábřeží vyčnívá nad střechami báň Domu setkání (Haus der Begegnung). Původně to byl kostel sv. Trojice ze začátku 17. stol.

V historickém centru je to např. renesanční Kornhaus postavený v roce 1594, který stojí nedaleko Münsteru. Pokud máme čas a chuť opustit centrum, můžeme ze severní strany náměstí Münsterplatz uličkou Platzgasse dojít až k okružní ulici Olgastrasse. Po cestě mineme Büchsenstadel - původně skladiště pro střelivo z roku 1485.

Atlantenbrunnen
Kašna Atlantů
Zemský soud
Zemský soud

Za křižovatkou vpravo na Olgastrasse, za náměstíčkem s kašnou s nahatými pány (kašna Atlantů), hlídají dva mramoroví lvi budovu Zemského soudu.

Kostel sv. Jiří (Georgskirche)
Kostel sv. Jiří
Kostel sv. Pavla (Pauluskirche)
Kostel sv. Pavla

Dál vpravo po hlavní ulici dojdeme až na náměstí Olgaplatz, kde stojí katolický kostel sv. Jiří a nedaleko v ulici Frauenstrasse evangelický kostel sv. Pavla. Oba kostely jsou postaveny na začátku 20. stol. Kostel sv. Pavla je postaven ze železobetonu a cihel a zaujme už z dálky netradičními věžemi.


Pamětní sloup
Pomník
Kancléř Bismarck
Bismarck
Polní maršál Moltke
Moltke
Württemberský král Karel I.
Karel I.
Císař Vilém I.
Vilém I.

Náměstí Olgaplatz zdobí socha německého císaře Viléma I. a také památník padlých s reliéfy pro Německo významných osobností. Jsou to kancléř Bismarck, polní maršál Moltke, württemberský král Karel I. a císař Vilém I.

Historické souvislosti

Poprvé je místo zmiňováno jako falc Hulma v jakémsi dokumentu Ludvíka Němce v roce 854, kdy tady byl královský dvůr a osada kolem něho.

Do 12. století je Ulm významným centrem Štaufů. Po bojích s Welfy byly vybudovány hradby. Velkého rozvoje dosáhl Ulm za císaře Fridricha Barbarossy.

Po pádu Štaufů ve 13. stol. je město v podřízenosti císařů. V radě města zasedají patricijové. Ve 14. stol. si vymohou místa v radě i cechy a nakonec získají převahu (viz Schwörhaus).

V roce 1376 byl uzavřen spolek švábských měst v čele s Ulmem k obhajobě své nezávislosti. To vedlo k obležení Ulmu vojsky císaře Karla IV. Město se ubránilo, ale bylo zničeno okolí včetně kostela, který stál za hradbami. Bylo rozhodnuto postavit ve městě kostel nový.

Ulmský šilink (Schilling)

Ulmský fenik (Pfennig)

30. června 1377 je položen základní kámen budoucího chrámu. O bohatství města s deseti tisíci obyvateli svědčí to, že buduje ohromný kostel až s 20.000 místy. (To bylo výjimečně i se stojícími - k sezení bylo 2000 míst.)

V 15. století je svobodné říšské město Ulm na vrcholu moci a bohatství. Vyváží látky a plátno, je tady překladiště železa, dřeva a vína. Ulm obchoduje s Benátkami, Janovem, Lyonem a má vlastní měnu. Patří mu 3 města a 55 vesnic.

Pamětní deska
Deska na paměť pobytu
Albrechta z Valdštejna

V roce 1530 přechází většina občanů města k protestantismu. To vtáhne město do neúspěšné šmalkaldské války proti císaři Karlu V.

Ve třicetileté válce zahynulo přes 5000 lidí na mor. Po jejím skončení platí město obrovské sumy odškodnění. To vše vedlo k úpadku města.

V dalších válkách následovalo střídavé okupování Francouzi, Bavory, Rakušany.

Ve víru napoleonských válek se přidal württemberský vévoda na stranu Napoleona a vévodství se stalo královstvím. Hranicí s Bavorskem se ale stal Dunaj. Ulm tak přišel o území na pravém břehu, kde je nyní bavorský Neu-Ulm.

Na začátku 19. stol. má kdysi mocné a bohaté město jen 12.000 obyvatel.

V letech 1842-1859 nastává hospodářský obrat. Je vybudována tzv. spolková pevnost Ulm se 41 dílčími pevnostmi a devíti kilometry hradeb obklopujících Ulm i Neu-Ulm. Je vybudována železnice a dokončena věž Münsteru - chlouba Ulmu až do dneška.

Nejslavnější rodák Ulmu Albert Einstein se narodil 14. března 1879.
Albert Einstein

Dojmy a postřehy

Donauhotel - Neu-Ulm
Donauhotel

Původně jsem si chtěl objednat levnější ubytování někde v okolí v nějakém pensionu, ale vyhrál to hotýlek v Neu-Ulmu na druhé straně řeky. Stačilo přejít most a byl jsem za pár minut v centru Ulmu. Výhoda - hotel má vlastní parkoviště a tím odpadlo hledání a placení nějakého parkování. Nevýhoda - wi-fi na pokoji nefunguje, jen na chodbě a v recepci.

O dojmu z katedrály není třeba mluvit a kouzelná je i Rybářská čtvrť, ale nemůžu se nepodělit ještě o jeden "zážitek".
V místě, kde by jistě stačila obyčejná WC budka, mimo centrum blízko městské zdi pod horní baštou, stála velká oválná buňka s automatickými zasouvacími dveřmi, uvnitř se to blýskalo čistotou a navíc spustila reprodukovaná hudba. Všechno na čidla a prostor byl snad pro 10 lidí (větší než doma naše koupelna). Člověk tam mohl strávit až 20 min., kdyby chtěl. A to vše za pouhých 50 centů.smajlík

Napište připomínky, kritizujte, chvalte
Nahoru