Cestování

Německo, Porýní-Falcko

Worms

Most Nibelungů - Worms
Most Nibelungů - Worms
Znak města Worms

Město Worms leží na jihovýchodě země Porýní-Falc, na levém břehu Rýna. Počet obyvatel je asi 83000. Je to město průmyslu, významný je i říční přístav.
Jméno města Wormsu vzniklo z latinského Vormatia a to zase z původního keltského Borbetomagus. Worms je turistickým lákadlem hlavně pro svou katedrálu, která patří do trojice mohutných románských císařských dómů společně s mohučským a špýrským chrámem. Worms je známý také jako město církevního reformátora Martina Luthera a jako město Nibelungů.

Worms a Nibelungové

Hagen hází poklad Nibelungů do Rýna
Hagen hází poklad
Nibelungů do Rýna
Socha Siegfrieda na kašně
Siegfried
na kašně
Kašna Siegfriedbrunnen
Kašna
Siegfriedbrunnen

Mytologický příběh o Nibelunzích patří neodlučitelně k Wormsu. Stará germánská sága Píseň o Nibelunzích umisťuje tento slavný a krvavý příběh právě na území germánských Burgundů, do Wormsu a jeho okolí. Worms příběhem o Nibelunzích žije a na hrdiny této ságy narazíte na každém kroku. Jejich jména nesou ulice, pomníky i muzeum.


Most přes Rýn

Z východu se do města přijíždí po mostu. Jmenuje se, jak by mohl jinak, most Nibelungů. Původní most Ernsta Ludwiga z roku 1900 měl dvě věže, postavené v neorománském stylu. Most byl za války zničen, východní věž musela být zbourána, a tak byla po stavbě nového mostu zachována jako pozoruhodnost věž na západní straně. Teď v roce 2008 se dostavuje druhý, souběžný most, hned vedle původního.
Věž na mostě Nibelungů
Věž na mostě
Nibelungů
Znak města na věži
Znak města na věži
Detail z brány
Detail z brány
Věž na mostě Nibelungů (pohled z města)
Věž Nibelungů
(pohled z města)

Církevní stavby

Bronzový model katedrály sv. Petra
Bronzový model
katedrály sv. Petra
Katedrála sv. Petra
Katedrála sv. Petra

Nejslavnější památkou Wormsu je katedrála sv. Petra. Je to raně románská katedrála z r. 1025 se čtyřmi okrouhlými věžemi. Během 12. století byla postavena západní gotická část, dlouhá budova a západní chór. Gotická kaple sv. Mikuláše je přestavěná z původní románské okolo r. 1300.

Pozornost upoutá svými zvláštními kopulemi románský dominikánský klášter sv. Pavla. Klášterní kostel sv. Pavla nechal postavit roku 1002 biskup Burchard. Původně byl postaven jako trojlodní pilířová basilika. Zvláštním znakem kostela jsou kamenné kopule věží, které byly vytvořeny v době všeobecného nadšení pro osvobození Jeruzaléma v byzantsko-raněkřesťanském stylu podle jeruzalémského Božího hrobu. Kostel byl po požáru zničen, takže vnitřní výzdoba a vybavení je nyní barokní.
Klášter sv. Pavla
Klášter sv. Pavla
Věže kostela sv. Pavla
Věže kostela sv. Pavla
Portál kostela sv. Pavla
Portál kostela sv. Pavla
Dveře kostela sv. Pavla
Dveře kostela
sv. Pavla
Na
Kostel sv. Martina
Kostel sv. Martina
Kostel Nejsvětější Trojice
Kostel
Nejsvětější Trojice
náměstí Ludwigsplatz stojí kostel sv. Martina – trojlodní pilířová bazilika s rovným zakončením chóru. Na tomto místě prý byl v r. 357 uvězněn voják císaře Juliána, když mu odmítl vojenskou službu – známý později jako sv. Martin.
Také další památné místo má připomínat barokní kostel Nejsvětější Trojice. Tento luteránský kostel byl v letech 1709 - 1725 postaven na místě předchozí radnice, kde prý Luther obhajoval své učení. (Není to ale tak, Luther byl tehdy před císařem Karlem V. na Biskupském dvoře.)

Lutherův památník

Na počest velkého reformátora církve byl v roce 1868 odhalen pomník dr. Martinu Lutherovi od Ernsta Rietschela. Stojí na místě, kde Luther v roce 1521 opravdu stál před říšským sněmem. Ústřední postavou je 3,5 m vysoká Lutherova socha. Kolem sochy Luthera jsou zpodobněni další čtyři známí reformátoři: český Jan Hus, italský Girolamo Savonarola, francouzský Petrus Waldus a anglický John Wiclef. Okolo potom stojí čtyři další osobnosti a tři alegorické postavy měst. Na sochách se podíleli i další sochaři, Rietschelovi žáci.
Petr Waldus
Petr Waldus
Girolamo Savonarola
Girolamo
Savonarola
Pomník Martina Luthera
Pomník
Martina Luthera
Jan Hus
Jan Hus
John Wiclef
John Wiclef

...další zajímavosti

Středověká městská zeď Středověká městská zeď
Středověká městská zeď - Fischerpförtchen
Pomník velkovévody Ludvíka IV.
Pomník
Ludvíka IV.

Na několika místech města jsou vidět části dochovaných městských zdí i s ochozy a věžemi.

Na náměstí Ludwigsplatz byl v roce 1895 postaven pomník Ludvíka IV., hessenského velkovévody.

Historické souvislosti

V 5. století sídlil na území Wormsu kmen germánských Burgundů. Za Franků měl ve Wormsu své občasné sídlo Karel Veliký. Po rozdělení Franské říše se zde sice konaly sněmy Východofranské říše, ale význam začal klesat. Vzestup a rozkvět začal až s nástupem sálské dynastie.
Císař Jindřich IV.
Císař
Jindřich IV.
Po stopách králůPotomci válečníka ze sálských Franků hraběte Konráda Rudého z Wormsgau a Speyergau Konrád II., Jindřich III., Jindřich IV. a Jindřich V., to je sálská dynastie, vládnoucí Svaté říši římské v letech 1024 - 1125.

Císař Jindřich IV. zde ve Wormsu na říšském sněmu v roce 1076 v rámci boje o investituru prohlásil za sesazeného papeže Řehoře VII. Poté byl papežem uvržen do klatby a musel vykonat cestu pokání do Canossy.

Wormská privilegia zde v roce 1090 vydal císař Jindřich IV. na ochranu židovské komunity a potvrzení práv Židů ve Wormsu a Speyeru. (I když to byl humánní čin, nepochybně šlo hlavně o to, že daně této komunity významně plnily císařskou pokladnu.) Přesto při tažení křižáckých houfů na první křížovou výpravu r. 1096 byl proveden rozvášněnými křižáky pogrom na židovskou komunitu jak ve Wormsu, tak ve Speyeru.
Po stopách králůV roce 1122 byl ukončen spor o investituru. Ve Wormsu byla uzavřena kompromisní dohoda mezi císařem Jindřichem V. a papežem Kalixtem II., tzv. Wormský konkordát.

Fridrich Barbarosa udělil městu v r. 1184 různá privilegia a Worms se stává svobodným říšským městem. Proto až do 16. stol. probíhá mocenský zápas mezi měšťany a biskupy.

Na říšském sněmu r. 1521 zde Martin Luther obhajuje své učení před císařem Karlem V. Ten na něho vydává říšský acht - klatbu (Wormský edikt).

Ve válkách o falcké dědictví byl Worms zničen francouzskými vojsky, v napoleonských patřil Francii.

Dojmy a postřehy

Autentický řízek z Wormsu
Autentický
řízek s hranolky
z Wormsu
Dóm s „ochranou“
Dóm s „ochranou“
Pěkné posezení u oběda nebo jen tak u kafe je na nábřeží Am Rhein, hned vedle mostu Nibelungů. Je tam několik restaurací a kaváren s výhledem na Rýn. A stojí tam bronzová socha Hagena, jak hází poklad Nibelungů do Rýna (viz obrázek nahoře). To by si neměl žádný návštěvník Wormsu nechat ujít.

Oni tady snad věděli, že přijedeme. Zase škodolibě nasadili jedné z věží chrámu takovouhle ochranu. To je moje smůla. Kam přijedu, tam je lešení.

Předem zjištěné volné parkoviště "kleine Festplatz" bylo kvůli stavbě nového mostu zavřené. Už nás taky nebaví hledat jiné. Ode dneška zajíždím do parkovacích domů, co nejblíž center. Aspoň je víc času na prohlídku památek.

Informace:
Parkovací domy – 0,50 € za 25 min., víkendové a sváteční dny - 2,50 € /den
Parkovací plocha:

  • P+R Am Rhein (kleine Festplatz – Nibelungenbrücke).....N49°37´51´´ E8°22´28´´
    - v době dostavby mostu bez záruky (je tam značka zákaz vjezdu, ale parkuje se tam)

Použité zdroje pro Worms

Napište připomínky, kritizujte, chvalte
Nahoru