Cestování - památky

Německo, Bavorsko

Dóm v Augsburgu

Z Radničního náměstí v Augsburgu vychází na sever ulice Karolinenstrasse, která vede k sakrální dominantě města. Tou je augsburský dóm - katedrála Navštívení Panny Marie. Původně románská katedrála z roku 995, z doby kdy vládnul římský císař Ota I., byla ve 14. století přetvořena a dostavěna v gotickém stylu. Jedná se o jednu z nejstarších katedrál v dnešním Německu.

Transept
Příčná loď dómu
Katedrála
Augsburský dóm
Jih
Střední část

Pětilodní bazilika má dva chóry, jak románské kostely mívaly. Na západní straně má hlavní loď menší jednolodní apsidu, před kterou je krátká příčná loď. Východní gotický chór má apsidu přes celou šířku chrámu, která byla vytvořena prstencem kaplí. Stavitelem východního chóru byl Heinrich Parler, otec Petra Parléře, stavitele pražské svatovítské katedrály.

Věž
Jižní věž
Portál
Menší boční portál
Dveře
Detail nových dveří
Portál
Severní portál

Dvě boční věže stojí přibližně v polovině délky kostela před východním chórem. Obě věže jsou sice v románském slohu, ale byly postavené až později než gotický východní chór. Ta jižní dřív, severní později zároveň s klášterem přilehlým k severnímu boku katedrály.
Velmi vzácnou památkou jsou bronzové dveře s biblickými výjevy vzniklé pravděpodobně okolo roku 1006. Byly v menším portálu jižní strany a nyní jsou uloženy v Diecézním muzeu a nahrazeny novými dveřmi v podobném stylu.

Detail
Detail jižního portálu
Portál
Jižní portál
Klepadlo
Detail dveří - klepadlo

Nejhonosnějším z portálů je jižní portál směřující k historickému městu, kterým se vstupuje do východního chóru. Je bohatě zdobený, po stranách apoštolové, na středním sloupu Matka Boží. Jeho tvůrcem je taky Heinrich Parler.

Interiér dómu

Původně románská katedrála byla od roku 1331 přestavována, což je v interiéru znatelné prolínáním románského a gotického slohu.

Průhled
Střední loď
Hlavní loď
Prolínání románského
a gotického slohu
Jižní loď
Jižní loď

Nad románskými oblouky byla vytvořena gotická křížová žebrová klenba stropu. Byly přestavěny boční lodě tak, že byly zdvojeny a tak vznikl celkově pětilodní prostor chrámu.

Chór
Západní chór
Freska
Sv. Kryštof
Freska
Nástěnná malba

Západní chór se nachází o něco výše nad úrovní hlavní lodě. Po stranách jsou řezbami zdobené dřevěné chórové lavice a za nimi stojí kamenný biskupský stolec z 11. století.

Zajímavá je výzdoba transeptu, který navenek nevyčnívá z budovy. V jižním křídle zaujme velká nástěnná freska sv. Kryštofa z roku 1491 a nedávno byly objevené i nástěnné malby z 11. století.

Po stranách schodiště na chór jsou vchody do dvojité krypty sv. Petra a Pavla. Její západní část je starší, východní pozdější (asi 12. stol.). Na stěnách jsou fragmenty fresek z 13.-16. stol.

Lavice
Chórové lavice
Krypta
Krypta
Galerie
Galerie biskupů
Tumba
Tumba Hirnových

V severním křídle na stěnách visí galerie biskupů od roku 1488. Pod biskupskou galerií se nachází impozantní kamenný sarkofág, kde leží ostatky bohatého kupeckého páru. Bezdětní manželé Conrad a Afra Hirnovi věnovali většinu svého jmění církvi (1420) a nechali zřídit vlastní kapli v kostele sv. Anny. Poté se rozhodli, že tam má být i jejich hrob. Teď je umístěn tady v katedrále.

Jsou zde ještě dvoje dveře. Jedny vedou do křížové chodby, která přiléhá k severnímu boku dómu, a druhé vedou do kaple Panny Marie.

Oltář
Oltář kaple Panny Marie
Kupole
Kupole kaple

V kontrastu k románskému a gotickému slohu je barokní mariánská kaple, do které se vchází dveřmi na severní straně kostela. Byla postavena roku 1720 v prostoru átria křížové chodby na severní straně dómu. Za války byla zasažena bombou, takže většina stropních fresek jsou repliky.


Oltářní prostor východního chóru je taky zvýšen, ale jen o několik schodů. Od chodby je oddělen zdmi a sloupy s oblouky. Hlavní oltář je novodobý z roku 1962. Dřevěné chórové lavice jsou asi z roku 1430.

Mříže
Kaple východní apsidy
Hlavní loď
Hlavní loď
Chór
Východní chór
Oltář
Hlavní oltář

Obvod apsidy je lemován sedmi kaplemi, které jsou chráněné kovanými pozlacenými mřížemi. Zvláštní historii má střední kaple patřící sv. Gertrudě. Tady v místě východního chóru stával od roku 1071 kostel sv. Gertrudy a když byl z důvodu prodloužení dómu zbořen, byla jeho kanovníkům přidělena tato kaple.

A ještě něco z vybavení katedrály. Vedle originálů jsou tady i repliky a originály jsou uložené. A něco bylo získáno z jiných kostelů.
Na čtyřech východních sloupech hlavní lodě visí čtyři deskové malby oltářů, které namaloval pozdněgotický malíř Hans Holbein st. Vedle jednoho sloupu stojí pozdněgotická dřevořezba Panny Marie.

Madona
Panna Marie a
Holbeinův obraz
Olberg
Kristus na Olivetské hoře

Chór
Severní boční loď,
vzadu turecký prapor

Ve výklenku pod východním chórem je výjev Kristus na Olivetské hoře ze 16. století vytvořený z terakotových soch. Prapor ukořistěný v tureckých válkách a visící od roku 1689 v severní boční lodi, byl v roce 1992 nahrazen kopií.

Okolí dómu

Na Katedrálním náměstí před dómem se nachází fontána s novodobým bronzovým sousoším (1986). Představuje tři augsburské patrony, kterými jsou biskupové Simpert, Ulrich a svatá Afra. Ulrich sedí na koni a připomíná svou úlohu v bitvě na Lechu proti Maďarům v roce 955.

Park
Park s dómem za stromy
Kašna
Kašna s patrony
Artefakty
Římské artefakty
Základy
Základy kostela sv. Jana

V prostoru před dómem jsou odkryty základy kostela sv. Jana a taky tzv. římská zeď s vystavenými římskými artefakty, které byly nalezeny na území Augsburgu.

Historie stavby

807: vysvěcení nové karolinské budovy za biskupa Simperta (cca 778 - 807).

Kolem 930: restaurátorské práce na karolinské katedrále po invazi Maďarů (bitva na Lechu) za biskupa Ulricha (923 - 973).

994: částečné nebo úplné zhroucení katedrály za biskupa Luitolda (988 - 996).

Od 995: rekonstrukce za podpory císařovny Adelheid, manželky císaře Otty I. (nová budova otonské katedrály) kolem roku 1050 dokončena za biskupa Heinricha II. (1047 - 1063).

1065: vysvěcení otonské katedrály za biskupa Embrika (1063 - 1077) za asistence biskupů z Eichstättu a Trevisa.

1075: údajná nová výstavba věží.

1229: rekonstrukce apsidy západního chóru za biskupa Sibota von Seefeld (1227 - 1247).

1331–1334: novostavba západní apsidy a zaklenutí západního chóru pod vedením katedrálního kustoda Konrada von Randegga.

Kolem 1335 - 1343: zaklenutí ramen kříže a hlavní lodi střední lodi; novostavba sálů boční lodi (zdvojení) pod vedením kustoda katedrály Konrada von Randegga.

1343: severní portál a stavba východního chóru (základní kámen položen 1356) kolem 1410 a kolem 1465.

1720–1722: stavba barokní kaple Panny Marie (severní strana lodi).

1934; 1983–1984: rekonstrukce interiéru.

Zdroj: Bistum Augsburg - Baugeschichte der Kathedrale

Informace:

Prohlédnout si podrobně augsburský dóm je možné na stránkách augsburského biskupství.

Použité zdroje pro Dóm v Augsburgu

Napište připomínky, kritizujte, chvalte
Nahoru
TOPlist