Cestování

Německo, Bavorsko, Horní Franky

Bamberský dóm

Katedrála v Bambergu byla založena na začátku 11. století římským králem a pozdějším císařem Jindřichem II. a jeho manželkou Kunhutou. Je stejně jako katedrála ve Špýru, Wormsu a Mohuči označována jako císařský dóm.

Císařský dóm - katedrála sv. Petra a Jiřího Císařský dóm - katedrála sv. Petra a Jiřího Císařský dóm - katedrála sv. Petra a Jiřího
Císařský dóm - katedrála sv. Petra a Jiřího

Bamberský dóm byl postaven tak jako jiné velké románské kostely tehdejší doby se dvěma chóry a čtyřmi rohovými věžemi. Západní věže byly ale postaveny později, až při obnově původního chrámu.

Portály

Knížecí portál (Fürstenportal)
Knížecí portál
Výzdoba Knížecího portálu
Výzdoba knížecího portálu

Dóm má pět vchodů. Přímo do náměstí vedou tři nejdůležitější.
Boční vstup ze severní strany se nazývá Fürstenportal (knížecí portál), který je největší a nejhonosnější. Otvíral se jen při velkých slavnostních příležitostech nebo při pohřbu knížete-biskupa.

Vpředu pod věžemi východního portálu po stranách apsidy jsou dva vchody. Vlevo je to Adamspforte (Adamův vstup) a vpravo Gnadenpforte (vchod milosti) neboli Marienpforte. Ten je otevřený pro veřejnost. Apsida je bohatě ozdobená typicky románskými prvky a působí až filigránským vzhledem.

Sv. Štěpán, Kunhuta a Jindřich II.
Sv. Štěpán, Kunhuta
a Jindřich II.
Portál Adamspforte
Adamův portál
Sv. Petr, Adam a Eva
Sv. Petr,
Adam a Eva
Apsida východního chóru
Východní apsida
Vchod milosti (Gnadenpforte)
Vchod milosti
(Gnadenpforte)

Na pilířích po stranách Adamova vstupu stojí šest soch. Po levé straně sv. Štěpán a vedle něho zakladatelé dómu Jindřich II. s manželkou Kunhutou, napravo pak stojí sv. Petr, Adam a Eva.

Kamenná žába
Kamenný lev - žába

Před vstupy východního portálu jsou umístěni staří kamenní lvi. Jsou to dochovalé plastiky z období původního Jindřichova chrámu. Lidově se jim říká chrámové žáby (Domkröte).

Věže

Dnešní podoba chrámu se čtyřmi věžemi vznikla až po velkém požáru v roce 1185, kdy byl postaven téměř od základu nově. Časový rozdíl ve stavbě východních a západních věží je dobře vidět na první pohled.

Románský sloh východních věží
Románský sloh
východních věží
Severovýchodní věž
Severovýchodní věž
Západní věže
Západní věže
Gotický styl a krávy na věži
Gotický styl a krávy
na jihozápadní věži

Zatímco věže na východě jsou pozdně románské s masivními zdmi a románskými oblouky, u západních jsou románská jen spodní patra. Z nich vyrůstají štíhlé gotické věže , které jsou po obvodu pater vylehčené sloupovím.
Z jihozápadní věže se rozhlížejí po kraji kamenné krávy jako upomínka na těžkou práci těchto zvířat při dovozu kamene na stavbu.

Interiér

Východní chór je zasvěcený sv. Jiřímu. Před ním se nachází hrob císařského páru Jindřicha II. a jeho manželky Kunhuty, kteří byli zakladateli katedrály. Na horní mramorové desce jsou jejich reliéfy, na bocích výjevy z jejich života.
Levá strana východního chóru
Levá strana
východního chóru
Bamberský jezdec
Bamberský jezdec
Východní chór
Východní chór
Císařský hrob Jindřicha II. a Kunhuty
Císařský hrob
Jindřicha II. a Kunhuty

Na pilíři oddělujícím hlavní a boční loď stojí jezdecká socha zvaná bamberský jezdec. Bamberský jezdec je nejstarší dochovaná středověká jezdecká socha, která vznikla někdy kolem roku 1230.

Bamberský jezdec
Bamberský jezdec

Středověkého rytíře si leckdo představuje jen jako bojovníka ve zbroji, s mečem a s kopím, ale takhle je prý zpodobněn ideál rytíře. Měl by to být švagr Jindřicha II. uherský král Štěpán I., i když se uvažovalo také o jiných představitelích, například i o samotném Jindřichovi II., Filipu Švábském nebo jiném členu štaufské dynastie.

Patronem západního chóru je sv. Petr. Tady je v mramorovém sarkofágu pohřben Klement II. (1046-1047), jediný papež pohřbený severně od Alp. Původně byl totiž v Bambergu biskupem. Uprostřed chóru mezi dubovými chórovými sedadly stojí biskupská katedra. Před transeptem visí kruhový lustr, který je podobný lustru katedrály v Cáchách.

Křížení před západním chórem
Klenba křížení před
západním chórem
Západní chór s katedrou
Západní chór
Kruhový lustr
Kruhový lustr
Varhany
Nové varhany
z roku 1976

Původně románský dóm s plochými dřevěnými stropy změnil po přestavbě na začátku 13. století podobu do stylu rané gotiky. Stropy lodí i okna už mají lomené oblouky.

Severní boční loď
Severní boční loď
Náhrobek biskupa Friedricha von Schreiber
Náhrobek biskupa
Bibličtí proroci a sv. Diviš (Dionysius)
Bibličtí proroci a sv. Diviš
Kazatelna
Kazatelna

Oběma vchody východního portálu se vstupuje do bočních lodí dómu. Hned za vstupem Gnadenpforte upoutá pozornost náhrobek biskupa Friedricha von Schreiber (1875-1890) a nad ním pak na boční zdi východního chóru reliéfy proroků. Obdobně na druhé straně na jižní boční chórové zdi je dvanáct apoštolů.

Historické souvislosti

Zakladatel bamberského dómu Jindřich II. s manželkou Kunhutou
Jindřich II.
a Kunhuta
V roce 1004 nechal král a pozdější císař Jindřich II. na návrší na místě bývalé kaple položit základní kámen dómu.
Erb biskupství Bamberg
Erb biskupství
Bamberg
Biskupská mitraNa říšském sněmu ve Frankfurtu v roce 1007 prosadil Jindřich II. vytvoření nového biskupství v Bambergu.
Biskupská mitraZa přítomnosti téměř všech říšských biskupů byla katedrála roku 1012 vysvěcena. Měla podobu trojlodní baziliky, rovné stropy bez kleneb a prozatím jen dvě východní věže.

Dva velké požáry poničily bamberský dóm. Při tom prvním v roce 1081 vyhořel vnitřek chrámu. Velký požár v roce 1185 zničil celý dóm, takže začal být stavěn nový úplně od základů. Ze starého Jindřichova dómu zůstala jen krypta pod východním chórem, ve které je pohřben král Konrád III.

Po bamberské vraždě budoucího císaře Filipa Švábského byla stavba přerušena. Až v roce 1215 byla stará budova postupně bourána a stavěna nová stavba. Byla už stavěna v raně gotickém stylu, ale byla větší, měla lomené klenby a čtyři věže. Vysvěcena byla v roce 1237.

Po třicetileté válce byl vnitřek dómu barokně upravován.

V 19. století byla podoba dómu měněna do původního vzhledu.

Dojmy a postřehy

Kůň bamberského rytíře
Kamenná kráva na věži

Bamberský jezdec byl pro mě hlavním lákadlem do Bambergu. Nezklamal. Ani se nedivím, že ho za války obestavěli zdí a přikryli 30 tun těžkou železobetonovou deskou, aby byl ochráněn před výbuchy bomb.
A taky ne vždy může člověk vidět koně v chrámu, ale zrovna tak i krávy na věži. Ani lidem ve středověku nechyběl smysl pro to, dělat věci neobvyklé.

Informace:

Otvírací doba katedrály:

  • duben až říjen od 9:30 do 18:00
  • listopad až březen od 9:30 do 17:00
Napište připomínky, kritizujte, chvalte
Nahoru