Cestování

Německo, Sasko

Frauenkirche
(kostel Matky Boží v Drážďanech)

Nejnovějším lákadlem pro turisty v Drážďanech je nově postavený kostel Matky Boží - Frauenkirche. Stavba má osmiboký půdorys a kopule, která je završena kamennou lucernou s vyhlídkovým ochozem, připomíná kamenný zvon.
Frauenkirche - kostel Matky Boží
Frauenkirche
Původní kostel Frauenkirche byl zničený při bombardování v roce 1945 a jeho ponechané ruiny měly jako památník připomínat hrůzy války. Po 45 letech od konce války, po sjednocení Německa, bylo rozhodnuto o znovupostavení kostela. V roce 2005 byla stavba dokončena. Při stavbě byl použit také materiál z původního kostela.
Náměstí Neumarkt s kostelem Matky Boží
Náměstí Neumarkt
Frauenkirche - kopule
Kopule
Frauenkirche - lucerna nad kopulí
Vrchol - lucerna
Frauenkirche - zbytky kopule původního kostela
Memento
Frauenkirche - výhled na náměstí Neumarkt
Náměstí Neumarkt
Náměstí Altmarkt
Náměstí Altmarkt

Z ochozu kamenné lucerny na vrcholu kostela je nádherný výhled na Drážďany. Přímo pod chrámem se rozprostírá náměstí Neumarkt, kolem něhož byly znovu postaveny celé bloky domů. Za ním dál na severozápad je vidět náměstí Altmarkt. Severně přes řeku se rozkládá Nové město (Neustadt). Vlevo po proudu Labe stojí další dominanta - drážďanská katedrála. Vpravo za řekou je vidět budovu úřadu saského ministerského předsedy (Sächsische Staatskanzlei).

Katedrála a most Augustusbrücke
Katedrála a most
Augustusbrücke
Neustadt - Nové město
Neustadt
Úřad ministerského předsedy - Sächsische Staatskanzlei
Staatskanzlei a most
Carolabrücke
Chodník do kopule
Chodník do kopule
Chodník v kopuli
Chodník v kopuli

Uvnitř kostela je výtah, kterým se dá vyjet až pod kopuli. Kousek po schodech a pak už následuje točitý chodník, který vede po vnitřním obvodu kopule až pod její vrchol. Z chodníku je vidět průhledy do interiéru kostela. Pohled dolů vzbuzuje u jedinců trpících závratí respekt, i když je to přes skleněnou přepážku. Až na ochoz lucerny se pak musí vystoupat ještě kousek po strmém schodišti.

Galerie
Galerie
Malba kopule
Malba kopule
Pohled dolů
Pohled dolů

A ještě trocha údajů. Celková výška kostela je 91,23 m, vyhlídkový ochoz je ve výšce 67,06 m. Zdi kopule jsou až 1,75 m silné, kopule váží 12.300 tun a kamenná lucerna nad ní 700 tun. Na elektroinstalaci všeho zařízení uvnitř budovy bylo použito 85 kilometrů el. vedení.

Historické souvislosti

Frauenkirche 1714 - Moritz Bodenehr
Frauenkirche 1714
mědirytina - Moritz Bodenehr

První zmínka o kostelu Matky Boží v Drážďanech je z 11. století. Ve 12. století tady už stála kamenná trojlodní bazilika. Během 13. až 15. stol. byla zvětšována a přestavěna do gotického slohu.

Ten původní kostel neměl s dnešní podobou nic společného. Roku 1722 bylo rozhodnuto, že na místě starého chátrajícího kostela bude postaven úplně nový.

FrauenkircheByl povolán architekt George Bähr a v roce 1726 byl položen základní kámen nového protestantského kostela. George Bähr byl původně tesař, časem se vypracoval stavbou více kostelů a stal se z něho mistr barokní architektury. Kopule kostela Frauenkirche měla být původně dřevěná, pobitá mědí, ale Bähr změnil plány a vznikl unikátní kamenný zvon. Chrám byl úplně dokončen dostavbou kamenné lucerny na kopuli v roce 1743.
Frauenkirche-ruinyPřes 200 let byl chrám jednou z dominant města. 15. února 1945 se z něho staly ruiny po bombardování Drážďan. Trosky kostela připomínaly po dobu 49 let hrůzy války.

FrauenkircheV letech 1994-2005 byl postaven přesně podle originálu chrám nový. Ze starého kostela bylo použito 45% kamenného materiálu. Trosky byly rozebrány, všechny kameny pečlivě očíslovány a potom zasazeny na správném mistě do nové stavby. Celkové náklady na stavbu byly přes 182 miliónů Eur.

Dojmy a postřehy


Drážďany 1987 - trosky Frauenkirche

Drážďany 1987
- ruiny chrámu Matky Boží
Drážďany 2011 - Frauenkirche
Drážďany 2011
- chrám Matky Boží
Než jsme vyjeli podívat se do Drážďan, vyhrabal jsem památeční fotku. Je na ní naše Š 110L s přívěsem a lodí při zastávce v Drážďanech na cestě z dovolené od jezera Knappensee u Hoyerswerdy, kam jsme často jezdili.
Kdo by tehdy tušil, že se ruiny chrámu v pozadí jednou zase promění v honosnou budovu a že na holé ploše plné trabantů a wartburgů vyrostou opět bloky domů, jaké tam byly před válkou.
(Obě fotky jsou pořízeny ze stejného místa.)

Informace:

Otvírací doba kostela:

 • Po - Pá 10:00-12:00, 13:00-18:00
 • o víkendech omezeno podle svateb, křtin, bohoslužeb atd.
Otvírací doba vyhlídkového ochozu:
 • Listopad-únor:
  • pondělí-sobota od 10 do 16 hodin
  • neděle od 12:30 do 16 hodin
 • březen-říjen:
  • pondělí-sobota od 10 do 18 hodin
  • neděle od 12:30 do 18 hodin
 • Vstupné: dospělí 8 €; děti, studenti, důchodci 5 €

Použité zdroje pro Frauenkirche

Napište připomínky, kritizujte, chvalte
Nahoru