Cestování

Rakousko, Dolní Rakousy

Heldenberg - památník Radeckého

V Dolních Rakousích v oblasti Weinviertel, asi 50 kilometrů jižně od Znojma, se nachází obec Heldenberg (Kleinwetzdorf) s velkolepým památníkem věnovaným vojevůdcům habsburské monarchie a především maršálu Josefu Václavu Radeckému. Nechal ho vystavět bohatý obchodník Josef Gottfried Pargfrieder na počest armády po vítězné bitvě maršála Radeckého u Custozy a Novary.
Heldenberg
Heldenberg - nádvoří

Památník je areál s budovou a parkem. V hlavní budově zvané Sloupová hala nebo také Invalidovna se nachází expozice věnovaná především životu a boji maršála Radeckého. Prostor parku je zaplněn množstvím plastik významných vojenských osobností.
Před hlavní halou stojí dva vítězné sloupy obklopené bustami. Vpravo z pohledu budovy jsou to busty účastníků italského tažení, vlevo tažení uherského.

Nádvoří s obeliskem
Nádvoří
s obeliskem
Socha Radeckého
Socha Radeckého
Sochy
Schodiště ke Sloupové hale
Múza a sloup
Múza Kleió a
vítězný sloup

Uprostřed mezi sloupy se nachází socha Kleió, Múzy dějepisectví z řecké mytologie. Úplně vpravo v úrovni budovy stojí ve stínu borovic samostatná socha maršála Radeckého.

J.V.Radecký
J.V.Radecký

Josef Václav hrabě Radecký z Radče - český šlechtic, který byl ve své době jedním z nejlepších vojevůdců Evropy. Vrcholem jeho 72 let trvající vojenské kariéry byla hodnost polního maršála. Sloužil za vlády pěti císařů, zůčastnil se bojů s Turky, Francouzi a Italy. V „Bitvě národů“ u Lipska se jako náčelník štábu významně podílel na porážce Napoleona. Ještě jako velitel vojsk v Lombardii a Benátsku ve věku 82 let zvítězil nad italsko-sardinským vojskem sardinského krále. Byl nejen vojenským stratégem, ale i reformátorem armády a politikem.

Radeckého hrobka

Naproti Sloupové hale stojí vysoký obelisk, uvnitř kterého se nachází hrobka. Maršál Radecký je pohřben právě tady. Kromě něho je zde pohřben také polní maršál Maximilian, svobodný pán z Wimpffenu. Hrobku s nimi sdílí ještě muž, který nechal památník vybudovat - Josef Gottfried Pargfrieder.
Vstup Obelisk Pamětní deska
Obelisk s hrobkou maršála Radeckého

Aleje hrdinů a císařů

Součástí parku jsou aleje s 22 bustami panovníků a 62 bustami vojevůdců. V aleji císařů (Kaiserallee) nacházíme busty některých císařů svaté říše římské, kteří byli zároveň držiteli rakouských zemí. Z vyššího podstavce na ně shlíží mladý císař František Josef I. Alej hrdinů je zase lemována bustami význačných vojevůdců v habsburských službách.

Alej císařů
Alej císařů
František Josef I.
František Josef I.
Alej hrdinů
Alej hrdinů

Tady můžeme pozorovat mnoho tváří historie, jak je známe z různých portrétů a jiných ztvárnění. Podívejte se na některé z těch, kteří byli v nějaké míře součástí české historie.

Ferdinand I.
Ferdinand I.
Ferdinand II.
Ferdinand II.
Rudolf II.
Rudolf II.
Marie Terezie
Marie Terezie
Josef II.
Josef II.

Císař Ferdinand I. jako český král započal roku 1526 nepřetržitou vládu Habsburků na českém trůnu* až do roku 1918. Pro Čechy nechvalně známý vítěz na Bílé hoře císař Ferdinand II. nechal popravit 27 vůdců stavovského povstání. Naopak Čechy kladně vnímaný Rudolf II. sídlil v Praze, ze které vytvořil centrum umění a kultury. Marie Terezie a její syn Josef II. byli osvícení vládci a tvůrci mnoha pokrokových reforem.

Sporck
Johann
von Sporck
Valdštejn
Albrecht
z Valdštejna
Dampiere
Heinrich
Dampiere
Gallas
Matthias
von Gallas
Piccolomini
Octavio
Piccolomini

Tohle je několik známějších jmen vystavených císařských vojevůdců - Špork, Valdštejn, Dampiere, Gallas, Piccolomini.

*Kromě krátké „zimní“ vlády 1619-20 Fridricha Falckého a období 1741-43, kdy se nechal korunovat českým králem Karel VII. Bavorský (za Marie Terezie).

Jiné pomníky Radeckého

Pomník
Pomník v Praze
r. 1859

Radecký byl v naší historii dost opomíjen, protože mu bylo vyčítáno jeho „rakušáctví“. On byl ale především vojákem. Byl příslušníkem české zemské šlechty a zároveň i Rakušanem. To se přece nevylučuje, každý obyvatel soustátí zvaném Rakousko byl i Rakušanem. On sloužil panovníkům, kteří byli zároveň i českými králi. Je smutné, že tenhle slavný český rodák má své místo v germánské Walhalle, pantheonu postaveném romantickým králem Ludvíkem Bavorským, má místo i tady na Heldenbergu a jeho jezdecká socha stojí ve Vídni, zatímco u nás si většina lidí vybaví spíš jen Radeckého pochod.
Po smrti byla tomuto vojevůdci postavena socha v Praze na dnešním Malostranském náměstí, ale byla odstraněna po vzniku republiky a umístěna v lapidáriu Národního Muzea. Sochu má nejen ve Vídni, ale míval i dva pomníky v Ljubljani ve Slovinsku.

Historické souvislosti

J.G. Pargfrieder
J.G.Pargfrieder

Zakladatelem pomníku na Heldenbergu byl bohatý obchodník Joseph Gottfried Pargfrieder, hlavní armádní dodavatel potravin, obuvi a textilu. Byl obdivovatelem a přítelem maršála Radeckého, ale také maršála von Wimpffena. Po vítězných taženích Radeckého v Itálii a Uhrách nechal Pargfrieder postavit na svých pozemcích u zámku Wetzdorf tento památník.
Za Radeckého splatil všechny jeho dluhy, které si starý maršál při užívání si „důchodu“ nadělal. Radecký mu ale musel slíbit, že se po smrti nechá pohřbít v památníku na Heldenbergu.

V hrobce obelisku na Heldenbergu byl v pohřben maršál Maximilian von Wimpffen (+1854) a v roce 1858 maršál Radecký.

Pargfrieder celý památník věnoval císaři, byl povýšen do rytířského stavu a sám se nechal pohřbít v hrobce u obou maršálů.

Dojmy a postřehy

Vesnice
Neolitická vesnice

Na Heldenbergu není jen památník. Návštěvník tohoto místa tady najde několik dalších atrakcí. Je tady středisko Španělské dvorské jezdecké školy nabízející prohlídku a představení. Kollerovo muzeum veteránů nabízí expozici asi stovky exkluzivních aut. Je tu rekonstrukce vesnice z mladší doby kamenné s kruhovými příkopy, které tady byly objevené archeology. Chovatelská stanice dravců nabízí ukázky sokolnictví. Mezi zámkem Wetzdorf a Heldenbergem je obnovená anglická zahrada v původní podobě.


Otvírací doba památníku:
v dubnu a říjnu 9.00-17.00 h
v květnu až září 9.00-18.00 h

Vstupné: (v roce 2018)
dospělí - 7 €
děti 6-14 let - 4 €
rodina (2 dospělí, max. 3 děti) - 15 €

Oficiální stránka: Der Heldenberg - Radetzky Gedenkstätte

Použité zdroje pro Heldenberg - památník Radeckého

Napište připomínky, kritizujte, chvalte
Nahoru