Cestování

Rakousko, Salzburg

Salzburská pevnost
Hohensalzburg

K reliéfu města Salzburg patří neodmyslitelně mohutná pevnost Hohensalzburg, tyčící se nad městem na vrchu Mönchsberg. Hrad byl postaven už v roce 1077 a během staletí byl neustále rozšiřován. Dnes je prý největším zachovalým hradem střední Evropy i když velikosti hradního komplexu Pražského hradu zdaleka nedosahuje.
Hohensalzburg
Salzburská pevnost Hohensalzburg
Nejvyšší
Trompeterturm
Trompeterturm
Pohled na hradby z bašty Feuerbastei
Salzburger Stier,
Hoher Stock a
věž Glockenturm
 budova uprostřed pevnosti, při pohledu z města ze severu, je hradní palác a nazývá se Hoher Stock. Válcová věž na její pravé straně je Glockenturm (Zvonová věž). Úplně vpravo zakončuje hradbu věž Reckturm. Ta dnes slouží jako vyhlídková věž pro turisty. Na levé straně končí hradba válcovou věží s názvem Trompeterturm (Věž trumpetistů). Mezi ní a budovou Hoher Stock vyčnívá kostel sv. Jiří.

Nalevo i napravo pod hradbami se nalézají dvě vystupující opevněné plošiny, které sloužily jako bašty. Vlevo je to Feuerbastei (někdy také zvaná Kuenburgova bašta) a vpravo Hasenbastei. Z levé bašty je dobře vidět dřevěná nástavba v hradbě, ve které jsou umístěny slavné salzburské varhany zvané Salzburger Stier.

Hradní nádvoří

Použijeme-li ke vstupu do pevnosti lanovku, začne nám prohlídka na jižním nádvoří. Vlevo kolem zdi vnitřní bašty přijdeme ke vstupu k vnitřnímu paláci. Tahle vysoká budova je nazývána Hoher Stock.
Kolejová lanovka na pevnost Hohensalzburg
Kolejová lanovka
k pevnosti
Jižní část nádvoří
Jižní část nádvoří,
vpravo zeď vnitřní bašty
Vstup k paláci Hoher Stock
Vstup k paláci
Hoher Stock
Znak arcibiskupa Parise Lodrona
Znak arcibiskupa
Parise Lodrona
Nad vstupní brankou je kamenný znak arcibiskupa Parise Lodrona se lvem s typicky jako preclík zakrouceným ocasem. To byl arcibiskup, za kterého byl dostavěn a roku 1628 vysvěcen salzburský dóm sv. Ruperta.

Budova hradního paláce Hoher Stock je ale spolu s mnoha dalšími stavbami dílem jiného arcibiskupa. Byl jím Leonhard von Keutschach. Za jeho vlády (1495-1519) probíhaly velké přestavby a vylepšování hradní pevnosti. Také proto můžeme vidět jeho znak na mnoha místech hradu.

Keutschachova studna
Keutschachova
studna
Znak arcibiskupa Leonharda Keutschacha
Znak Leonharda
von Keutschach

Reliéf arcibiskupa Leonharda Keutschacha
Arcibiskup
Leonhard
Keutschach
Znak arcibiskupa Leonharda Keutschacha
Znak Leonharda
von Keutschach

Vstup do budovy Hoher Stock
Vstup do paláce
Hoher Stock

Jeden z těch Keutschachových znaků je umístěn v chodbě procházející pod budovou Hoher Stock vedle studny, kterou nechal zbudovat, další je třeba nad vstupem do paláce nebo na hradní bráně. Erb s řepou můžeme vidět i na velkém Keutschachově reliéfu na nádvoří vedle jeho levé nohy.

Dělo ve střílně Hoher Stocku
Dělo ve střílně paláce
Kostel sv. Jiří (Georgskirche)
Kostel sv. Jiří

V chodbě u střílen stojí řada děl, namířených na město. I odtud se zdejší vládci obávali nebezpečí.

Po průchodu chodbou přijdeme na malé vnitřní nádvoří, kde je vstup do paláce. Tam jsou knížecí komnaty, Zlatý sál a také muzeum vojenství.

No a za tímhle nádvoříčkem se ocitneme na velkém prostranství. Je to východní část nádvoří. Tady stojí kostel sv. Jiří a před ním věž s dřevěnou nástavbou s už zmiňovanými varhanami Salzburger Stier.

Na nádvoří je i další studna, kterou nechal zbudovat arcibiskup Matthäus Lang, tzv. Lang-Zisterne, zakrytá stříškou a mříží. Na konci nádvoří je pak hlavní vstup do hradu, ke kterému můžeme přijít z města po průchodu třemi branami.

Budova Schüttkasten
Budova Schüttkasten
Jižní strana hradu, věže Geyerturm a Hasenturm
Jižní strana hradu a věže
Geyerturm a Hasenturm
Východní nádvoří
Východní nádvoří
Studna Lang-Zisterne a kostel sv. Jiří
Studna Lang-Zisterne
a kostel sv. Jiří

Po celé délce jižní strany nádvoří, to znamená strany odvrácené od Starého města, stojí několik budov, začleněných do hradeb. Je to zbrojnice, vedle ní tzv. Schüttkasten s novogotickou fasádou, dále pracovní dům a spižírna. Nad budovami se tyčí obranné věže Geyerturm a Hasenturm.

Výhled shora

Při
Salzburg - Staré město
Výhled na sever
Salzburg - Staré město
Tzv. domek hlídače zelného pole
Krauthügel a tzv. Domek
hlídače zelného pole
 pohledu k severu se pod hradbami pevnosti po obou stranách řeky Salzach rozprostírá historická část Salzburgu. Na bližším levém břehu je to větší část Starého města s dómem sv. Ruperta v popředí a na pravém břehu jeho menší část se zámkem a zahradami Mirabell. Vzadu pak je to Nové město a další části Salzburgu.

Na druhé, od města odvrácené straně hradeb zaujme při pohledu z jižní bašty Georgsbastei velká louka s malým domkem uprostřed. Ta louka se jmenuje Krauthügel (Zelné návrší) a ten domek nazývají Dům hlídače zelného pole.

Věž Glockenturm a palác Hoher Stock
Věž Glockenturm a
palác Hoher Stock
Hoher Stock a tzv. Vnitřní bašta
Hoher Stock a
tzv. Vnitřní bašta
Věž Geyerturm a budovy u jižní hradby
Věž Geyerturm a
budovy u jižní hradby

Z krajní rohové věže Reckturm se nabízí pohled na palác Hoher Stock s věží Glockenturm, vnitřní baštu (tzv. Innerbastei) a nádvoří s budovami kolem hradeb. Vnitřní bašta je vlastně plošina na skále uvnitř pevnosti, přiléhající k paláci. Nad budovami u jižní hradby se tyčí věže Geyerturm a Hasenturm.

Prohlídkový okruh hradbami

Prohlídka s audioprůvodcem začíná v budově na jižní straně nádvoří. Prochází se chodbami uvnitř hradeb. Cesta vede nedřív západní hradbou až k věži Reckturm, kde můžeme nahlédnout do mučírny. Z vyhlídkové plošiny téhle věže je krásný rozhled po celém městě a okolí. Následuje průchod severní hradbou a pod budovou Hoher Stock.
Bývalý sklad soli, dnes galerie arcibiskupů
Galerie arcibiskupů
v bývalém skladu soli
Salzburger Stier
Salzburger Stier

První zastavení při prohlídce je v bývalém skladu soli. Dnes je tady umístěna galerie podobizen řady salzburských arcibiskupů, kteří se výrazněji podíleli na rozvoji hradní pevnosti. Pod jejich obrazy jsou umístěny modely stavby, tak jak vyhlížela v jejich čase.

Na konci prohlídky, po průchodu dlouhé obranné chodby (Wehrgang) uvnitř severní hradby a pod budovou Hoher Stock, dojdeme k věži Krautturm zabudované v hradbě. Na věži je ona dřevěná nástavba s už zmíněnými salzburskými varhanami. Nazývají je Salzburger Stier (Salzburský býk), mají přes 200 píšťal a jejich melodie je určována velkým válcem jako v nějakém hudebním strojku. Zřídit je nechal Leonhard von Keutschach v roce 1502.

Hradní palác

Dveře s Keutschachovým znakem
Dveře do sálu
Výzdoba knížecí místnosti
Výzdoba
knížecí místnosti

Další interiéry jsou k vidění v paláci Hoher Stock. Kromě knížecích komnat je tady také hradní muzeum.

V místnostech, kde zdejší vládci žili, se výzdobou nijak nešetřilo. Goldene Stube (Zlatá jizba) i Goldener Saal (Zlatý sál) jsou bohatě vyzdobené gotickými zlacenými dřevořezbami a ornamenty. Nade dveřmi sálu je také, jak jinak, znak s řepou Leonharda z Keutschachu.

V dalších prostorách je umístěna spousta muzejních sbírek, ukazujících historii pevnosti i její historické vybavení. Převážnou část zabírají vojenské expozice, kde jsou k vidění zbraně, uniformy, vojenská vyznamenání, vojenské hudební nástroje, obrazy apod.

Vojenské sbírky
Vojevůdci a vojáčci
Vojenské muzeum
Bitevní scéna
Vojenské sbírky
Historické pistole
Románské zdivo
Románské zdivo

Muzeum loutek

V několika místnostech sklepení, vykutaného ve skále pod budovou Hoher Stock, je umístěno muzeum loutek. Tady můžeme vidět loutky z doby Mozartovy, loutky z Evropy, ale i z Asie.
Muzeum loutek v podzemí paláce Hoher Stock
Muzeum loutek
v podzemí paláce
Loutky - tanečníci
Loutky - tanečníci
Loutková divadelní scéna
Loutková divadelní
scéna

Historické souvislosti

Biskupská mitraPevnost založil arcibiskup Gebhard v roce 1077 v době bojů o investituru mezi císařem Jindřichem IV. a papežem Řehořem.
Biskupská mitraHrad byl významně rozšířen za vlády arcibiskupa Burkharda von Weisspriach (1461- 1466), který nechal zesílit hradby a postavit čtyři věže: Glockenturm, Trompeterturm, Krautturm a Schmiedturm.
Biskupská mitraArcibiskup Bernhard von Rohr (1466 - 1482) se tak obával bouřících se salzburských měšťanů, že nechal zvýšit hradby, postavit jižní baštu a postavit u východního vstupu tři metry silnou zeď.
Biskupská mitraStavěli mnozí vladaři, ale obzvlášť činný byl arcibiskup Leonhard von Keutschach (1495 - 1519). Za jeho vlády se z hradu stalo výstavní rezidenční sídlo v pozdněgotickém stylu. Nechal především zvýšit a přestavět vnitřní palác Hoher Stock, prodloužit hradební zdi, postavit věže Hasenturm, Pulverturm a Geyerturm a další brány do hradu.
Jeden
Arcibiskup Leonhard von Keutschach
Znak a nápis nade dveřmi Zlaté jizby
Nápis ve Zlatém sálu:
"Arcibiskup Leonhard
Salzburský dal tuto místnost
udělat léta páně 1501"
 příběh vypráví, jak přišel tenhle arcibiskup k řepě ve svém znaku. To prý Leonhard za svého studentského života trávil čas raději u džbánu vína se svými kumpány, než aby poctivě studoval. Podle toho pak jeho školní výsledky vypadaly.
Jednou ale navštívil svého strýce v Pinzgau, obyčejného a poctivého sedláka. Ten začal mladého studenta napomínat, ale Leonhard mu jen drze odsekával. To strýc nesnesl, rozlobeně vytrhl z pole řepu a se slovy: „Nechoď mi na oči, dokud z tebe nebude řádný student,“ s ní mrštil po drzém synovci.
Leonhard se zastyděl, vzal si to k srdci a začal brát studium vážně. Vypracoval se až k hodnosti arcibiskupa a stal se vládcem Salzburgu. Z vděčnosti jako připomínku na svého strýce si dal řepu do erbu.
Biskupská mitraZa vlády arcibiskupa kardinála Matthäuse Langa von Wellenburg (1519-1540) byla pevnost v roce 1525 obležena vzbouřenými sedláky a horníky z okolních zlatých dolů, ale dobyta nebyla jako nikdy předtím a ani potom.
Biskupská mitraPevnost se stala také vězením pro jednoho významného vladaře Salzburgu. Byl jím sám arcibiskup Wolf Dietrich von Raitenau, který byl po neúspěšné „válce o sůl“ s Bavorskem roku 1611 zajat a uvězněn až do konce svého života svým následníkem arcibiskupem Parisem von Lodronem.
Biskupská mitraParis von Lodron (1619-1653) se zasloužil o přebudování středověkého hradu na novodobou pevnost. Nechal postavit na západě další baštu Hasenbastei a kromě jiných budov také novou zbrojnici.
Hohensalzburg v 18. století
Hohensalzburg v 18. stol.
(Franz Anton Danreiter -
Universitätsbibliothek Salzburg)
Biskupská mitraPoslední velkou úpravou pevnosti byla výstavba bašty Feuerbastei, o kterou se zasloužil arcibiskup Max Gandolph von Kuenburg (1668-1687). Je známa také jako Kuenburgova bašta.

Po Napoleonských válkách, kdy Salzburg připadl Habsburkům, se z pevnosti stala kasárna a sloužila také jako vězení.

Za císaře Františka Josefa ztratila pevnost na významu a po výstavbě lanovky v roce 1900 se stala lákadlem pro turisty.

Dojmy a postřehy

Kolejová lanovka na pevnost Hohensalzburg

Neměl jsem jezdit nahoru lanovkou. Venkovní teplota byla 35°C ve stínu a jízda v nacpané nevětrané kabině lanovky, kde bylo snad 60°, se dala odůvodnit jen nedostatkem času. Ta jízda trvá jen asi 3 minuty. Lépe je jít pěšky, projde se všemi vstupními branami do hradu a člověk toho víc uvidí.

Prohlídkový okruh s audioprůvodcem
Každý návštěvník si řekne, jakou chce řeč, a dostane přehrávač se sluchátky. Bohužel, tschechisch neměli, ale měli připravený tištěný český text. Měl jsem nutkání si ten dvojarch nechat jako zdroj informací pro další použití, ale krást se nemá, tak jsem ho odevzdal. Až potom jsem si uvědomil, že jsem si to mohl ofotit a nemusel jsem tohle všechno povídání smolit sám. (Ale krást se nemají ani cizí texty, že?)

Ještě něco ke jménu hradební věže Reckturm. Recken znamená prodlužovat, takže je to věž prodloužené hradby. Neplést si s Rectum. To je latinsky a je to úplně něco jiného.

Informace:

Otvírací doba v pevnosti Hohensalzburg:

 • Květen až září od 9:00 do 19:00
 • Ostatní měsíce od 9:30 do 17:00

Ceny:

 • Včetně lanovky
  • Dospělí 10,50 €, děti (6-14 let) 6 €
  • Rodina 24,30 €
 • Bez lanovky (pokladna je u 1. brány)
  • Dospělí 7,40 €, děti (6-14 let) 4,20 €
  • Rodina 16,90 €
Napište připomínky, kritizujte, chvalte
Nahoru