Cestování

Rakousko, Korutany

Zemský dům (Landhaus)
v Klagenfurtu

Nejvýznamnější světskou historickou budovou Klagenfurtu je Zemský dům (Landhaus). Nachází se nad Starým náměstím (Alter Platz) vedle náměstí Sv. Ducha (Heiligengeistplatz). Stavba ve tvaru písmene U je v renesančním slohu s arkádami do nádvoří a dvěma věžemi v rozích nádvoří.

Zemský dům z jihu
Jižní strana
Landhaus - nádvoří
Nádvoří
Arkády
Arkády

Velký erbovní sál

Uvnitř Zemského domu se nacházejí reprezentační sály s nádhernou freskovou výzdobou, kterou vytvořil malíř Josef Ferdinand Fromiller. Velký erbovní sál má rozlohu 23x13 metrů a je vysoký 9 metrů. Jeho stěny zdobí 650 erbů korutanských zemských stavů.

Velký erbovní sál Velký erbovní sál Velký erbovní sál Velký erbovní sál
Velký erbovní sál Zemského domu

Obraz na stropě znázorňuje poctu císaři Karlu VI. Zajímavostí je, že malíř Fromiller zakomponoval mezi přítomné panstvo sebe a své syny. Můžeme je spatřit v pravém dolním rohu stropní fresky.

Malba na stropě
Malba na stropě
Stropní freska „Hold Karlu VI.“
Hold Karlu VI.
Malba na stropě
Malba na stropě
Knížecí kámen (Fürstenstein) Erby korutanských stavů Erby korutanských stavů Maxmilián I. daruje Klagenfurt zemským stavům
Knížecí kámenErby korutanských stavůDarování Klagenfurtu

Freska na severní stěně nad krbem představuje tradiční symbolické dosazení korutanského vévody na „Knížecím kameni“ u Karnburgu. Tenhle památný kámen je vlastně hlavice antického sloupu a nyní je umístěn před krbem pod obrazem.
Na fresce na jižní stěně předává císař Maxmilián I. korutanským stavům listinu, kterou jim daruje město Klagenfurt.

Malý erbovní sál

Stropní freska „Pravda jako dcera času“
Stropní freska

Malý erbovní sál sloužil k zasedání rady. Také tady maloval stěny Fromiller. Na stěnách je 298 erbů korutanských purkrabích a dalších zemských představitelů. Strop pokrývá freska „Pravda jako dcera času“.

Malý erbovní sál Malý erbovní sál - erby Malý erbovní sál - erby
Malý erbovní sál - výzdoba stěn

Zasedací síň

Mezi oběma erbovními sály se nachází zasedací síň. Původně to byly dvě místnosti nad sebou, kde nahoře bývala zbrojnice. Strop byl odstraněn po roce 1927. Freska od Suitberta Lobissera na severní stěně představuje výjevy v Korutanech v roce 1919. Lobisserovy pozdější malby oslavující připojení Rakouska k Velkoněmecké říši byly odstraněny.

Zasedací sál Zasedací sál Cornelius Kolig Cornelius Kolig
Zasedací sál a freska od S. LobisseraVýzdoba - Cornelius Kolig

Vedlejší menší sál (Koligsaal) vyzdobil (1929/30) Anton Kolig, jehož malby však byly později prohlášeny za dekadenci a proto byly zničeny (1938). V dnešní době byl výzdobou malé haly pověřen vnuk Antona Koliga Cornelius Kolig.

Historické souvislosti

Ve středověku bylo město Klagenfurt sužováno řadou katastrof. V roce 1514 bylo zničeno velkým požárem. Tehdy se císař Maxmilián I. rozhodl obnovu města vyřešit historickým rozhodnutím. V roce 1518 daroval Klagenfurt korutanským zemským stavům.

Malíř Fromiller - autoportrét na stropní fresce
J.F.Fromiller
(autoportrét)

Takto obdarovaná šlechta nechala město znovu vystavět a vybudovat opevnění. Starý hrad byl nahrazen novou reprezentativní budovou. Zemský dům (Landhaus) sloužil jako místo sněmů i slavnostních ceremonií.

Stavba Zemského domu byla dokončena v 80tých letech 16. století. Původně maloval stěny a strop velkého sálu Zemského domu malíř Anton Blumenthal. Vyzdobil je portréty korutanských knížat v životní velikosti. To všechno bylo zničeno při velkých požárech (1636 a 1723).

V první polovině 18. století vymaloval fresky sálů včetně všech erbů malíř Josef Ferdinand Fromiller.

Dojmy a postřehy

Ať už člověk cíleně přijede do Klagenfurtu, na prohlídku Minimundusu nebo se tady jen zastaví při cestě k moři, stojí za to si vyšetřit půlhodinku času a 3 eura pro návštěvu téhle místní pozoruhodnosti.

Informace:

Otvírací doba a vstupné

Sály se otvírají k prohlídce vždy od 9:00.
Zavírají se podle období:
  • duben až říjen - pondělí až pátek do 16:00, sobota a svátky do 14:00
  • listopad až březen - úterý až pátek do 16:00, sobota a svátky do 14:00
  • neděle a přelom roku (21.12.–12.1.) - zavřeno
  • vstup dospělí - 3 €
  • vstup snížené - 2 €

Použité zdroje pro Zemský dům - Klagenfurt

Napište připomínky, kritizujte, chvalte
Nahoru