Cestování

Německo, Severni Porýní-Vestfálsko

Katedrála v Kolíně nad Rýnem

Znak kolínského arcibiskupství
Kolínský dóm
Kolínský dóm
Kolínský dóm je monumentální gotický a později novogoticky dostavěný pětilodní chrám s trojlodním transeptem. Tato katedrála sv. Petra a Marie byla v historii místem pro stolec kolínských arcibiskupů, říšských knížat a kurfiřtů v jedné osobě. Oficiální název je Hohen Dom zu Köln, zkráceně Kölner Dom.

Celková délka chrámu je 144,58 m, šířka 86,25 m, výška věží 157 m. Střední loď je 119 m dlouhá a přes 45 m široká. Do chrámu by se vešlo 4000 lidí. Plocha všech oken je 10.000 m².

O staviteli kolínské katedrály se dochovalo několik pověstí. Snad v každé z nich jde o sázku nebo zápas o duši mezi stavitelem katedrály Gerhardem z Rile a samotným ďáblem. A každá může mít i několik odlišných verzí. Tady jsou alespoň dvě z nich.

Stavba šesti století

Kolínský dóm z jihu
Kolínský dóm z jihu
Západní část z jihu
Západní část z jihu
Jižní portál
Jižní portál

Nejstarší část dómu, dokončená do roku 1300, je ta východní s chórem zakončeným polokruhovou apsidou s věncem sedmi kaplí. Je to asi jedna třetina celkové délky chrámu. Tehdy byla postavena i první podlaží hlavních západních věží. Nedokončené věže byly spojeny s východní částí nízkou dlouhou budovou.
Celá příčná loď s jižním i severním portálem a všechno ostatní směrem na západ včetně soch na portálech bylo dokončeno až v polovině 19. století v novogotickém slohu.

Západní průčelí - věže
Západní věže
Fiála ve skutečné velikosti
Fiála
Na západní straně se tyčí po vzoru francouzských katedrál dvě věže vysoké něco přes 157 m. Na ploše před chrámem stojí špička věže - model fiály v měřítku 1:1, u které si teprve uvědomíme tu velikost.

V západním průčelí jsou tři portály. Uprostřed hlavní, nalevo portál Tří králů a napravo Petrův portál.
Střední portál je 28 m vysoký a přes 9 m široký. V tympanonu nad dveřmi středního portálu jsou zobrazeny výjevy ze Starého a Nového zákona. Pod ním na středním sloupu stojí Panna Marie s dítětem, vytvořená okolo r. 1880. Po stranách portálů pak stojí biblické postavy.

Západní průčelí - portály
Západní průčelí dómu
s hlavním portálem
Jihozápadní věž
Jihozápadní věž
Hlavní portál katedrály
Hlavní portál
Sochy hlavního portálu
Biblické postavy
na hlavním portálu
Jižní rameno transeptu od jihovýchodu
Pohled od jihovýchodu
Východní strana
Východní pohled
Pohled od Rýna
Pohled od Rýna
Křížení ze severovýchodu
Křížení ze severovýchodu

Vnitřek chrámu

Klenba střední lodi je 43,35 m vysoká, vyšší má už jen katedrála v Beauvais ve Francii (48,5 m). Všechno, co bylo v kolínském chrámu dostavěno po roce 1842, je postaveno podle původních středověkých plánů.
Krajní loď
Krajní loď
Boční loď
Boční loď
Hlavní loď
Hlavní loď
Příčná loď
Střední příčná loď
Křížení hlavní a příčné lodě
Křížení

Katedrála má dvoje varhany. Nové z roku 1998 v hlavní lodi a menší varhany umístěné na boku příčné lodi, které byly vyrobeny po roce 1948. Okna kolem východního chóru jsou většinou ze 14. století. Vitráže oken zničené za 2. sv. války byly nahrazeny bezbarvým sklem a až v roce 2007 byly osazeny novými barevnými.

Průhled do hlavní lodě
Průhled do hlavní lodě
Varhany v transeptu
Varhany
v příčné lodi
Okno - Petrus- und Wurzel Jesse-Fenster, 1509
Okno
z r. 1509
Průhled na hlavní varhany
Průhled na
hlavní varhany
Průhled do hlavní lodě
Průhled do hlavní lodě

V kryptě pod chórem je pohřbena řada arcibiskupů. Interiér chrámu je vyzdoben mnoha uměleckými objekty a předměty. Mezi to nejvzácnější patří například Gerův kříž (okolo r. 970), schránka ostatků Tří králů (Nikolas von Verdun), triptich "Oltář patronů města" (Stephan Lochner), koberec od Petera Paula Rubense nebo milánská Madonna (okolo r. 1290). Mnoho předmětů se nachází v pokladnici dómu.

Krypta
Krypta
Oltář „Ozdobené Madony“
Oltář
„Ozdobené Madony“
Křížová cesta, 3. zastavení
Křížová cesta,
3. zastavení
Křížová cesta, 13. zastavení
Křížová cesta,
13. zastavení

Okolí katedrály

Velký sv. Martin
Velký sv. Martin
Sv. Andreas
Sv. Andreas

V Kolíně je kromě gotických staveb také dvanáct románských kostelů. Od katedrály jsou vidět dva. Velký sv. Martin (Gross St. Martin), postavený mezi roky 1151 až 1240, je nápadný svou typickou věží se čtyřmi rohovými věžičkami, a sv. Andreas, který stojí jen několik desítek metrů odtud, byl dostavěn na začátku 13. stol. a v 15. století doplněn gotickým chórem.

Budova Filharmonie
Budova Filharmonie
Radnice
Radnice

Na leteckých záběrech ční katedrála vysoko nad okolní zástavbou. Stojíme-li vedle ní, máme dojem, jako by okolní zástavba byla nalepená příliš blízko. Hned za katedrálou stojí velká budova Filharmonie a vedle Římsko-germánské muzeum.

Z mostu přes Rýn míří na katedrálu železniční trať a těsně před ní zatáčí na Hlavní nádraží, které se rozkládá těsně vedle katedrály. Po stranách trati, jako čestná stráž pro přijíždějící vlaky, stojí dvě jezdecké sochy. Vlevo císař Vilém II., vpravo jeho otec Friedrich III.

Dóm na nádraží
Dóm na nádraží
Vilém II.
Vilém II.
Friedrich III.
Friedrich III.
Hlavní nádraží
Hlavní nádraží

Historické souvislosti

Ve 4. století zde vzniklo biskupství a už v té době zde stála sakrální stavba. Do roku 785 se stal Kolín sídlem arcibiskupství. První kostel, jehož podoba je známá, byl v roce 873 dokončený a vysvěcený karolinský dóm.
znak kolínského arcibiskupstvíV roce 1164 dostal kolínský arcibiskup Rainald von Dassel darem od císaře Fridricha I. Barbarossy ostatky Tří králů. To vedlo po letech k myšlence vystavět pro ně nový chrám. V roce 1248, za arcibiskupa Konrada von Hochstaden, začal stavitel chrámů Gerhard von Rile se stavbou velkolepé katedrály ve stylu francouzské gotiky. V roce 1322 došlo k prvnímu vysvěcení dokončené části chóru.
Po stopách králů26. listopadu 1346 korunoval kolínský arcibiskup v blízkém Bonnu, kde bylo sídlo arcibiskupství, Karla IV. na římskoněmeckého krále, protože Cáchy ho tehdy neuznaly. (Karel IV. se o tři roky později nechal v Cáchách korunovat znovu.)
znak kolínského arcibiskupstvíStavba byla postupně dostavována během dalších 5. století. Byla částečně postavena příčná loď a nouzově zastřešena zatím nízká hlavní budova až k nedokončeným západním věžím. Roku 1410 je dokončeno druhé podlaží jižní věže, kde mohl být umístěn první zvon.
Katedrála v roce 1840 - studie Wilhelma von Abbema
Katedrála v roce 1840
(Wilhelm von Abbema)
Kolínský dóm před dostavbou r. 1824
Kolínský dóm před dostavbou r. 1824

V roce 1560 se stavba na 300 let zastavila. Z vnějšku sice vypadala nedokončeně, ale uvnitř byla bohatě vybavena, aby byla důstojným místem arcibiskupské katedry.

V roce 1794 vtáhla do Kolína revoluční vojska a arcibiskup musel uprchnout. Chrám pak sloužil k různým účelům, třeba i jako skladiště.

V roce 1801 byla katedrála opět vysvěcena.

Až v 19. století v roce 1842 se začalo s dostavbou a v roce 1880 byl dokončený chrám vysvěcen.

Dojmy a postřehy

Artefakty Restauratérská dílna
Restauratérská dílna

Katedrála je velkolepá, obrovská a obdivuhodná. Přesto na první pohled působí trochu omšele a opotřebovaně. Není divu, když na to ohromné množství pilířů, žeber, věžiček, chrličů a dalších kamenných ozdob působilo průmyslové ovzduší minulého století. Na obnově a opravách se neustále pracuje. Přímo pod chrámem, dá se říci ve sklepě, je restauratérská kamenická dílna, kde renovují nebo dělají kopie toho, co hrozí upadnutím nebo rozpadnutím. Tenhle podnik se nemusí obávat krachu. To, co dělají, je přímo sysifovská práce. Když opraví kolem dokola všechno co je potřeba, můžou začínat vždycky znova a znova.

Snad každému Čechovi, který uvidí kolínskou katedrálu na vlastní oči, se vybaví otázka - může ta naše krásná svatovítská téhle konkurovat? Samozřejmě, že ano. Vždyť je naše. A víte, že z té naší promlouvá historie několika slohy? Vedle hlavního gotického a novogotického je to sloh renesanční a barokní na vrcholu hlavní věže.
Kolínská katedrála Pražská katedrála sv. Víta
Přibližné srovnání velikostí kolínské a pražské katedrály.
Věže kolínské jsou o 60 m vyšší než velká věž pražské.

Informace (2008):

Otvírací doba:
 • Katedrála denně od 6:00 do 19:30
 • Pokladnice dómu denně (kromě Velkého pátku) od 10:00 do 18:00
  – vstupné 4 € (kombinované s věží 5 €)
 • Věž denně (kromě Velkého pátku) od 9:00
  leden, únor, listopad, prosinec do 16:00
  březen, duben, říjen do 17:00
  květen až září do 18:00
  – vstupné 2,50 € (kombinované s pokladnicí 5 €)

Začátek zóny životního prostředí Konec zóny životního prostředí Pozor - Na území města Köln je zóna životního prostředí, neboli Umweltzone. Každé auto musí být označeno ekologickou známkou (Feinstaubplakette, Umweltplakette), jinak hrozí pokuta a trestné body. Podívejte se na více informací.

Parkování:
Nejjednodušší a nejpohodlnější je ve spoustě parkovacích domů. Najít volné místo v ulicích je jako v jiných velkoměstech problém.
Okolo 4000 parkovacích míst v ulicích vnitřního města je označeno červeně. Zde je možné parkovat po zaplacení v parkovacím automatu každou započatou půlhodinu za 0,50 € (maximálně 3 € na celých 24 hodin), o víkendech a svátečních dnech zdarma. (Pozor na modře označené zóny v okolí Kölnareny, tam se platí i o víkendech.)

Parkovací domy v blízkosti kolínského dómu:

 • Parkhaus Dom – 1,80 € /h
 • Parkhaus Philharmonie – 1,50 € /h
 • Parkhaus Hohe Straße – 1,30 € /h
 • Parkhaus Kaufhof – 1 € /h (1.-5. h pro zákazníky)
 • Parkhaus Opern Passagen – 1,50 € /h
 • P + R (nejbližší – Severinsbrücke; ostatní moc daleko)
Napište připomínky, kritizujte, chvalte
Nahoru