Cestování

Německo, Bavorsko - Dolní Bavory

Dóm sv. Štěpána - Pasov

Na zvýšeném místě pasovského Starého města na náměstí Domplatz mezi řekami Dunaj a Inn stojí chrám se třemi věžemi se zeleně zbarvenými báněmi - nepřehlédnutelný dóm sv. Štěpána.
Náměstí Domplatz Dóm sv. Štěpána Dóm sv. Štěpána
Dóm sv. Štěpána

Kostel se stal katedrálou, tedy místem biskupské katedry, už v první polovině 8. století, kdy bylo v Pasově založeno biskupství. Tehdy se nejednalo o chrám v nynější podobě. Byl vícekrát přestavován a barokní ráz dostal až po přestavbě v 17. století. Dnes je chloubou města a vyhledávaným cílem turistů.

Patron chrámu na průčelí
Patron chrámu
na průčelí
Pomník padlým 1914-1918
Pomník padlým
1914-1918
Na průčelí chrámu je kromě svatých patronů umístěn i památník pasovským občanům a vojákům 16. pěšího regimentu, kteří padli v I. světové válce 1914-1918.

Interiér dómu

Hlavní loď
Hlavní loď
Chór s oltářem
Chór s oltářem

Vnitřek trojlodního kostela je největším vnitřním barokním prostorem severně od Alp. Je vyzdoben bohatými štuky a malbami, které vytvořil Giovanni Battista Carlone.

Nádherná vyřezávaná a pozlacená kazatelna byla vyrobena ve Vídni v roce 1726.

Varhany mají 17974 píšťal a 233 registrů a počtem píšťal jsou největší v Evropě a páté největší na světě.

Chór, který je zvenku původní gotický, je uvnitř zamaskován do baroka. V chóru je umístěn moderní hlavní oltář, představující ukamenování patrona kostela sv. Štěpána. Je z roku 1952.

Kazatelna z roku 1726
Kazatelna
z roku 1726
Stropní štuky a malby
Stropní štuky
a malby
Kopule nad křížením
Barokní kopule
nad křížením
Varhany se 17.974 píšťalami
Varhany se
17.974 píšťalami
Výzdoba bočních dveří
Výzdoba
bočních dveří

Nádvoří křížové chodby

Gotický transept a věž nad křížením
Gotický transept
a věž nad křížením
Andreaskapelle a Sixtuskapelle
Andreaskapelle a
Sixtuskapelle

K severnímu boku dómu přiléhá křížová chodba. Z nádvoří, které tahle stavba obkružuje, můžeme vidět gotické prvky na východní části chrámu, které tady zůstaly i po barokní přestavbě. Jsou na transeptu, nad kterým se vypíná věž nad křížením s barokní bání.

Východní stranu nádvoří tvoří dvě gotické kaple. Budova vlevo, se dvěma lomenými gotickými okny v přízemí, je Andreaskapelle a ta úzká vpravo je Sixtuskapelle. V západní části křížové chodby jsou pak kaple Lambergkapelle a Trennbachkapelle. V Trennbachově kapli je umístěn náhrobek knížete-biskupa Urbana von Trennbach, vládnoucího 1561–1598.

Náhrobek knížete-biskupa Urbana von Trennbach
Náhrobek knížete-biskupa
Urbana von Trennbach

Zajímavé jsou náhrobní desky, rozmístěné na severní zdi dómu, která tvoří jednu stranu nádvoří.

Náhrobní desky Náhrobní desky Náhrobní desky Náhrobní desky
Náhrobní desky na nádvoří křížové chodby

Historické souvislosti

Už v době pozdní antiky, tehdy se jmenoval Pasov Batavis, zde stál kostel (asi 450 n.l.), který byl během času mnohokrát přestavován.

Za časů prvních bavorských vévodů a v době karolinské byl dán základ dnešnímu chrámu sv. Štěpána - okolo roku 720. Jako biskupský kostel je poprvé průkazně uveden v roce 730 a od roku 739 je katedrálou.
Biskupská mitraRoku 985 za biskupa Pilgrima byla dokončena a vysvěcena raněrománská stavba, protože starý kostel byl zničen při obléhání Pasova císařem Otou II.
Píseň o Nibelunzích - Biskup Pilgrim vítá Kriemhildu Biskup Pilgrim vítá
Kriemhildu v Pasově.
(Iluminace z rukopisu
Píseň o Nibelunzích,
Staatsbibliothek - Berlín)
Mimochodem, tenhle biskup Pilgrim byl údajně strýcem Kriemhildy ze staroněmecké ságy Píseň o Nibelunzích. Tam je zmíněno, že Kriemhilda, putující z Wormsu za svým budoucím manželem hunským králem Attilou, se cestou zastavila v Pasově a byla uvítána svým strýcem Pilgrimem. Tady však chronologie trochu pokulhává - Attila žil v letech 406-453 a Pilgrim 920-991.
Biskupská mitraV průběhu 13. a začátkem 14. století byl kostel raněgoticky přestavován.
Biskupská mitraBěhem 15. a 16. století (1407-1560) byla pozdněgoticky přestavována východní část. Byla zvýšena střední loď, postaven nový chór a věž nad křížením. Stavitelem byl především Hans Krumenauer, rodák z Českého Krumlova.
Kníže-biskup Václav z Thunu (Wenzeslaus von Thun)
Kníže-biskup
Václav z Thunu
Biskupská mitraV roce 1662 zničil velký požár téměř celé město a vyhořel i chrám. Úřadující pasovský biskup Václav z Thunu (Wenzeslaus von Thun), pocházející z Čech, povolal k přestavbě italského architekta Carla Luraga, usídleného v Praze. Tenhle architekt postavil v Čechách desítky staveb, mezi jinými např. pražské Klementinum a kostel sv. Salvátora nebo zámek Humprecht. Pasovský dóm dostal v letech 1668 až 1693 svou barokní podobu, přičemž jeho východní část byla zachována v gotice.

Dojmy a postřehy

Pro laika je to zvenku skoro běžný barokní kostel. Vnitřek ale překvapí nádherou ohromného barokního prostoru a bohatostí štuk a maleb. Úžasný je i pohled nahoru do kopule věže nad křížením.

Informace:

Dóm je otevřen denně od 6:30, v letním období do 19:00, v zimním do 18:00 hodin.
Vstup zdarma.

Zavřeno je v koncertní sezóně od května do října denně od pondělí do soboty (kromě svátků):
10:45 do 12:30.
Otevřeno od 11:20 jen pro návštěvníky koncertu.

Zavřeno je v koncertní sezóně i o čtvrtečních večerech od 18:00 hodin. Od 18:45 otevřeno jen pro návštěvníky koncertu.

Napište připomínky, kritizujte, chvalte
Nahoru