Cestování

Chorvatsko, Istrie

Kostel sv. Eufemie
Rovinj

Dominantou města Rovinj je kostel sv. Eufemie stojící na poloostrově na vrcholu kopce, uprostřed Starého města. Byl postavený v letech 1725-36 v barokním slohu a je největší církevní stavbou v Istrii.

Rovinj s kostelem sv. Eufemie
Rovinj
Průčelí sv. Eufemie
Průčelí kostela sv. Eufemie
Pohled z jihu
Pohled z jihu

Z vrcholu věže stojící u boku kostela, která byla postavena jako zvonice, shlíží bronzová socha sv. Eufemie, patronky kostela a města Rovinje.

Věž kostela se sv. Eufemií na vrcholu
Věž se sv. Eufemií
Jižní strana
Jižní strana
Jižní strana
Jižní strana
Reliéf patronky kostela sv. Eufemie
Reliéf sv. Eufemie
Hlavní průčelí a jižní stěna kostela jsou obloženy hladkým kamenem. Jižní stěna jen do úrovně bočního schodiště, protože po roce 1861, kdy to bylo realizováno, došly finance. Vedle bočního vstupu je ve zdi zapuštěna deska s gotickým reliéfem sv. Eufemie jako patronky kostela.

Interiér

Trojlodní barokní interiér působí prostorně do šířky, výška střední lodi je 17 metrů, šířka kostela asi 30 a délka 52 metrů. V čele postranních lodí stojí dva sobě podobné oltáře lemované tmavými mramorovými sloupy. V severní lodi je to oltář Nejsvětější Svátosti s dvěma anděli a v jižní lodi oltář sv. Eufemie.

Oltář Nejsvětější Svátosti
Oltář
Nejsvětější Svátosti
Hlavní loď
Hlavní loď
Oltář sv. Eufemie
Oltář
sv. Eufemie
Sarkofág s ostatky sv. Eufemie
Sarkofág s ostatky
sv. Eufemie
Hlavní oltář
Hlavní oltář
Jižní loď
Jižní loď

V prostoru za oltářem sv. Eufemie stojí antický mramorový sarkofág s jejími ostatky a obrazy na stěnách s tématem této svaté.
Oltáře jsou od benátského architekta Girolama Laureata. Na hlavním oltáři stojí tři sochy. Uprostřed svatý Jiří s drakem jako původní patron, po stranách sv. Roch a sv. Marek, patron Benátek. Z carrarského mramoru je vytvořil benátský sochař Alviso Tagliapietra.

Zvonice

Výhled na jih
Výhled na jih
Zvonice kostela sv. Eufemie
Zvonice
Bronzová socha sv. Eufemie na špici věže
Sv. Eufemie
Výhled na západ
Výhled na západ
Zvony ve věži
Zvony ve věži
Dřevěné schodiště na věž
Dřevěné schodiště

Věž zvonice přiléhající z boku ke kostelu je vysoká 61 metrů. Byla postavena podle vzoru zvonice dómu sv. Marka v Benátkách. Stavba začala v roce 1621 a trvala 26 let. Na vrcholu stála původně dřevěná socha, která byla zničena bleskem a nahrazena v roce 1758 bronzovou sochou. Ta je umístěna na otočném podstavci a otáčí se podle větru.

Legenda

Utrpení sv. Eufemie
Utrpení sv. Eufemie

Podle legendy byla Eufemie křesťanská dívka z města Chalcedonu u Bosporu, žijící v době vlády císaře Diokleciána. Když se nechtěla zříci víry, měla být mučena mučícím kolem, chtěli ji upálit v peci. Katy ale zabil blesk a sežehly plameny. Potom ji předhodili lvům v aréně. Ti ji však nesežrali, jen jeden ji zranil a Eufemie zemřela. Jinde se zase píše, že byla sťata. Křesťané její tělo odnesli a ukryli.

Nalezení sarkofágu
Nalezení sarkofágu

Po vyhlášení náboženské svobody císařem Konstantinem v roce 313 postavili křesťané kostel, kam její ostatky v sarkofágu uložili. V 6. století byl před vpádem Peršanů sarkofág převezen do Konstantinopole, kde zůstal až do roku 800. V době obrazoborectví křesťané opět sarkofág ukryli, údajně někde na mořském pobřeží. Odtud však záhadně zmizel.

V roce 800 se sarkofág objevil na pobřeží u Rovinje. Vykládá se, že byl u Konstantinopole ukrytý na voru a ten se přílivem mohl dostat na moře.

Historie

V 9. století byl patronem Rovinje sv. Jiří, ale jeho kostel na vršku byl příliš malý. Sarkofág se sv. Eufemií byl proto uložen jinde. Až okolo roku 950 byl na místě původního kostela sv. Jiří a ještě dalších menších kostelů postaven velký kostel, kde byl sarkofág uložen.

V roce 1379 za války mezi Benátkami a Janovem byla Rovinj obsazena janovskými vojáky, kteří odsud odvezli ostatky sv. Eufemie. Benátští je získali zpět o dva roky později. Do Rovinje byly opět uloženy až v roce 1410.

Na začátku 18. století byl kostel tak zchátralý, že bylo rozhodnuto postavit nový. Stavitelem se stal benátský architekt Giovanni Dozzi. V roce 1725 byl položen základní kámen na místě původní stavby. Kostel byl dokončen za 11 let v roce 1736.

Dojmy a postřehy

Z věže kostela je krásný výhled na město, oba přístavy a na moře s okolními ostrovy.

Informace:

V létě je kostel je otevřený od 10 do 17 hodin. Věž zvonice má vchod z boční lodi kostela a platí se malý poplatek za vstup.

Použité zdroje pro Kostel sv. Eufemie v Rovinji

Napište připomínky, kritizujte, chvalte
Nahoru