Cestování

Rakousko, Salzburg

Katedrála v Salzburgu
(Salzburger Dom)

Uprostřed historického centra Salzburgu, pod vrchem Mönchsberg, stojí mezi třemi náměstími monumentální salzburská katedrála - dóm sv. Ruperta a Virgila. Je to největší stavba raného baroka severně od Alp.

Dóm sv. Ruperta
Dóm sv. Ruperta
z náměstí Residenzplatz
Průčelí dómu
Průčelí dómu
a mariánský sloup
Dóm sv. Ruperta
Dóm sv. Ruperta
od kláštera sv. Petra

Dóm sv. Ruperta má hlavní budovu z velkých neomítnutých kamenných kvádrů. Příčná loď vyhlíží jako dvě mohutné válcové věže, přilepené z boku. Na osmiboké věži nad křížením se pak klene mohutná kopule. Průčelí je ale už typicky barokní, bohatě zdobené, se dvěma postranními věžemi.

Sochy světců před portálem
Sochy světců
před portálem
Mariánský sloup na Náměstí Domplatz
Mariánský sloup

Na vchodových ozdobných mřížích jsou čísla 774, 1628 a 1959. Jsou to roky tří vysvěcení dómu sv. Ruperta.

Před portálem stojí na podstavcích čtyři sochy světců. Krajní sochy sv. Virgila a sv. Ruperta vytvořil Bartholomäus van Opstal a prostřední sv. Petra a sv. Pavla český rodák Bernhard Michael Mandl. V patře stojí sochy čtyř evangelistů a úplně nahoře uprostřed Kristus a po stranách Mojžíš a Eliáš.

V patře nad prostředním oknem drží dva andělé zlatou korunu. Při správném postavení na náměstí Domplatz je v průhledu touto korunou ozdobena hlava Panny Marie na mariánském sloupu, stojícím před dómem.

Věže chrámu jsou 81 metrů vysoké a nesou pod svými kopulemi 7 zvonů, z nichž zvony Maria a Virgil jsou původní z doby baroka. Severní věž nese jediný zvon Salvator, jehož hmotnost je přes 14 tun. Ostatní jsou zavěšeny na jižní věži.

Interiér dómu

Po vstupu do chrámu nás uvítá ohromný barokní prostor. Délka hlavní lodi je 101 m a klenba je ve výšce 32 m. Klenba kopule je pak 71 metrů vysoko. Do chrámu se vejde 10.000 lidí, z toho je 900 míst k sezení.
Chór s hlavním oltářem
Chór s hlavním oltářem
Hlavní loď
Hlavní loď
Hlavní oltář
Hlavní oltář
Zakončení transeptu s bočním oltářem
Transept s oltářem

Dóm sv. Ruperta je trojlodní, přičemž v každé z obou bočních lodí se nacházejí čtyři velké kaple, které tak lemují hlavní loď po obou stranách. Hlavní oltář z roku 1628 vytvořil architekt chrámu Santino Solari. Nad oltářem jsou sochy patronů kostela, sv. Ruperta a Virgila. Transept neboli příčná loď má na obou stranách půlkruhové zakončení a na každé straně je další hlavní oltář.
Kopule nad křížením
Kopule nad křížením
Křížení hlavní a příčné lodi
Křížení
Detail výzdoby kopule
Detail výzdoby kopule

Osmiboká kopule nad křížením je vyzdobena bohatými štuky a dvěma řadami fresek s výjevy ze Starého zákona.

Muzeum dómu

V muzeu salzburského dómu je dnes už jen část původního chrámového pokladu, který obsahoval drahocennosti a umělecké předměty z 8. až 19. století. I tak je ale v muzeu co obdivovat. Jedním z nejvzácnějších předmětů je Rupertův kříž z období okolo r. 700.
Vchod do muzea
Vchod do muzea
 
Sály muzea
Úplně vzadu
Rupertův kříž
Sbírky muzea
Sbírky muzea
 
Sbírky muzea
Sbírky muzea
 
Součástí muzea je i tzv. Wunderkammer (komora zázraků). Je to sál plný rozličných zajímavostí, které byly ve své době neznámé a neobvyklé. Do muzea se dostaneme po schodišti na pravé straně vstupní haly dómu.

Historické souvislosti

Kdo jsou patroni salzburského dómu sv. Rupert a sv. Virgil? Na obrázcích jsou jejich domnělé podobizny na freskách z kostela sv. Ruperta v Gadenu u Wagingu v Bavorsku, asi 26 km severozápadně od Salzburgu.

Sv. Virgil - freska z kostela sv. Ruperta v Gadenu u Wagingu
Sv. Virgil
Sv. Rupert - freska z kostela sv. Ruperta v Gadenu u Wagingu
Sv. Rupert
Rupert se narodil okolo r. 650. Pocházel ze šlechtického rodu blízkého franským Merovejovcům. Byl biskupem ve Wormsu, později byl povolán do Regensburgu baborským vévodou Theodem, kterého pokřtil i s rodinou. Poté od vévody obdržel město Iuvavum (pozdější Salzburg), aby tady vykonával misii. Darem dostal i bohaté solné zdroje, které byly základem bohatství salzburských biskupů. Založil klášter sv. Petra, na místě dnešního dómu dal postavit kostel sv. Petra a založil i ženský klášter Nonnberg. V roce 715 se vrátil do Wormsu, kde asi roku 718 zemřel.

Virgil, narozený okolo r. 700, původním jménem Ferghil O´Neal, byl misionářský mnich, pocházející z Irska, který přišel do Salzurgu na doporučení franského krále Pipina Krátkého. Bavorský vévoda Odil dosadil Virgila jako opata salzburského kláštera sv. Petra. Jako salzburský biskup pak Virgil nechal postavit nový chrám, do kterého dal přenést ostatky sv. Ruperta z kláštera sv. Petra. Zemřel v roce 784, svatořečen byl roku 1233.

Biskupská mitraPrvní románská trojlodní bazilika byla na tomto místě dostavěna roku 774 a vysvěcena téhož roku biskupem Virgilem. Byla to první typická bazilika ve východofranské říši. Na svou dobu veliká, měřila na délku 66 a na šířku 33 metrů. Dvě západní věže byly dostavěny až v roce 1139.

Během historie chrám desetkrát vyhořel. Poprvé to bylo od blesku v roce 845.

Biskupská mitraZa biskupa Hartwiga byl pak dóm rozšířen.
Biskupská mitraPři požáru města, které nechal vypálit císař Fridrich I. Barbarossa kvůli nepřátelství vůči arcibiskupovi Konrádu II. Babenberskému, chrám roku 1167 opět vyhořel.

Za biskupa Konráda III. v roce 1177 byla postavena nová velká bazilika. Byla 122 metrů dlouhá a 48 metrů široká, měla pět věží a podobala se údajně dómům ve Wormsu a Mohuči.

Arcibiskup Markus Sittikus vládnoucí 1612−1619
Arcibiskup
Markus Sittikus
Arcibiskup Paris Lodron vládnoucí 1619−1653
Arcibiskup
Paris Lodron

Biskupská mitraPo velkém požáru roku 1598 nechal těžce poškozený chrám arcibiskup Wolf Dietrich von Raitenau zbořit i s okolními domy, aby tak uvolnil místo pro nový velkolepý dóm. Z původní stavby zůstala jen krypta, ve které jsou pohřbeni všichni salzburští biskupové a arcibiskupové.
Biskupská mitraStavba nového dómu v dnešní podobě začala až za jeho následníka. Santino Solari byl italský architekt, kterému arcibiskup Markus Sittikus zadal stavbu tohoto chrámu. Dostavěný dóm vysvětil v roce 1628 arcibiskup Paris Lodron.

Dojmy a postřehy

Hlavní budova z kamenných kvádrů
Západní věže salzburského dómu

Hlavní budova toho barokního chrámu mně na první pohled trochu připomínala ohromnou románskou baziliku a příčná loď dvě z boku přilepené rotundy. Ta šeď tak krásně kontrastuje s bílým bohatým barokním průčelím.
Mnohému laikovi asi připadají všechny barokní kostely tak trochu "stejné", ale tenhle salzburský se určitě vymyká svým typickým vzhledem.

Informace:

Katedrála

Otevřeno pondělí až sobota od 8:00 (neděle a svátky od 13:00)
  • leden, únor, listopad do 17:00
  • březen, duben, říjen, prosinec do 18:00
  • květen, červen, červenec, září do 19:00
  • srpen do 20:00
vstup zdarma

Muzeum dómu

V roce 2010 otevřeno od 13. května do 26. října a od 27. listopadu do 6. ledna 2011
  • pondělí až sobota od 10:00 do 17:00 (neděle a svátky od 11:00 do 18:00)

Vstupné:

  • dospělí: 6 €
  • děti a mládež 6-18 let a studenti : 2 €
  • rodina (2 dospělí a děti): 10 €
  • s kartou Salzburg Card: zdarma
Napište připomínky, kritizujte, chvalte
Nahoru