Cestování

Slovensko

Spišský hrad

Jedním z největších monumentů Slovenska je rozsáhlá zřícenina Spišského hradu na skalnatém kopci nad městem Spišské Podhradí. V roce 1993 byl objekt zapsán společně s dalšími okolními památkami do seznamu Světového dědictví UNESCO.
Spišský hrad
Celkový pohled na Spišský hrad od východu

Tento původně královský hrad, který se někdy od 12. století postupně rozrůstal až do dnešní rozlohy, měl velký význam. Byl střediskem Spišské župy a sídlem jejích královských správců. Posádka hradu střežila obchodní cesty a kontrolovala rozsáhlé území Spiše.

Spišský hrad - západ
Spišský hrad od západu
Hrad v noci
... a hrad osvětlený

Obrovský komplex hradu se skládá z několika částí. Nejstarší a nejvýše položený je horní hrad s velkou obrannou věží, několika bývalými paláci a s předhradím chránícím vstupní bránu. O něco níže se rozkládá střední nádvoří.. Nejrozsáhlejší částí je dolní nádvoří, jehož velký opevněný prostor sloužil k ochraně tábořícího vojska i okolního obyvatelstva v případě nebezpečí.

Přístup do hradu

Hlavní vstupní brána do hradu měla důmyslné chránění. První linie obrany sestávala z řady sloupů, ve kterých byla osazena vodorovná břevna. Útočníkům ztěžovala přístup ke hradbám a zároveň byli z hradeb ostřelováni mezerami mezi břevny. Za sloupy pak následoval příkop.

Sloupy pro břevna
Sloupy pro břevna
Vstupní brána
Vstupní brána
Předbraní
Předbraní chránící
vstupní bránu

Prostor před bránou byl obestavěn zdí, opevňovacím prvkem na způsob barbakanu. Vlastní brána v hranolové hradební věži je gotická, z 15. století.

Touto první bránou se vstupuje do středního nádvoří. Tady stávaly při hradební zdi budovy posádky, sklady a sýpky. Mezi nimi vlevo v hradbě je brána do dolního nádvoří. Původně před opevněním prostoru dolního nádvoří byla tato brána druhým vstupem do hradu a byla opatřena předsunutým barbakánem, jehož základy jsou zrekonstruované. Po pravé straně středního nádvoří pak vede stoupající chodník k bráně do předhradí horního hradu.

Horní hrad
Střední nádvoří -
pohled na horní hrad
Chodník do horního hradu Brána do předhradí Střední nádvoří
Střední nádvoří
- pohled z věže
Chodník ze středního nádvoří k předhradí horního hradu

Předhradí
Předhradí
horního hradu
Románská brána
Románský vstup
do horního hradu

Ze staveb románského předhradí se toho mnoho nedochovalo, protože celý jeho prostor byl před rekonstrukcemi z velké části zasypaný.

Původně tu stával proboštský palác a z hospodářských budov mlýn. Ve zbytku jedné kamenné budovy se dnes prodávají suvenýry. Po pravé straně pak stoupají schody k bráně do horního hradu.

Horní hrad

Hornímu hradu dominuje obranná válcová věž z poloviny 13. století, která ve středověku sloužila jako místo případné poslední obrany. Vstup do věže je v úrovni prvního patra po venkovním schodišti.
Sever
Sever horního hradu
Schody věže
Schody věže
Obranná věž
Obranná věž
Schody věže
Schody věže
Jižní část
Jih horního hradu

Po obvodu nádvoří horního hradu stojí pozůstatky gotických a renesančních paláců. Nejzachovalejší budovou je románský palác v severním cípu hradu. Byla to okázalá trojpodlažní stavba, později goticky upravená. Mezi velkou věží a románským palácem stojí zrestaurovaná kaple sv. Alžběty. Na západní straně se nacházejí zbytky paláce Zápolských. Podél něho od věže směrem k románskému paláci byla později za Čáků vystavěna spojovací arkádová chodba, jejíž střecha slouží jako chodník mezi jednotlivými objekty.

Románský palác Interiéry horního hradu Interiéry horního hradu Základy původní věže
Románský palácInteriéry horního hraduNádvoří horního hradu

Na nádvoří jsou vidět kruhové základy starší věže, která byla hned zpočátku pravděpodobně erozí podloží poškozena a nahrazena novou věží. Její základy snad mohly být později používány i jako zásobník na vodu. Na východní straně horního hradu zůstaly zbytky obvodových zdí paláce rodu Csáků.

Výhled
Výhled na jihovýchod
Výhled
Výhled na jihozápad
Zbytky paláců východní straně
Zbytky paláců Csáků
Spišské Podhradí
Spišské Podhradí

Prostory horního hradu jsou upraveny jako vyhlídkové terasy. Z velké věže a z teras je nádherný výhled na celý areál hradu a okolní krajinu.

Kaple a muzejní expozice

Kaple sv. Alžběty
Kaple sv. Alžběty
Zbrojnice
Zbrojnice

Kaple sv. Alžběty byla postavena ve 30. letech 15. století. Původně plochý strop byl za Zápolských nahrazen klenbou, po které zůstaly zbytky klenbových podpěr. Do kaple se vstupuje na konci arkádové chodby.

V zachovalých místnostech horního hradu i v arkádové chodbě jsou umístěny expozice Spišského muzea. Můžeme vidět hradní kuchyni, lékárnu, vystavu zbraní a další muzejní kousky.

Kuchyně Zbrojnice Zbrojnice Mučírna
KuchyněMuzejní expozice - zbrojniceMučírna

Dolní nádvoří

Dolní nádvoří je rozsáhlý prostor chráněný mohutnou hradbou na jižním svahu kopce. Bylo opevněno asi v polovině 15. století, tedy v době, kdy hrad ovládal český hejtman ve službách královny Alžběty Jan Jiskra z Brandýsa.

Dolní nádvoří
Dolní nádvoří
Brána do hradu z dolního nádvoří
Brána z dolního nádvoří
Před opevněním tohoto prostoru byla brána odtud do dnešního středního nádvoří chráněna mohutným barbakánem, jehož základy byly částečně zrekonstruovány.

Ve spodní části nádvoří jsou vidět základy tzv. Jiskrovy pevnůstky i s příkopem. Kruhovou pevnost nechal postavit Jan Jiskra z Brandýsa, když obsadil Spišský hrad. Pevnůstka ztratila význam po postavení hradeb.

Základy tzv. Jiskrovy pevnůstky
Základy Jiskrovy pevnůstky
Východní hradební věž
Východní hradební věž
Spodní brána
Spodní brána
Západní hradební věž
Západní hradební věž

Ve spodní hradbě dolního nádvoří je umístěna další brána pro přístup z jihu. Hradby jsou osazeny dvěma hradebními věžemi. Věže mívaly zadní stěnu otevřenou a tak je v případě obsazení nemohl nepřítel využít jako ochranu proti obráncům hradu.

Historické souvislosti

Nejstarší stavbou hradu byla kruhová kamenná věž z 11. až 12. století. Ta se však vlivem špatného podloží zřítila na začátku 13. století a na horním nádvoří jsou po ní viditelné jen základy.

V první třetině 13. století byla postavena nová, dodnes zachovalá obranná věž, románský palác a další stavby. Po mongolském vpádu se hrad dál opevňoval, vznikl proboštský věžovitý palác v předhradí horního hradu (1249).

Hrad se stal střediskem královské župy a sídlem jejích hodnostářů.

Hrad byl sídlem členů královského rodu a poté spišských županů dosazených králem. V časech sporů o nástupce na uherský trůn se střídali různí majitelé. V roce 1312 se snažil hrad dobýt i Matúš Čák Trenčianský, ale neúspěšně.
Jan Jiskra z Brandýsa
Jan Jiskra
z Brandýsa
Erb Jana Jiskry z BrandýsaKdyž roku 1439 zemřel Albrecht II. Habsburský, povolala královna vdova Alžběta bývalého husitského hejtmana, vůdce bratříků Jana Jiskru z Brandýsa, aby hájil zájmy jejího syna Ladislava Pohrobka. Jan Jiskra ovládl Spišský hrad po dohodě s jeho velitelem. V prostoru dnešního dolního nádvoří nechal postavit malou kruhovou pevnůstku i s příkopem a celý prostor nádvoří opevnil hradbou.

V roce 1464 daroval král Matyáš Korvín hrad rodu Zápolských. Zápolští nechali upravit románský palách do gotiky a hrad dobudovali. Na hradě se narodil i budoucí uherský král Jan Zápolský.

V roce 1528 byl hrad dobyt habsburskými vojsky krále Ferdinanda, který proti Zápolskému jako protikráli bojoval. Od Ferdinanda získal hrad rod Thurzů, kteří přistavovali a upravovali hradní budovy do renesančního stylu.

Erb Čáků
Erb Čáků

Po vymření Thurzů po meči získal hrad násilně manžel vnučky Alexandra Thurzy Štefan Čáky. Hrad musel králi vrátit, ale od Ferdinanda III. ho získal zpět. Zásluhou Čáků vznikla arkádová chodba a hrad dosáhl konečné podoby.

Hrad neúspěšně obléhali kuruci za Tököliho povstání v roce 1683. Později za povstání Františka II. Rákociho byl dobyt a tři roky byl v jeho moci.

Čákové sice drželi hrad až do poloviny 20. století, ale žili už v pohodlnějších zámcích. Hrad po velkém požáru v roce 1780 nebyl vůbec obyvatelný a zpustnul.

Dojmy a postřehy

Jako pro neinformovaného návštěvníka hradu pro mě byla záhadou rozsáhlá, křivolaká, asi metr vysoká zeď složená z kamenů nacházející se na velké ploše na severním svahu pod Spišským hradem. Teď už vím, o co se jedná. Jen pohled od jihu ze silnice nebo ještě lépe z výšky to ukáže.

Geoglyf
Geoglyf
Keltský kůň
Zdroj: Google

Jde o kamenný obrazec o rozměrech 100x100 metrů, který zobrazuje koně z keltské mince nalezené archeology na Spišském hradě. Vytvořil ho australský sochař Andrew Rogers s pomocí místních obyvatel. Tento geoglyf, jak se nazývají tyhle krajinné kamenné výtvory, byl dokončen v červnu 2008 a patří do jeho celosvětového cyklu Rytmus života.

Informace:

Na stránkách hradu:
Otvírací doba a vstupné

Použité zdroje pro Spišský hrad

Napište připomínky, kritizujte, chvalte
Nahoru