Cestování

Rakousko, Korutany

Hrad Strassburg

Nejmenší město rakouských Korutan má okolo 2000 obyvatel, jmenuje se Strassburg a leží asi 25 km severně od města Sankt Veit an der Glan. Na kopci nad ním stojí hrad stejného jména - hrad Strassburg. Dnes je v hradu v provozu restaurant, je tady umístěno Lovecké muzeum a pořádají se národopisné výstavy.

Hrad Strassburg Hrad Strassburg - panorama Hrad Strassburg - celek
Hrad Strassburg v Korutanech

Jak vyplývá z jeho názvu, byl to hrad střežící cestu vedoucí údolím řeky Gurk, ale hlavně byl rezidencí řady biskupů z Gurku, jejichž duchovním působištěm byla nedaleká katedrála v Gurku.

Jižní hradba
Jižní strana
Biskupská brána
Biskupská brána
Hrad ze severu
Hrad ze severu
Severní věž a bašta
Severní věž a bašta

Na jižní straně hradu byl dřív prostor ohraničený zdí a bránou, nyní jen symbolicky vyznačenou. Dnes je hlavním vstupem do hradu barokní Biskupská brána na jižní straně objektu, kterou společně s vnitřní hlavní bránou nechal postavit významný biskup-kardinál Johann VIII. von Goess (1675-96). Nad bránou je jeho socha a erb.

Bergfried
Faulturm
Hlavní brána (Hauptportal)
Hlavní brána
Spojovací most
Spojovací most
Erb biskupa Christopha Andrease
Erb - biskup
Christoph Andreas
Erb biskupa Johanna VIII.
Erb - biskup
Johann VIII.

Biskupskou branou se vstupuje do prvního nádvoří, kde se po pravé straně tyčí nejstarší hradní věž - Faulturm (okolo r. 1147). Na severní straně nádvoří stojí budova postavená biskupem Andreasem Spaurem (1583-84) (erb na fasádě vlevo), která sloužila jako stáje a vězení.

Hlavní brána (Hauptportal) vede do vnitřního nádvoří. Po jeho obvodu jsou patrové budovy s arkádami o jejichž dnešní vzhled se postaral biskup-kardinál Johann VIII. (erb vpravo).

Vnitřní nádvoří
Vnitřní nádvoří
Chodba s arkádami
Chodba s arkádami
Severní křídlo
Severní křídlo
Vystavené náhrobní desky
Náhrobky

Patrová křídla vnitřního nádvoří byla postavena už za předchozích biskupů, ale krásné arkády vytvořil do dnešní podoby až sochař Johann Payr ze St. Lambrechtu pro biskupa-kardinála Johanna VIII.

Do prostoru severního parkánu se vstupuje pod spojovacím mostem z prvního nádvoří. Severní straně hradu dominuje tzv. Severní věž. Původně tady byly věže dvě, postavené ve 14. a 15. století.

Severní věž
Severní věž
Severní bašta
Prostor severní bašty
Rohová věž s kaplí
Rohová věž

Předsunutá severní hradba s výraznou baštou ze 16. stol. pak ohraničuje prostor parkánu. V jihovýchodním rohu hradu stojí Rohová věž ze 17. stol., která byla postavená nad románskou hradní kaplí sv. Mauritia, jejíž apsida vystupuje z její zdi.

Historické souvislosti

Biskupská mitraZakladatelem hradu Strassburg jako rezidence biskupů byl čtvrtý biskup z Gurku Roman I. (1131–1167), který byl i u založení nedaleké katedrály v Gurku. Zpočátku nebyl hrad tak velký. Základem původního hradu byla pevná budova obehnaná hradbou a věž poslední záchrany - bergfried. Hrad byl dokončen v roce 1147.
Biskupská mitraObdobí mezi 12. a 16. století bylo poznamenáno snahou o zbavení se závislosti na salzburském arcibiskupství. V roce 1179 se salzburskému arcibiskupovi Konrádu III. nelíbil neoprávněný nástup biskupa hraběte Hermanna von Ortenburg a tak po dvouměsíčním obléhání v roce 1179 hrad dobyl a pobořil.
Rytina hradu Strassburg

Hrad byl znovu onoven a začátkem 13. stol. bylo obrannou zdí obklopeno i městečko pod hradem.

Roku 1280 král Rudolf Habsburský propůjčil hrad Vysokému soudnímu dvoru.

I nadále museli biskupové bojovat proti svým odpůrcům a čelit vzpourám. Hrad byl ničen, několikrát vyhořel, opět opevňován a pokaždé byl nějakým způsobem rozšířen a vylepšen.

V období renesance a potom baroka dostal hrad svou dnešní podobu. Jenže na konci 18. stol. přenesl tehdejší biskup svoji rezidenci do nově postaveného zámku Pöckstein a hrad Strassburg začal ztrácet na významu, zvlášť když bylo i sídlo biskupství přeneseno do Klagenfurtu.

Dojmy a postřehy

A nakonec ještě kontrolní otázka: Víte, že pod hradem Strassburgem v Korutanech byl i Picasso? Nevěříte?
Tak tady je důkaz.

Použité zdroje pro Hrad Strassburg

Napište připomínky, kritizujte, chvalte
Nahoru