Cestování

Slovensko

Hrad Strečno

Nedaleko Žiliny směrem na jihovýchod vytváří řeka Váh několik oblouků. V jednom z nich, na strmé skále na levém břehu řeky, se vypíná nepřehlédnutelná zřícenina kdysi významného hradu Strečno.

Hrad Strečno
Hrad Strečno

Protáhlý tvar hradu kopíruje vrchol skalního hřbetu od jihu k severu. V době vzniku to byl jen malý hrad s velkou obrannou věží, jednou obytnou budovou a malým nádvořím, ale postupně byl během staletí rozšiřován a opevňován.

Hrad Strečno
Pohled od Váhu
- východní strana hradu
Hrad Strečno

pohled ze severovýchodu
Vpředu severní věž,
kaple a severní palác

Pohled od Váhu nám nabízí celou východní stranu hradu. Nejvyšším objektem je hlavní věž, před kterou stojí zbytek východního paláce. Následuje severní palác a k němu přiléhající o něco vyšší kaple s vysokým gotickým oknem. Úplně vpravo pak stojí severní věž.

Vstupní brána
Most přes příkop
a vstupní brána
Hlavní brána
Hlavní brána
- pohled od vstupní brány
Hradní studna
Hradní studna
Budova s arkádami
Budova s arkádami
na konci nádvoří

Před vstupní bránou na jižní straně hradu je příkop s mostem. Následuje hlavní brána, kterou se vstupuje na dlouhé hlavní nádvoří táhnoucí se po celé západní straně hradu. Vpravo před hlavní bránou stojí jižní palác, za bránou se tyčí velká obranná věž. Na nádvoří se nachází hradní studna, která je 88 metrů hluboká. Severním konec nádvoří je uzavřen budovou s arkádami.

Nádvoří a hlavní brána
Hlavní brána zevnitř
Vnitřní nádvoří
Vnitřní nádvoří
Vstup do hlavní věže
Vstup do hlavní věže
Velká hlavní věž
Velká hlavní věž

Z hlavního nádvoří se hned za bránou vstupuje do malého vnitřního nádvoří mezi velkou věží a jižním palácem. Z něho pak je přístup do jižního paláce a také na ochoz, ze kterého vede schodiště do velké věže.

Výhled na východ
Zeď východního paláce
Výhled na sever
Výhled na sever
Výhled z věže na východ
Výhled z věže na východ
Památník francouzských partizánů
Památník francouzských
partizánů

Vrchol velké věže nám dává možnost nejen přehlédnout celý areál hradu shora, ale i celý kraj s řekou Váh a okolními horskými hřebeny. Severně od Strečna je vidět i pomník francouzských partyzánů bojujících tady v SNP.

Na severním konci souvislé hradní zástavby stojí severní palác s přiléhající hradní kaplí. Zvenku na jejich rozhraní vystupuje arkýř, který sloužil jako záchod neboli prevét.

Arkýř se záchodem
Zeď severního
paláce s arkýřem
Hradní kaple
Hradní kaple
Interiér kaple
Interiér kaple

Hradní kaple je zrekonstuovaná. Její strop napodobuje síťovou klenbu, ale je nyní z betonu. V kapli se pro návštěvníky konají malá hudební vystoupení.
Na stěně visí portréty Žofie Bosniakové s manželem. Mumifikované tělo Žofie totiž bylo nalezeno tady pod kaplí v 18. století zcela neporušené a bylo vystaveno v Tepličce nad Váhem, než bylo žhářem zničeno.

Okna severního paláce
Okna arkýře
severního paláce
Výhled k bráně
Výhled k bráně
Průhled arkádami
Průhled arkádami
Průhled na východ
Průhled
na východ

Severní věž stojící na hraně skály je spojena se severním palácem budovou s arkádami. Její vnitřní stěna s arkádami uzavírá hlavní nádvoří ze severu.

Hradní expozice

Některé interiéry hradu byly přizpůsobeny k vystavení expozic Považského muzea v Žilině, které dokumentují vývoj hradu. Můžeme tady vidět modely předpokládaného vzhledu hradu v minulosti a modely zříceniny před rekonstrukcí nebo i středověké vybavení kuchyně a další.
Středověká kuchyně
Středověká kuchyně
Model hradu v 17. století
Pravděpodobný vzhled hradu v 17. století
Expozice živočichů Pováží
Expozice živočichů Pováží

Historické souvislosti

Starhrad
Starhrad

První zmínky o hradu Strečno jsou z počátku 14. století, kdy je v listinách jmenován jako Strychen. Hrad tehdy nahradil nedaleký starší hrad Varín na pravém břehu Váhu, kterému pak zůstalo jméno Starý hrad - Starhrad.

Původně královský hrad získal v období svého rozmachu Matúš Čák Trienčanský. Po jeho pádu zůstal opět v královském majetku.

Od konce 14. do poloviny 16. století mělo hrad v zástavě nebo v majetku více majitelů. Krátce držel hrad jako zástavu od krále Zikmunda vévoda Sandzivoj z Ostrorogu, poté patřil druhé Zikmundově manželce Barboře Celjské a v roce 1429 ho měl v zástavě Mikuláš z Gary.
Husitský kalichV roce 1442 dostal hrad Strečno i Starhrad od královny Alžběty, vdovy po králi Albrechtovi, do zástavy husitský hejtman Jan Čapek ze Sán, který ji podporoval v bojích o vládu v Uhrách.

Od roku 1443 držel hrad rod Pongráců a jejich příbuzní, od roku 1556 rod Dersffy a po nich Štefan Wesselényi.

František Wesselényi
František Wesselényi
Žofie Bosniaková
Žofie Bosniaková

Rod Wesselényi se zasloužil o další opevnění. Tehdy byly dostavěny tři dělové bašty a hradba na západní straně hradu.

Štefanův syn František byl uherským palatinem, zástupcem krále v Uhrách. Měl za manželku v tomto kraji velmi známou ženu. Byla to Žofie Bosniaková, která proslula svou dobročinností a péčí o chudé. S manželem založili také útulek pro chudé a sirotky.

Když František zemřel, bylo odhaleno spiknutí uherské šlechty proti habsburském vládě, v jehož čele on stál. Král Leopold I. Strečno jeho synovi zabavil.

Poté, co tenhle velmi dobře opevněný hrad obsadili dvakrát Tököliho kuručtí povstalci, nechal Leopold I. pravděpodobně roku 1698 hrad zbořit.

Až v roce 1910 byly ruiny částečně zpevněny a v letech 1978-94 upraveny do dnešního stavu.

Žofie Bosniaková

V roce 1689, 45 let po smrti Žofie Bosniakové, byla v kryptě polozbořeného hradu nalezena rakev s neporušeným tělem této šlechtičny. Kaple byla proto opravena, ale protože ji začalo navštěvovat množství poutníků, bylo tělo Žofie převezeno do Tepličky nad Váhem. Později byla vystavena v kapli, v rakvi se skleněným víkem.
V roce 2009 bylo tělo Žofie zničeno pomateným mužem, který ji vytáhl z rakve, polil hořlavinou a spálil.

Dojmy a postřehy

Tuhle dominantu kraje na vysoké skále nad Váhem nemůžete nenavštívit. Když jsem před mnoha lety Strečno poprvé uviděl jen z jedoucího vlaku, zanechal ve mně ten pohled na romantickou zříceninu velkolepého hradu trvalou vzpomínku.
K návštěvě hradu jsem se dostal až teď. Trochu mě sice zaskočilo větší množství betonu a okna vyhlížející jako plastová v některých budovách, ale celkový dojem je úžasný.

Středověká vesnice
Středověká vesnice

Cesta k hradu je jednoduchá. Z parkoviště pod hradem vedou k hradu dvě cesty. Jedna je náročnější po strmých schodech, druhá po asfaltové cestě. Obě končí na prostranství, kde je postavena ukázková středověká vesnice Paseka z dřevěných domků s doškovými střechami. Následuje dlážděná cesta stoupající pozvolně až ke vstupní bráně hradu.

Informace:

Na stránkách hradu:
Otvírací doba
Vstupné

Použité zdroje pro Hrad Strečno

Napište připomínky, kritizujte, chvalte
Nahoru