Cestování

Německo, Bádensko-Württembersko

Münster - katedrála v Ulmu

Už od 14. století se pyšní město Ulm ohromnou katedrálou. Je to Münster, jak jsou v téhle části Německa katedrály nazývány. Základní kámen stavby byl položen v roce 1377, ale její věž byla dokončena až za 513 let. V té době, v roce 1890, pak byla věž Münsteru nejvyšší stavbou světa a dodnes je nejvyšší kostelní věží.

Pohled ze západu
Pohled ze západu
Velká věž Münsteru
Nejvyšší kostelní věž
na světě
Pohled z východu
Pohled z východu

Mohutná věž se tyčí nad hlavním portálem do výšky 161,53 m. Její stavba byla dokončena v 19. století podle původních plánů z 15. století. Po 768 schodech se dá vystoupat na vyhlídku 142 m nad zemí.

Hlavní průčelí Hlavní portál Hlavní portál Hlavní portál a tympanon
Západní průčelí, hlavní portál a jeho výzdoba

Velikosti věže odpovídá i velkolepý západní portál se vstupním prostorem podepřeným dvěma pilíři. V oblouku nad vchody je vyobrazeno stvoření světa, první hřích a vyhnání z ráje.

Sv. Antonín a Jan Křtitel
Sv. Antonín
a Jan Křtitel


Tympanon se Stvořením světa Marie s dítětem a sv. Martin
Marie s dítětem
a sv. Martin


Na pilíři mezi dveřmi Ježíš Kristus - trpitel (Schmerzensmann)
Tympanon
nad hlavním vchodem

Na pilířích stojí vlevo sv. Antonín a Jan Křtitel a vpravo Marie s dítětem a sv. Martin. Uprostřed na pilíři mezi dveřmi pak Ježíš Kristus jako trpitel (Schmerzensmann).

Budova chrámu je postavena z cihel včetně bočních opěrných zdí, ale hlavní věž i východní věže nad chórem jsou z kamene.

Horní část hlavní věže
Horní část
velké věže
Špice velké věže
Špice
velké věže
Jižní portál
Boční portál
na jižní straně
Špice jedné z východních věží
Špice jedné
z východních věží
Jižní strana
Podpěrná zeď
jižní strany

Interiér

Vnitřek chrámu návštěvníka trochu překvapí. Je to jiné. Okna hlavní lodi osvětlují malovaný strop a fresku nad chórem a prostor nepůsobí tak zasmušile okázale jako v jiných gotických chrámech.
Varhany
Varhany
Hlavní loď
Hlavní loď
Freska „Poslední soud“
Poslední soud
Malovaná klenba
Malovaná klenba

Nad lomeným obloukem chóru namaloval Hans Ulmer Schüchlin v roce 1471 velkou fresku Poslední soud.

Pilíře oddělující hlavní loď od bočních zdobí nejen svatí, ale i světské postavy. A protože je kostel protestantský, dostali se sem např. i švédský král Gustav Adolf II. nebo vévoda Christoph von Württemberg. Poměrně nové sochy z 19. stol. stojí na podstavcích z doby parléřovské.

Svatostánek - schránka na hostie
Svatostánek
Švédský král Gustav Adolf II.
Gustav Adolf II.
Vévoda Christoph von Württemberg
Christoph
von Württemberg
Pilíře boční lodě
Pilíře boční lodě
Křtitelnice
Křtitelnice

V levé části hlavní lodě před chórem je umístěný 26 metrů vysoký svatostánek vytesaný z kamene, ve kterém bývaly ve skříňce uloženy hostie. Pod kamennou klenbou podpíranou třemi sloupy stojí křtitelnice z roku 1474.

Výzdoba chórových lavic
Lavice chóru
Výzdoba chórových lavic
Řezby chórových lavic

Chórové lavice jsou z 15. století. Mají 89 sedadel a jsou vyřezávané z dubového dřeva. Na pultech před lavicemi jsou umístěny vyřezávané bysty - vlevo slavní muži historie, např. Pythagoras, Cicero, Seneca a vpravo moudré ženy starověku zvané Sybily.
Kromě církevních hodnostářů zasedala v lavicích při zvláštních příležitostech také městská rada.

Historické souvislosti

Na vzniku katedrály v Ulmu má "zásluhu" římský císař a český král Karel IV. Při neúspěšném dobývání města zničili jeho vojáci ulmský kostel, který stál mimo městské hradby. Proto se měšťané rozhodli postavit ve městě kostel nový.

A rozhodli se vekoryse. Münster měl svou velikostí ukazovat bohatství a moc tohoto svobodného říšského města. Ve městě s deseti tisíci obyvateli měl stát chrám až s dvaceti tisíci místy. (To bylo výjimečně i s místy pro stání - k sezení bylo 2000 míst.) Stavbou byl pověřen stavitel Jindřich Parléř starší (z Ulmu).

Základní kámen byl položen 30. června 1377. Do roku 1391 se na vedení stavby vystřídali ještě Michael Parléř a Jindřich Parléř mladší.

Münster v roce 1887
Münster
v roce 1887

Po Parléřích nastoupili stavitelé Ensingerové. První z nich Ulrich Ensinger chtěl postavit hlavní věž víc jak 150 metrú vysokou. Mezitím byl nehotový kostel v roce 1405 poprvé vysvěcen. V té době byl samozřejmě katolický.

Další stavitel Matthäus Böblinger předělal v roce 1477 plány, a to především u hlavní věže. Pak ale nastaly problémy. Zdi sřední lodi i klenba bočních lodí nevydržely tak velké zatížení.

Stavbu zachránil stavitel Burkhard Engelberg z Augsburgu. Zesílil základy západní věže a změnil klenbu bočních lodí, kterou podepřel štíhlými pilíři.

Po roce 1530 přechází občané města na luteránskou víru a kostel se stal protestantským.

Až v 19. století bylo rozhodnuto o dokončení hlavní věže. Byla dostavěna v roce 1890 podle původních plánu, avšak o 10 metrů zvýšená. Překonala tak výškou dóm v Kolíně nad Rýnem.

Dojmy a postřehy

Freska „Poslední soud“
Poslední soud
Varhany
Varhany

Jak už jsem psal výše, při vstupu do téhle katedrály si člověk musí říct: je to jiné než v ostatních gotických dómech. Asi to způsobuje barevnost fresky na východní stěně nad chórem, malovaná klenba hlavní lodě a taky lehkost kleneb na štíhlých pilířích bočních lodí. To všechno bylo umocněno, když se po mém vstupu do katedrály rozezvučely varhany a zazněla Bachova Tokáta a fuga d-moll. Ty pocity se nedají slovem vyjádřit.

Informace:

Otvírací doba Münsteru je vždy od 9:00.
Zavírací podle ročního období v 16:45 až 19:45.

Vstupné na věž:
  • dospělí - 4 €
  • mládež od 7 do 17 let a studenti - 2,50 €
  • děti do 7 let - zdarma

Použité zdroje pro Münster - katedrálu v Ulmu

Napište připomínky, kritizujte, chvalte
Nahoru