Cestování

Německo, Porýní-Falcko

Dóm sv. Petra ve Wormsu

Katedrála sv. Petra z jihu
Katedrála sv. Petra
z jižní strany
Celkový pohled ze severu - oprava jihovýchodní věže
Pohled ze severu
(oprava jedné z věží)

Přestože je katedrála ve Wormsu nejmenší z trojice rýnských románských chrámů v této oblasti, patří společně s katedrálami ve Špýru a Mohuči k nejvýznamějším církevním stavbám z počátku prvního tisíciletí našeho letopočtu.
Po stopách králůDóm je pohřebním místem pro předky a příslušníky rodu královské sálské dynastie, kteří měli Worms od 11. století v držení. Čtyři císařové této dynastie, počínaje Konrádem II., jsou však pohřbeni v Císařském dómu ve Špýru, který Konrád II. založil.

Wormský dóm hraje důležitou roli nejen v historii, ale také v legendě, která je neodmyslitelně spojená s tímto místem, v Písni o Nibelunzích. Klíčová epizoda příběhu se odehrává právě před portálem chrámu.

Pohledy z venku

Typické pro wormskou katedrálu jsou čtyři okrouhlé věže v rozích dlouhé budovy, jedna mohutná osmiboká nad křížením a jedna menší nad západním chórem. Na jižní straně chrámu je novější gotická kaple sv. Mikuláše a gotický portál. Gotická je také horní část severozápadní věže, která byla po poškození přestavěná po r. 1429.
Jižní strana dómu
Jižní strana
dómu
Pohled na křížení a gotickou přístavbu
Pohled na křížení
a gotickou přístavbu
Jezdkyně nad jižním portálem
Jezdkyně nad
jižním portálem
Jižní strana dómu, vpravo jižní zakončení transeptu
Jižní strana, vpravo
zakončení transeptu
Zvíře, na kterém sedí jezdkyně nad jižním portálem, má čtyři hlavy a tlapy tvorů, kteří mají být symboly evangelistů.

Vnitřek chrámu

Základ chrámu je románský, ale klenba střední lodě, která byla zřízena z původního plochého stropu, má už lomené oblouky. Západní pětiboká apsida má krásné skleněné rozety. Vybavení chrámu je barokní, protože původní bylo zničeno v mnoha válkách, které Falc postihly.
Střední loď a východní chór
Střední loď a
východní chór
Vnitřní prostor v křížení
Vnitřní prostor
v křížení
Střední loď se západním chórem
Střední loď se
západním chórem
Apsida západního chóru
Apsida
západního chóru
Pamětní deska biskupa Burcharda
Pamětní deska
biskupa Burcharda
Okno
Okno
Okno
Okno
Krypta
Krypta se sarkofágy
členů sálské dynastie
Před hlavním chórem je pamětní deska zakladatele chrámu biskupa Burcharda, který byl biskupem ve Wormsu od r. 1000 do 1025. Po straně chóru je vchod do podzemní krypty se sarkofágy příslušníků sálského rodu.
Barokní oltář a sedadla hlavního chóru
Barokní oltář a
sedadla hlavního chóru
Reliéf „Kristův původ“
Reliéf
„Kristův původ“
Jeden z reliéfů v boční lodi
Jeden z reliéfů
v boční lodi

Historické souvislosti

Po stopách králůPůvod chrámu sahá až do času Franků. Císař Karel Velký si tady bral byzantskou princeznu Desideratu.

V r. 1005 nechal stavět na místě malého kostela biskup Burchard baziliku ve tvaru kříže. Budova měla zatím plochý dřevěný strop. Poprvé byl chrám vysvěcen za přítomnosti císaře Jindřicha II. v r. 1018. Dva roky poté se ale zřítila západní část a musela být opravena.

Západní věže a kaple sv. Mikuláše
Západní věže a
kaple sv. Mikuláše
Gotický jižní portál
Gotický
jižní portál
Výzdoba nad portálem
Výzdoba
nad portálem
12. století je ve znamení velkých přestaveb. Základ zůstává z dob biskupa Burcharda, ale 1125-1144 se přestavuje východní chór, křížení s kopulí a východní věže. Potom 1160-1170 následuje dlouhá budova, zvětšení západního chóru, kopule nad ním a dokončení věží. R. 1181 byl slavnostně vysvěcen.
Po stopách králůCísař Fridrich II. (to je ten, co vydal Přemyslu Otakarovi I. Zlatou bulu sicilskou) se v roce 1235 ve Wormsu žení se svou čtvrtou manželkou Isabellou Anglickou.

Okolo r. 1300 byl přestavěn jižní portál do gotického slohu a také kaple sv. Mikuláše dostala gotický vzhled.

V třicetileté válce chrám vydrancován Švédy.

Ve válkách o falcké dědictví, když francouzský král vznesl nárok na tyto země po smrti posledního falckého vladaře Karla II. (vnuk českého "Zimního krále" Fridricha Falckého), byl hlavně vnitřek chrámu úplně zničen francouzskými vojáky.

V dalších desetiletích bylo vnitřní vybavení obnoveno. Pýchou chrámu je barokní oltář od Balthasara Neumanna a barokní sedadla po stranách hlavního chóru.

Dojmy a postřehy

Lešení na jihovýchodní věži
Lešení na
jihovýchodní věži
Oltář, vlevo lešení
Oltář,
vlevo lešení

A copak nás to přivítalo při pohledu na katedrálu? Jak jinak, než zase lešení. A jako prémie bylo lešení i uvnitř na levé straně chóru, co jsou ta sedadla. Vtipně jsem se vyhnul jeho focení, i když je vlevo na fotce trochu vidět.

Na prostranství vedle dómu se každoročně odehrává slavnost Nibelungů s představením divadelní hry. Sice jsem to na vlastní oči neviděl, ale může to být docela pěkný zážitek. Tady se můžeme podívat aspoň na galerii obrázků z roku 2002, kdy zrádného Hagena z Tronje hrál Mario Adorf. Pamětníci znají tohoto herce jako představitele Santera z prvního dílu filmu Vinnetou z roku 1963. Nibelungen-Festspiele - 2002.

Informace:

Otvírací doba v dómu:

  • listopad-březen: od 10 do 17 hodin
  • duben-říjen: od 9 do 18 hodin
Napište připomínky, kritizujte, chvalte
Nahoru