Cestování - města

Německo, Bavorsko, Horní Franky

Bamberg

Znak města Bamberg

Starobylé město Bamberg leží na řece Regnitz v bavorských Horních Francích asi 100 km západně od hranic Čech. Tohle univerzitní město má asi 70 000 obyvatel a je významným hospodářským a kulturním místem Horních Frank.

Jeho historické centrum je plné pozoruhodných památek. Císařský dóm a mnoho dalších historických staveb je důvodem, proč je historické centrum Starého města zapsáno od r. 1993 na listině UNESCO jako světové kulturní dědictví.

Stará radnice

Kromě řeky Regnitz prochází městem také říční kanál Mohan - Dunaj, který mimo Bamberg často splývá s řekou, ale tady mezi sebou vytvářejí podlouhlý ostrov, na kterém se část města rozkládá.
Uprostřed mostu přes řeku stojí Stará radnice (Altes Rathaus). Roku 1386 ji postavili měšťané na hranici mezi biskupským a městským územím na ostrůvku na řece Regnitz. V dalších stoletích byla postupně přestavována až do barokního a rokokového stylu a v polovině 18. stol. dostala její fasáda freskovou výzdobu.

Stará radnice (Altes Rathaus)
Stará radnice
Altes Rathaus
Stará radnice (Altes Rathaus)
Stará radnice
Altes Rathaus
Fresková výzdoba Staré radnice
Fresková výzdoba
Staré radnice
Stará radnice (Altes Rathaus)
Stará radnice
Altes Rathaus

Všímavý divák může vidět na freskách východní fasády i plastické prvky - nohu andílka vystrčenou z obrazu nebo závěs nad oknem.

O tom, proč je radnice na mostě, existuje pověst.
Když měšťané požádali vládnoucího biskupa o kus země na stavbu své radnice, biskup jim odmítl ze svých pozemků cokoliv uvolnit. Měšťané proto uprostřed řeky zatloukli dřevěné kůly, vytvořili umělý ostrov a na něm si radnici postavili.

Budova na malém ostrově naproti radnici je městský zámek Geyerswörth. Byl postaven ve 14. století a v roce 1703 barokně přestavěn. Sloužil také jako sídlo bamberských knížat-biskupů.

Zámek Geyerswörth
Zámek Geyerswörth
Malé Benátky (Klein Venedig)
Malé Benátky
Spodní most (Untere Brücke)
Spodní most
Sv. Kunhuta (Heilige Kunigunde)
Sv. Kunhuta

Od radnice je pěkný výhled na řadu domků na nábřeží. Říká se jim Malé Benátky (Klein Venedig) a byly to domky rybářů a řemeslníků. Větší dům s oblouky nad hladinou byla městská jatka a dnes je v něm část univerzitní knihovny.
Na spodním mostě (Untere Brücke) u severní stěny radnice stojí socha svaté. Je to sv. Kunhuta (Kunigunde), manželka císaře Jindřicha II. Spolu zakládali bamberský dóm a oba byli prohlášeni za svaté.

Náměstí Domplatz

Na návrší na levém břehu řeky Regnitz se rozprostírá náměstí Domplatz. Po jeho obvodu stojí hned tři pamětihodnosti. Tou největší je císařský dóm - katedrála s pověstným bamberským jezdcem.

Náměstí Domplatz s císařským dómem
Císařský dóm
Starý dvůr (Alte Hofhaltung)
Starý dvůr
Alte Hofhaltung
Starý dvůr - reliéfy nad vchodem
Reliéfy nad bránou
Starého dvora
Starý dvůr - nádvoří
Nádvoří
Starého dvora
Hned vedle dómu se rozkládá komplex budov zvaný Starý dvůr (Alte Hofhaltung). Původně tu stál hrad Babenberků, potom palácové sídlo císaře Jindřicha II. a po založení biskupství to bylo sídlo zdejších biskupů. V 16. století bylo renesančně přestavěno.
Nová rezidence
Nová rezidence
Nová rezidence
Nová rezidence

Dvě protější strany náměstí lemuje Nová rezidence. Původně renesanční a na konci 17. stol. barokně přestavěná budova sloužila do roku 1802 jako sídlo bamberských vladařů - knížat a biskupů v jedné osobě. Za povšimnutí stojí třeba i stylové komíny budovy.
Dnes jsou uvnitř sbírky staroněmeckých a barokních obrazů.

Církevní stavby

Císařský dóm
Císařský dóm

Kostely ve městě prý tvoří pomyslný kříž, jehož středem měl být sloup na náměstí Domplatz, tzv. Tattermannsäule, který byl ale odstraněn 1777. Ve středověku za císaře Jindřicha II. byl Bamberg označován jako střed světa a ten sloup jako "pupek světa".

Ale teď k těm největším kostelům v centru města.
Nejdůležitějším z nich je románský císařský dóm, který založil římský král a pozdější císař Jindřich II. v roce 1004 a který se stal o pár let později centrem nově založeného biskupství v Bambergu.

Gotický kostel Matky Boží (Zu Unserer Lieben Frau), postavený ve 14. století, je známý spíš pod názvem Obere Pfarre. Na boku západního portálu stojí jen jedna věž a vedle vchodu přístavek s biblickou scénou zvaný Ölberg (Olivetská hora). Boční portál zdobený figurami dívek se jmenuje svatební vchod - vlevo moudré panny, vpravo pošetilé panny.
Obere Pfarre - Chrám Matky Boží
Obere Pfarre
Chrám Matky Boží
Boční portál - svatební vchod
Boční portál
- svatební vchod
Biblická scéna - Olivetská hora
Biblická scéna
Olivetská hora - Ölberg
Chór kostela z východu
Chór kostela
Obere Pfarre
Interiér Obere Pfarre
Obere Pfarre
barokní interiér
Obere Pfarre - střední loď
Obere Pfarre
střední loď
Dřevořezba v 6. kapli chórového ochozu
Dřevořezba
v 6. kapli
Obere Pfarre - varhany
Obere Pfarre
varhany

Klášter s kostelem sv. Michaela
Klášter sv. Michaela
Kostel sv. Martina
Kostel sv. Martina

Vrchu Michaelsberg nad městem dominuje původně benediktinský klášter a kostel sv. Michaela. Byl založený v roce 1015, po zemětřesení roku 1117 postaven jako románský a po požáru v roce 1610 opraven s novogotickými prvky. Klášterní budovy dnes slouží jako špitální prostory.

V centru města na náměstí Grüner Markt stojí velký barokní kostel sv. Martina od architektů, kterými byli bratři Georg a Leonhard Dientzenhoferové, dostavěný roku 1693. K jeho zajímavostem patří klenba vymalovaná tak, aby vytvářela dojem kupole.
Kostel sv. Martina
Sv. Martin -
boční pohled s věží
Sv. Martin - plastika v interiéru
Sv. Martin
- plastika v interiéru
Sv. Martin - hlavní loď s malovanou kupolí
Sv. Martin
- hlavní loď
Sv. Martin -  malovaná kupole
Sv. Martin
- malovaná kupole

Princ regent Luitpold

Jezdecká socha prince-regenta Luitpolda
Princ-regent
Luitpold

Při cestě od parkovacího domu do centra jsme narazili na jezdeckou sochu Luitpolda von Bayern. S Bamberkem nemá nic moc společného, jen tady má sochu na náměstí.
Kdo byl Luitpold?
Byl synem bavorského krále Ludvíka I. Vládl v Bavorsku v letech 1886-1912 jako regent krátce za svého synovce Ludvíka II. (to byl ten romantický král, který nechal postavit kouzelný zámek Neuschwanstein) a potom za jeho duševně nemocného bratra Otu I.

Historické souvislosti

Na přelomu 9. a 10. století patřilo území s hradištěm na místě dnešní katedrály východofranským Babenberkům. Ztratili ho ale v bojích s Konrádovci v roce 903. Tím se Bamberg dostal do majetku královské koruny.
bavorský znakV roce 973 daroval císař Ota II. území Bambergu bavorskému vévodovi Jindřichu Svárlivému.
Biskupská mitraŘímský král a pozdější císař Jindřich II., syn vévody Jindřicha Svárlivého, nechal roku 1004 stavět dóm a 1007 založil bamberské biskupství.

V roce 1208 byl v Bambergu zavražděn král a budoucí císař Filip Švábský. Filip byl synem císaře Fridricha Barbarossy a byl během bojů o trůn s Otou Brunšvickým za slib královského titulu podporován i Přemyslem Otakarem I.
Husitský kalichRoku 1430 pochodovali na Bamberg husité v čele s Prokopem Holým. Církevní hodnostáři a bohatí měšťané uprchli z města, ale husité Bamberg nedobyli, jen vyplenili okolí. Město po dohodě zaplatilo výpalné 12 000 guldenů. V Bambergu se ale přesto loupilo. Místní chudí vyplenili opuštěné měšťanské domy, vinné sklepy i kláštery.
Melchior Otto Voit von Salzburg
Otto von Salzburg

Na začátku 17. století byl Bamberg jedním z center honů na čarodějnice. Do roku 1632 bylo popraveno více jak 300 lidí obviněných z čarodějnictví.

Academia Ottoniana - tak se jmenovala vysoká škola, kterou založil v roce 1647 biskup Otto von Salzburg.

Za sedmileté války (1756-1763) obsadili Bamberg několikrát Prusové, za napoleonských zase Francouzi.

Dojmy a postřehy

Erb na Staré radnici (Altes Rathaus)
Erb na Staré
radnici
Anděl z erbu
Anděl a vuvuzela

Navštívili jsme Bamberg v době konání mistrovství světa ve fotbalu v Jižní Africe. Našinec byl při televizních přenosech zápasů docela zaskočený neskutečným řevem trubek, tzv. vuvuzel v hledištích stadionů.
Ale tady i ten andílek na radničním znaku fandil svému týmu, který asi i díky tomu vybojoval bronzové medaile. Fandil stylově - vuvuzelou. A pak že je to jen africký zvyk.

fotbalový míč

Parkování v centru

Pro parkování v ulicích jsou určeny 3 zóny, přičemž v centru stojí hodina 1,5€/h a maximální doba stání je jen ta 1 hodina.
Pro turistu, co se chce zdržet delší dobu je proto výhodnější nějaký parkovací dům. Je jich v centru víc, ale velmi výhodný je Parkhaus Zentrum Süd, odkud je to do centra jen asi 5 minut pěšky. První 3 hodiny 1€/h a každá další hodina 0,50€/h. Maximální poplatek za den je 8€.

Použité zdroje pro Bamberg

Napište připomínky, kritizujte, chvalte
Nahoru