Cestování - města

Německo, Bavorsko, Střední Franky

Norimberk (Nürnberg)

Znak města Norimberk

Střední Franky v Bavorsku mají krásné starobylé město, které stojí za to navštívit. Je to Nürnberg, pro který je u nás vžitý název Norimberk. I když bylo tohle město téměř úplně zničeno nálety ve druhé světové válce, jakoby znovu vstalo z popela. Historické stavby a památky byly dokonale obnoveny, takže můžeme vidět starobylou část města v jeho historické podobě.


Císařský hrad

Na skalnatém návrší v severní části Starého města stojí norimberský hrad. První zmínka o něm je z roku 1050 a od té doby až do roku 1571 byl alespoň občasným sídlem téměř všech císařů a králů Svaté říše římské.
Věž Heidenturm s dvojitou kaplí
Věž Heidenturm
s dvojitou kaplí
Nádvoří a budova se studnou
Přední nádvoří a budova
se studnou Tiefer Brunnen
Průhled z brány vnitřního nádvoří
Průhled zevnitř
na věž Sinwellturm

Celý hrad je složen ze tří částí podle období vzniku. Císařský hrad je označení západní části vybudované Konrádem III. a Friedrichem Barbarossou. Na předním nádvoří tohoto Císařského hradu stojí budova se 47 metrů hlubokou studnou (Tiefer Brunnen) a hranatá věž Heidenturm, ve které jsou dvě románské kaple nad sebou.

Pohled k hlavní bráně z hradu
Pohled z předního
nádvoří k bráně
Vnitřní nádvoří (Innenhof)
Vnitřní nádvoří
s hradním palácem

Bránou vedle věže Heidenturm se vstoupí do vnitřního nádvoří. To je obklopeno obytnou budovou a hradním palácem.
Na východě je Císařský hrad ohraničený hradbou, nad kterou ční válcová věž Sinwellturm.

Střední, nejstarší část hradu je tzv. purkrabský hrad, vycházející z původního hradu ze sálského období. K němu patří i pětiboká věž, přiléhající k budově císařských stájí, která sloužila jako obranná věž (Bergfried) původního sálského hradu.

Věž Sinwellturm
Věž Sinwellturm
ze 13. století
Vstup do purkrabského hradu
Vstup do
purkrabského
hradu
Přednádvoří v purkrabské části a úřední budova
Úřední budova
v purkrabské části

Císařské stáje (Kaiserstallung) z roku 1495 patří ale už ke třetí, městské části hradu. V současnosti slouží jako ubytovna mládeže (Jugendherberge).

Císařský hrad z jihovýchodu
Císařský hrad
z jihovýchodu
Hradní věž Sinwellturm, pětiboká věž a císařské stáje (Kaiserstallung)
Vlevo hradní věž Sinwellturm,
uprostřed pětiboká věž
a vpravo císařské stáje (Kaiserstallung)
Bastion u hradu
Jeden z hradních
bastionů

Středověké opevnění

„Tlustá věž“ Spittlertorturm
„Tlustá věž“
Spittlertorturm
„Tlustá věž“ Frauentorturm
„Tlustá věž“
Frauentorturm

Norimberk je jedno z mála měst, které si ponechalo téměř celý hradební systém kolem svého Starého města. Podle dobových rytin mělo město původně dva okruhy hradeb.

Po obvodu dnešní hradby je rozmístěno okolo šedesáti hradebních věží, kterým vévodí čtyři dochovalé mohutné válcové věže zvané tlusté. Na severozápadě a severovýchodě to jsou Neutorturm a Laufertorturm, na jihozápadě a jihovýchodě Spittlertorturm a Frauentorturm. Pod posledně jmenovanou věží můžeme najít Dvůr řemesel (Handwerkerhof).

Na severozápadě je do hradebního okruhu začleněn Císařský hrad, od něhož na západ ční nad hradbami čtyřhranná věž Tiergärtnertor. Na východ od hradu začínají hradby budovou císařských stájí (Kaiserstallung).

Věž Tiergärtnertorturm
Věž brány
Tiergärtnertor
Spittlertorturm a část městské zdi
Spittlertorturm a část městské zdi

Císařské stáje (Kaiserstallung)
Císařské stáje
(Kaiserstallung)

Historické stavby

Těsně pod hradem na náměstí vedle brány Tiergärtnertor je několik hrázděných domů. Jeden z nich nese jméno Albrecht-Dürer-Haus. V domě žil a pracoval jeden z největších umělců humanismu Albrecht Dürer. Na protější straně náměstí stojí pozdněgotický dům zvaný Pilatushaus. Před tímhle domem vidíme moderní plastiku, jejíž motiv vychází z jednoho Dürerova obrazu. Když se podíváme pod zajícovu přední packu, je to jak scéna z hororu.
Náměstí Beim Tiergärtnertor
Náměstí
Beim Tiergärtnertor
Dürerův dům
Dürerův dům

Dům se jménem Pilatushaus
Dům se jménem
Pilatushaus
Dürerův zajíc
Dürerův zajíc

Schürstabhaus je největší měšťanský dům v gotickém stylu v Norimberku ze 13. století a jmenuje se podle bohaté patricijské rodiny. Vznikl spojením dvou ještě starších domů. Téměř na začátku ulice Burgstrasse kousek od hradu se nalézá Městské muzeum v renesančním domě Fembohaus.

Schürstabhaus
Patricijský dům
Schürstabhaus
Městské muzeum - Fembohaus
Městské muzeum
Fembohaus
Nassauer Haus
Nassauer Haus

Mauthalle
Mauthalle

Na levém břehu řeky Pegnitz naproti kostela sv. Vavřince (St. Lorenz) stojí tzv. Nassauer Haus. Je to původně románská a později goticky upravená obytná věž z červeného pískovce. V roce 1502 dostavěná, 84 metrů dlouhá budova Mauthalle sloužila nejdříve jako obilnice a sklad soli a později jako celnice pro výběr mýta a obchodní dům.

Zeughaus - vstup do staré zbrojnice
Zeughaus - vstup
do Staré zbrojnice
Hned vedle budovy Mauthalle stojí pozůstatek rozsáhlého komplexu budov, který byl součástí předchozího městského opevnění. Je to vstupní část Staré zbrojnice (Alte Zeughaus), která byla přestavěná do dnešní podoby v 16. století. Teď je tam policejní stanice.
Henkersteg (Katova lávka) s věžemi
Katova lávka (Henkersteg),
Katova a Vodní věž

Henkersteg (Katova lávka) byl most, který spojoval dvě původní části Norimberka - sv. Sebalda na pravém břehu a sv. Vavřince (st. Lorenz) na levém břehu řeky Pegnitz.
Menší mostní věž je Henkerturm (Katova věž). Ta velká je Wasserturm (Vodní věž) a byla postavená jako součást původního městského opevnění v roce 1325. Když bylo město obehnáno novou hradební zdí, ztratila svůj původní význam a sloužila jako vězení.

Asi v polovině ulice Burgstrasse, která vede od hradu do centra, stojí Stará radnice se svou pro veřejnost otevřenou halou v přízemí, kde jsou vystavené kopie říšských korunovačních klenotů.

Ulice Burgstrasse a Stará radnice
Ulice Burgstrasse
a Stará radnice
Stará radnice
Stará radnice
Hala Staré radnice
Hala v přízemí
Staré radnice

Norimberk a korunovační klenoty

Pro Norimberk charakteristická budova klenoucí se nad řekou Pegnitz je Špitál sv. Ducha (Heilig-Geist-Spital). Spolu s přilehlým kostelem sv. Ducha ho nechal postavit v letech 1332-1339 bohatý norimberský patricij Konrad Gross. Špitál sloužil jako opatrovnické zařízení pro nemocné a staré občany Norimberka.

Špitál sv. Ducha (Heilig-Geist-Spital)
Špitál sv. Ducha
(Heilig-Geist-Spital)
Kopie říšské koruny ve Staré radnici
Kopie říšské koruny
ve Staré radnici

Důležitou roli hrál tento objekt téměř čtyři století jako úložiště říšských korunovačních klenotů v letech 1424 až 1796. Tak rozhodl císař Zikmund, když klenoty odvezl z rozbouřených husitských Čech nejprve do Uher a potom do Norimberka. Korunovační klenoty byly uloženy v bezpečné schránce v sakristii kostela sv. Ducha.
Za Napoleonských válek byly klenoty odvezeny do bezpečí do Vídně a kromě krátkého období II. světové války jsou tam dodnes.

Bílá věž a Kašna manželství

Bílá věž (Weisser Turm)
Bílá věž
(Weisser Turm)
Bílá věž (Weisser Turm) ze 13. století je pozůstatek staršího opevnění Norimberka, jehož původní hradby vedly těmito místy. Bránu věže chránil barbakán se dvěma baštami.
Kašna manželství
Kašna manželství

Tady u brány na náměstí Ludwigsplatz je k vidění moderní umění z roku 1984 ve formě velké kašny s mnoha bronzovými figurami. Kašna se nazývá Ehekarussell nebo taky Ehebrunnen (manželský kolotoč nebo kašna manželství) a ukazuje různé scény z manželského soužití.

Ehekarussell - manželský kolotoč Ehekarussell Ehekarussell Ehekarussell
Kašna Ehekarussell - manželský kolotoč

Norimberské kostely

Z velkého počtu norimberských kostelů jsou jako pamětihodnosti nejvíce vyhledávané tři, které vynikají svou velikostí a významem. Kostel sv. Sebalda (Sebalduskirche) a kostel sv. Vavřince (Lorenzkirche), jejichž věže dominují Starému městu, a potom kostel Panny Marie (Frauenkirche) s orlojem, který stojí na náměstí Hauptmarkt.
Vpředu Sebalduskirche, vzadu Lorenzkirche
Vpředu Sebalduskirche,
vzadu Lorenzkirche
St. Elisabeth a St. Jakob
Náměstí Jakobsplatz
s kostely
St. Elisabeth a St. Jakob

Jihozápadně od Bílé věže směrem k věži Spittlertorturm je náměstí Jakobsplatz se dvěma kostely, které původně patřily Řádu německých rytířů. Ten s výraznou kopulí je kostel sv. Ažběty (St. Elisabeth), přestavěný v 18. stol. z původního kostela. Naproti stojí kostel sv. Jakuba (St. Jakob).

St. Clara
St. Clara
Hiob
Hiob

Kostel poblíž Mauthalle je kostel sv. Kláry (St. Clara). U něho zaujme plastika sedícího smutného pána, biblického Jóba (Hiob). Není divu, že je smutný z toho, co vidí.

Kostel sv. Sebalda

Nejstarším kostelem stojícím blízko pod hradem je kostel sv. Sebalda (Sebalduskirche), o kterém jsou zmínky už ze 13. století. Původně byl románský, což je vidět na jeho střední části, spodních částech věží a zvlášť na západní apsidě. Ve 14. století byl rozšířen a přestavěn v gotickém stylu. Po roce 1525 se stal kostelem luteránským.

Kostel sv. Sebalda
Kostel sv. Sebalda
(Sebalduskirche)
Kostel sv. Sebalda - západ
Kostel sv. Sebalda
- západ
Hlavní loď kostela sv. Sebalda
Sebalduskirche
- hlavní loď
Výzdoba kostela sv. Sebalda
Výzdoba boční zdi
hlavní lodi
Náhrobek sv. Sebalda
Náhrobek
sv. Sebalda
Náhrobek sv. Sebalda - detail
Detail náhrobku

Kreuzigungsgruppe - scéna ukřižování
Kostel sv. Sebalda
- scéna ukřižování

Ve východní gotické části chrámu, která byla postavena v tzv. parléřovském období ve 14. století, se nachází hrob sv. Sebalda. Je to unikátní z mosazi odlité renesanční dílo sochaře a kovolitce Petera Vischera staršího a jeho synů. (Dílem Petera Vischera jsou mimo jiné i bronzové sochy náhrobku Maxmiliána I. v Innsbrucku.)

Kostel sv. Vavřince (Lorenzkirche)

Kostel sv. Vavřince - Lorenzkirche
Kostel sv. Vavřince
(Lorenzkirche)
Tympanon západního portálu
Tympanon
západního portálu

Kostel sv. Vavřince (Lorenzkirche) je gotický kostel stojící v levobřežní jižní části Starého města. Jeho stavba začala v roce 1250 a dokončena byla kolem roku 1390. Později do roku 1477 byl zvětšen východní chór podle vzoru kostela sv. Sebalda.

Mezi dvěma věžemi bohatě zdobeného průčelí zaujme velká rozeta o průměru devíti metrů a tympanon s reliéfy nad vstupem.

I když je kostel od reformace luteránský, přesto má uvnitř bohatou výzdobu a je tady k vidění mnoho uměleckých výtvorů. Jedním z nejvzácnějších je dřevořezba Andělský pozdrav v růžovém věnci (Engelsgruss), zavěšená v prostoru hlavní lodi.
Hlavní loď kostela sv. Vavřince
Hlavní loď
Lorenzkirche - příčná loď
Příčná loď
Lorenzkirche - výzdoba pilířů
Výzdoba pilířů
Andělský pozdrav v růžovém věnci
Andělský pozdrav

Kostel Panny Marie
a orloj

Na norimberském centrálním náměstí Hauptmarkt stojí kostel Panny Marie (Frauenkirche). Byl založen římským císařem Karlem IV. v roce 1355 a původně zde měly být uloženy říšské korunovační klenoty. Po reformaci se stal kostelem luteránským a po připojení Norimberka na začátku 19. stol. k Bavorsku byl vrácen katolíkům.
Náměstí Hauptmarkt
Náměstí Hauptmarkt
Frauenkirche - kostel Panny Marie
Kostel Panny Marie
Štít kostela s orlojem
Štít kostela s orlojem
Sv. Ludmila a sv. Václav
Sv. Ludmila a sv. Václav
Chór kostela Sloupy Prapor s českým lvem
Prapor s českým lvem
Interiér kostela Panny Marie
Norimberský orloj (das Männleinlaufen)
Das Männleinlaufen
- norimberský orloj
Männleinlaufen
Männleinlaufen

Turistickou podívanou je norimberský orloj zvaný Männleinlaufen, který je umístěný ve štítu kostela. Jednou denně v poledne zazní troubení trubačů a objeví se sedm kurfiřtů, kteří třikrát obejdou císaře. Symbolicky jdou nejdříve tři církevní knížata arcibiskupové mohučský, kolínský a trevírský, čtvrtý v pořadí s královskou korunou český král a pak falckrabě rýnský, vévoda saský a markrabě braniborský.

Orloj měl připomenout Zlatou bulu Karla IV. z roku 1356, kde se určuje, že každý nově zvolený římský král musí svolat říšský sněm do Norimberka. Vytvořil ho v roce 1509 hodinář Jörg Heuss a figury na orloji mědikovec Sebastian Lindenast st.

Krásná kašna

Zlatem a barvami zářící, 19 metrů vysoká kamenná kašna ve tvaru gotické věže z konce 14. století stojí na náměstí Hauptmarkt. Nazývá se Schöner Brunnen (Krásná kašna). Zdobí ji 40 alegorických postav celebrit podle představ tehdejšího světa - filozofů, evangelistů, církevních představitelů, kurfirstů a proroků.

Krásná kašna - Schöner Brunnen Krásná kašna - Schöner Brunnen Krásná kašna - Schöner Brunnen
Krásná kašna (Schöner Brunnen) na náměstí Hauptmarkt

Noční Norimberk

Několik obrázků ukazuje ztichlý zimní Norimberk. Do noci svítí Bílá věž (Weisser Turm) s Kašnou manželství a také kostel sv. Sebalda. Osvětlený Špitál sv. Ducha (Heilig-Geist-Spital) se odráží ve vodě řeky Pegnitz a do noci září i gotický dům Schürstabhaus. To vše je už popsáno výše.

Špitál sv. Ducha (Heilig-Geist-Spital)
Špitál sv. Ducha
(Heilig-Geist-Spital)
Bílá věž (Weisser Turm)
Bílá věž
(Weisser Turm)
Kostel sv. Sebalda (Sebalduskirche)
Kostel sv. Sebalda
(Sebalduskirche)
Patricijský dům Schürstabhaus
Patricijský dům
Schürstabhaus
Weinstadel, Wasserturm a Katova lávka
Weinstadel, Wasserturm
a Katova lávka
Fronveste, Shlayerturm a řetězová lávka
Fronveste a řetězová
lávka (Kettensteg)

Velký hrázděný dům nad řekou, který sloužil asi od roku 1571 jako sklad vína, je Weinstadel. Tenhle dům byl ale původně postavený jako útočiště lidem postiženým leprou v polovině 15. století. Nad ním se tyčí věž původního opevnění města - Wasserturm. Zastřešený most vedle je už dříve zmíněná Katova lávka, která ve středověku spojovala dvě části Norimberka.

Asi 300 metrů po proudu řeky se nad vodou na mostních obloucích nachází součást opevnění - Fronveste s věží Schlayerturm. Stavba spojuje hradby končící na břehu řeky a byl tak chráněn přístup do města po vodě. Těsně vedle mostu byla přes vodu zřízena v roce 1824 lávka na řetězech (Kettensteg).

Muzeum hraček

Nejen děti, ale i dospělí se můžou pokochat ohromným množstvím hraček, když navštíví norimberské Muzeum hraček. V mnoha místnostech třech podlaží jsou umístěny hračky podle žánrů a časového období od antiky po současnost.

Muzeum hraček (Spielzeugmuseum)
Muzeum hraček

K vidění tady jsou dětské pokojíčky pro panenky i několik staletí staré, panenky všech dob, kovové stavebnice pro kluky, modely parních strojů sestavených do celých funkčních provozů, velký model americké železnice a mnoho dalších.

Návštěvník může dostat za 1 € audioprůvodce i v češtině a po zvolení čísla, kterým jsou označeny jednotlivé vitríny, může slyšet výklad nebo i synchronní český dabing promítaného filmu.

Muzeum se nalézá v patricijském domě Hallersches Haus ze 16. stol. v Karlově ulici (Karlstrasse 13-15).

Norimberské vánoční trhy

Frauenkirche
Vánoční Hauptmarkt
Pěší zóna před kostelem sv. Vavřince
Před kostelem sv. Vavřince

Jedna významná událost v Norimberku se odehrává v zimním období. Jsou to proslulé Norimberské vánoční trhy konající se především na náměstí Hauptmarkt, ale také v ostatních částech Starého města. Konají se koncerty a další kulturní akce včetně programů pro děti.

Historické souvislosti

Poprvé byl Norimberk jako Norenberc zmíněn v listině z roku 1050 a od té doby hrálo město důležitou roli v historii Sv. říše římské.

Prapor rodu von Raabs
Prapor rodu
von Raabs
Na scénu přichází dolnorakouský hraběcí rod z Raabs (von Raabs), který získal lénem Norimberk v roce 1105 jako purkrabství od císaře Jindřicha IV.
Říšská korunaOd roku 1140 začali Konrád III. a po něm Fridrich I. budovat vedle staršího hradu ze sálského období hrad nový - dnes nazývaný Císařský hrad.
Říšská korunaV roce 1219 rozšířil císař Fridrich II. Norimberku městská práva, např. tržní a mincovní, Norimberk se stal svobodným říšským městem a moc purkrabích nad městem časem postupně upadala. Roku 1427 purkrabí Fridrich VI. prodal purkrabství za 120 000 guldenů městu. Městu vládla rada složená z patricijů.

Město se rozvíjelo i díky poutnímu místu - hrobu sv. Sebalda. V letech 1230-1273 byl nad hrobem postaven kostel sv. Sebalda.

Říšská korunaRoku 1349 nechal Karel IV. vystavět kostel Panny Marie (Frauenkirche) na místě židovské synagogy v tehdejším židovském ghettu. Stinnou stránkou tohoto období se stal pogrom, při kterém zahynulo 562 lidí, židovská čtvrť byla zničená a židovští obyvatelé ghetta museli odejít.
Říšská korunaCísař Karel IV. na sněmu v roce 1356 zveřejnil Zlatou bulu, ve které stanovil závazná pravidla pro Říši. Mezi jiným i to, že každý zvolený král musí svolat první říšský sněm do Norimberka.
Karel IV. vydává Zlatou Bulu

Nápis pod zobrazením:

Kaiser Karl IV. die goldne Bulle erteilend.
(Aus der Handschrift der goldnen Bulle in der
herzogl. Bibliothek zu Wolfenbüttel.)

Císař Karel IV. vydává Zlatou Bulu.
(Z rukopisu Zlaté Buly ve vévodské
knihovně ve Wolfenbüttelu.)

Roku 1361 se v Norimberku narodil Karlovi IV. a Anně Svídnické budoucí český a římský král Václav. Pokřtěn byl v kostele sv. Sebalda.
29. září 1370 se tady konala svatba devítiletého Václava s osmiletou Johannou Bavorskou.

Norimberk v 15. století
Norimberk v 15. století
(Schedelschen Weltchronik)
Albrecht Dürer: Lávka pod věží Schlayerturm
Lávka pod věží Schlayerturm
(Albrecht Dürer 1491)

V 15. a 16. století probíhal velký rozkvět města i díky mnoha osobnostem vědy a kultury. Jedním z nejvýznamnějších umělců byl Albrecht Dürer.

V době reformace se Norimberk stal luteránským městem.

Po vyhlášení Bavorska královstvím v roce 1806 byl Norimberk v podstatě násilně připojen k Bavorsku.

Hlavní budova Justičního paláce
Justiční palác
- hlavní budova 

15. září 1935 na sjezdu NSDAP byly vyhlášeny tzv. Norimberské zákony, které byly základem pro pronásledování a diskriminaci lidí židovského původu.

Po II. světové válce byl Norimberk z velké části zničen bombardováním spojeneckými nálety. K budovám, které unikly poškození bombami patřil i Justiční palác. I to byl jeden z důvodů, proč se soudní proces s nacistickými válečnými zločinci uskutečnil v Norimberku.

Dojmy a postřehy

Procházíte-li se historickým jádrem města Norimberka, nemůžete zabloudit, protože dřív nebo později vždycky narazíte na hradby. Ty se táhnou, kromě několika menších úseků, po obvodu celého Starého města.

Parkovacích domů je velké množství. Jedním z nejvýhodnějších je Maxtorhof, který stojí kousek za severní hradbou historického centra a ke hradu je to asi 3 minuty chůze. Cena je solidní - cca 1 € na hodinu a maximální denní poplatek je 6,50 €, oproti cca 13 € v centru.

Použité zdroje pro Nürnberg

Napište připomínky, kritizujte, chvalte
Nahoru