Cestování

Rakousko, Tyrolsko, Innsbruck

Náhrobek Maxmiliána I. v Innsbrucku

Maxmilián I.
Maxmilián I.

K nezapomenutelným zážitkům návštěvníků Innsbrucku patří prohlídka interiéru františkánského kostela „Hofkirche“, kde je umístěn náhrobek císaře Maxmiliána I. Správně jde vlastně o kenotaf, protože císař je pohřben jinde. Kolem velkého náhrobku, který je obklopen nádhernou mříží, stojí 28 bronzových soch v nadživotní velikosti. Bronzové sochy představující osobnosti z rodu Habsburků a další historické a legendární panovníky evropských dvorů vytvořilo mnoho významných umělců své doby, kteří jsou níže uvedeni. Dokonale vytvořené bronzy patří k vrcholným dílům renesanční plastiky.

Interiér Hofkirche - rozmístění bronzových soch

Hofkirche - interiér kostela
Hofkirche - interiér
Ernst Železný
Ernst Železný
arcivévoda
rakouský,
vévoda korutanský
Náhrobek císaře Maxmiliána I.
Náhrobek císaře
Maxmiliána I.
Král Rudolf I.
Král Rudolf I.
Habsburský,
vévoda korutanský,
hrabě z Habsburgu
Fridrich IV., hrabě tyrolský, král Albrecht I., Gottfried z Bouillonu
Fridrich IV., hrabě tyrolský
král Albrecht I. a
Gottfried z Bouillonu
Rakouský vévoda Leopold III.
Leopold III.
vévoda rakouský
Hofkirche - přední část kostela
Přední část
- na římse svatí patroni
Habsburského domu
Král Ferdinand Aragonský a Johanna Španělská (Šílená)
Ferdinand Aragonský
a Johanna Šílená
Král Artuš, Ferdinand Portugalský, Ernst Železný a Theodorik, král Gótů
Král Artuš,
Ferdinand Portugalský,
Ernst Železný,
a Theodorik, král Gótů
Albrecht II. Bílý, Rudolf I., Filip I. Sličný
Albrecht II. Bílý,
král Rudolf I.
a Filip I. Sličný,
syn Maxmiliána I.

Bronzové plastiky - kdo byl kdo?

Maxmilián I.
Peter Paul Rubens - Maxmilián I. Byl synem císaře Fridricha III. a jeho manželky Eleonory Portugalské. Vládl v letech 1493 až 1519. Na císařskou korunovaci do Říma nikdy nejel a nazýval se zvoleným císařem římským. (Po jeho vzoru už římskoněmečtí králové do Říma nejezdili a nazývali se císaři.) Sňatkem s dědičkou burgudských vévodů Marií Burgundskou zdědil jejich území a bohatství. Z toho udržel Nizozemí, které spravovala jeho dcera Markéta. Syna Filipa (Sličného) oženil s dědičkou "katolických králů" Ferdinanda Aragonského a Isabely Kastilské a tím se Habsburkové dostali také na španělský trůn. Většinu své vlády proválčil, hlavně s Francií. Byl nazýván posledním rytířem.
Ferdinand Aragonský
FERDINAND KUNIG ZU. HISPANIA KAISERICHER UND KN ALDVATER
- spolu s manželkou Isabelou Kastilskou položili základ španělského království, dokončili reconquistu dobytím Granady (+1516)
Filip Dobrý
PHILIPP HERZOG V. BURGUND D.GÜTIGE
- vévoda burgundský, zakladatel Řádu zlatého rouna, dědeček Maxmiliánovy manželky Marie
Johana Šílená
FRAB. IOHANNA KUNIGIN CASTILIEN, KUNIG PHILIPS GEMACHEL
- dcera "katolických" králů Ferdinanda Aragonského a Isabely Kastilské, snacha Maxmiliána I.
Karel Smělý
KARL HERZOG V. BURGUND, BRABANT, FLANDERN
poslední vévoda burgundský, tchán Maxmiliána I., padl v bitvě u Nancy r. 1477
Kunigunde Bavorská
- (Kunhuta) Maxmiliánova sestra, manželka bavorského vévody Albrechta IV.
Cimburgis Mazovská
- z rodu polských Piastovců, manželka rakouského vévody Ernsta Železného, babička Maximiliána I.
Alžběta Goricko-Tyrolská
- manželka římského krále Albrechta I.
Margareta Rakouská
- (Markéta) dcera Maxmiliána I., místodržitelka habsburského Nizozemí
Marie Burgundská
- (1457-1482), dcera posledního burgundského vévody Karla Smělého, Maxmiliánova první manželka, která přinesla do manželství zděděné bohatství a území burgundských vévodů.
Maria Bianca Sforza
- Maxmiliánova druhá manželka
Alžběta Lucemburská (Uherská)
FRAW ELISABED HKUNIGS SIGMUNDS TOCHTER VON UNGERN ALBRECHT DES FUNTEN VON OSTEREICH RO HUNGERISCH PEHMUSCHER KUNGS GEMACHEL KUNGS LASSLAW MUETR
- dcera Zikmunda Lucemburského, manželka Albrechta II. a matka Ladislava Pohrobka
Zikmund Tyrolský
SIGMUND ERTZHERZOG OST. GRAF TIROL
- zvaný Bohatý, byl rakouský arcivévoda a tyrolský vladař. Měl zhýralý a nespoutaný životní styl. Musel předat vládu nad svými zeměmi Maxmiliánovi I.
Gottfried z Bouillonu
GODFRID VON BULIAN, KINIG.ZU.IHERUSALEM
- jeden z vůdců 1. křížové výpravy, vládce Jeruzalémského království - sám sebe nenazýval králem, ale "ochráncem božího hrobu"
Artuš
ARTUR KÖNIG V. ENGLAND
- legendární anglický král
Albrecht I.
KUNIG ALBRECHT I. HERZ.ZU.OST.
- římský král, vládl 1298-1308, syn Rudolfa I. Habsburského
Ferdinand I. Portugalský
THEOPERTUS KUNIG ZU PROVANCZ HERCZOG ZU BURGUNDI UND GRAF ZU HABSBURG
portugalský král, poslední z rodu burgundských vévodů, vládl 1367-1383, Maxmiliánův praděd
Fridrich IV. Tyrolský
FRIDRICH HERZOG OST., STEIR, KARNT., TIROL
- zvaný "s prázdnou kapsou", bratr Maxmiliánova děda Ernsta Železného
Ernst Železný
ERNST ERCZHERCZOG ZU OSTERREICH GRAF ZU HABSBURG UND TIROL
vévoda rakouský, Maxmiliánův děd
Leopold III. Rakouský
LEOPOLD III. HERZOG OST.DER BIEDERE
- zvaný Spravedlivý (Počestný), vévoda rakouský, otec Ernsta Železného, Maxmiliánův praděd
Theodorich Veliký
THEODORICK KÖNIG DER GOOTT
- král východních Gótů, dobyl celou Itálii
Albrecht IV. Habsburský
- hrabě z Aargau, otec pozdějšího krále Rudolfa I. Habsburského (+1239)
Albrecht II. Chromý
ALBRECHT DER WEIS ERCZHERZOG OST. AIN SUN KUNIG ALBRECHT DES SIGHAFTEN
- zvaný Bílý, Chromý nebo Moudrý, vévoda rakouský, syn římského krále Albrechta I.
Leopold III. Babenberský
LEOPOLD MARKGRAF OST. HEILIG
- markrabě bavorské marky Ostarrichi (markrabě rakouský), prohlášen za svatého, je svatým patronem Rakouska, vládl 1095-1136
Rudolf I. Habsburský
KAISER RUDOLF GRAF V. HABSBURG
- hrabě z Habsburgu, král Svaté říše římské, vládl 1273-1291, protivník Přemysla Otakara II., vítěz na Moravském poli
Friedrich III.
FRIDRICH III., IMP., MAXM. VATER
- císař Svaté říše římské, otec Maxmiliána I., vládl 1440-1493
Filip I. (Sličný)
PHILIPS KUNIG CASTIL., LEON, GRANADA ERCZHERZOG OSTERREICH UND BURGUNDI
- syn Maxmiliána I., manžel dědičky Španělska Johany Šílené, král Kastilie a Leonu, otec pozdějšího císaře Karla V. a Ferdinanda I. (také krále českého)
Albrecht II.
ALBRECHT OST., ROM., HUNG., BEHAIMER KUNIG LASLAV VATER
- rakouský vévoda, římský, uherský a český král, otec Ladislava Pohrobka
Chlodvík I.
CLODOVEUS I. CRISTENLICH KUNIG FRANNCKREICH
- franský král, sjednotitel Franků, zakladatel franské říše

Ty starobylé, VERSÁLKOU psané nápisy pod jmény, jsou doslovné opisy z podstavců jednotlivých soch.

Tvůrci památníku

Sochař a bronzař Peter Vischer st.
Peter Vischer st.

Návrh náhrobku vytvořil pražský malíř Florian Abel. Mramorové reliéfy po jeho obvodu zobrazující scény ze života Maxmiliána jsou dílem vlámského sochaře Alexandra Colina, ale také bratrů Abelů. Ozdobnou mříž kolem náhrobku vykoval dvorní zámečník Jörg Schmidhammer z Prahy.

Bronzové sochy obklopující náhrobek jsou dílem mnoha umělců. Na návrzích se podíleli malíři Jörg Kölderer, Ulrich Tiefenbrunn, Jörg Polhamer starší, Christian Amberger, Gilg Sesselschreiber a také Albrecht Dürer. Sochaři pak byli Veit Stoß, Hans Leinberger a Leonhart Magt. Vlastní odlévání prováděli umělečtí bronzaři Peter Vischer, Stefan Godl, Peter Löffler a Gregor Löffler.
Peter Vischer byl norimberský umělec a bronzař a jeho největším dílem v Norimberku je náhrobek sv. Sebalda.

Císař Maxmilián I.

Historické souvislosti

I když byl Innsbruck Maxmiliánovým oblíbeným městem a náhrobek byl navrhován podle jeho plánů, Maxmilián není ve zdejším dvorním kostele (Hofkirche) pohřben. Nakonec se přece jen rozhodl, že bude pohřben tradičně jako většina ostatních členů rodu ve Vídeňském Novém Městě a náhrobek byl dokončen až dlouho po jeho smrti.

Dojmy a postřehy

Fotku několika soch toho náhrobku jsem poprvé uviděl v Pijoánových Dějinách umění. Řekl jsem si, "to musím vidět ve skutečnosti". Když jsem ty bronzy potom při kupování vstupenek do Hofkirche zahlídnul na okamžik skrz závěs ve dveřích, prohlásila moje žena, že pochopila výzkumy I. P. Pavlova.
Prý jsem začal slintat.

Rudolf I. - detail pro dámy To vyleštěné místo na Rudolfovi I. je od dámského osahávání. Sáhnout si tam na rozmnožitele tak bohatě rozvětveného rodu prý přináší štěstí v podobě dětí. Takže ženy a dívky, nejen Františkovy Lázně...

Andreas Hofer

S Maxmiliánovým náhrobkem to nesouvisí, ale v Hofkirche je mimo jiné také náhrobek tyrolského národního hrdiny Andrease Hofera, který je umístěn v severním výklenku kostela. Socha na náhrobku je typická pro pozdní klasicismus a vytvořil ji sochař Johann Nepomuk Schaller.

Informace:

V objektu se nalézá také Tyrolské zemské muzeum.
Otvírací doba v Hofkirche:
 • pondělí až sobota 9:00-17:00
 • neděle a svátky 12:30-17:00
 • červenec a srpen do 17:30

Ceny vstupenek pouze do Hofkirche:
 • dospělí 4,00 €
 • děti (6 - 18 let), žáci, studenti 2,00 €
vstupenky kombinované Hofkirche/muzeum:
 • dospělí 8,00 €
 • děti (6 - 18 let), žáci, studenti 4,00 €

GPS souřadnice:
 • Hofkirche:
  • N 47.26859° E 11.39522°
 • Blízká parkoviště:
  • Parkgarage Kaiserjager (400 m): N 47.27002° E 11.39974°
  • Parkgarage Kongreshaus (100 m): N47.26980° E 11.39508°
Zpět na mapu

Použité zdroje pro Náhrobek Maxmiliána I. v Innsbrucku

Napište připomínky, kritizujte, chvalte
Nahoru