Cestování - města

Rakousko, Korutany

Villach

Znak města Villach

Pouhých deset kilometrů od hranice Rakouska se Slovinskem, v místě kde se do Drávy vlévá řeka Gail, leží korutanské město Villach, o kterém dnes málokdo ví, že jeho český název je Bělák.
Město leží v Klagenfurtské kotlině, kterou ohraničují ze všech stran Alpy. V jeho okolí se rozlévá několik jezer, z nichž největší jsou Ossiachersee a Wörthersee. Na skále severovýchodně od města se vypínají zbytky mohutného hradu Landskron.

Řeka Dráva
Řeka Dráva
Model města Villach
Model města Villach
Panorama Alp
Panorama Alp

Pro turisty je zajímavá pěší zóna v historickém centru města, které je ze severu ohraničené obloukem řeky Drávy a jehož centrem je Hlavní náměstí (Hauptplatz). Náměstí, připomínající dlouhý, široký bulvár, směřuje kolmo k řece.

Hlavní náměstí
Hlavní náměstí
Horní část Hlavního náměstí
Horní část náměstí
Kostel sv. Jakuba
Kostel sv. Jakuba
Pranýř
Pranýř
Sloup Nejsvětější Trojice
Sloup
Nejsvětější Trojice
Detail pranýře
Detail pranýře

V horní části Hlavního náměstí, vedle Radničního náměstí (Rathausplatz), stojí dominanta města, kostel sv. Jakuba.

Mezi historickými budovami na náměstí je i dům, kde žil lékař, alchymista a teolog Paracelsus. Uprostřed stojí mariánský sloup Nejsvětější Trojice a na spodním konci náměstí část historického pranýře z 15. století.

Pozůstatky opevnění
Pozůstatky opevnění
Zámek (Burg Villach)
Zámek (Burg Villach)
Nádvoří zámku
Nádvoří zámku
Nábřeží Drávy
Nábřeží Drávy

Ve starém historickém jádru města můžeme vidět malý zbytek městského opevnění nedaleko kostela sv. Jakuba. V severozápadním cípu historického jádra stojí zámecká budova, která je označována jako Burg Villach. Hrad byl postaven okolo roku 1233 jako součást opevnění města a byl sídlem místodržitele. Na renesanční zámek byl přestavěn v 16. století.

Kostel sv. Jakuba

Hlavní městský farní kostel sv. Jakuba stojí na horním konci Hlavního náměstí. Kostel se zřetelně skládá ze dvou částí. Věž byla původně samostatně stojící zvonicí a byla spojena s kostelem otevřenou verandou někdy v 17. století. Horní část věže byla obnovena po zemětřesení v roce 1690 a špičatá střecha byla po požáru zřízena v novogotickém stylu (1847).
Jižní fasáda
Jižní fasáda
Kostel sv. Jakuba
Kostel sv. Jakuba
Pamětní deska obětem 1. sv. války
Válečný památník
Náhrobní desky
Náhrobní desky

Plastika na jižní straně věže s motivem meče je památník obětem 1. světové války. Kostel má tři vchody. Jeden portál je ze spojovací verandy a po jednom portálu je na jižní a severní straně budovy. Mezi venkovními pilíři jsou umístěny náhrobní desky z bývalého zdejšího hřbitova.

Po vstupu západním portálem se před námi otevře prostor tří lodí oddělený štíhlými červenými sloupy, jejichž vrcholy se rozvírají do síťové klenby jako žebra deštníků.

Hlavní loď
Hlavní loď
Náhrobek Georga Khevenhüllera
Georg
Khevenhüller
Náhrobek Sikmunda Khevenhüllera
Sikmund
Khevenhüller
Kazatelna
Kazatelna
s biblickým Jišajem
Annenský oltář
Annenský oltář

Vpředu na boku jižní lodě jsou umístěny kaple dvou významných šlechtických korutanských rodů - kaple Dietrichsteinů a kaple Khevenhüllerů. Několik náhrobních desek na stěnách kostela připomíná jejich členy. Mezi jinými je to Georg von Khevenhüller, první majitel blízkého hradu Hochosterwitz nebo jeho otec Sigmund Khevenhüller.

Hlavní oltář
Chór a oltář
kostela sv. Jakuba
Sv. Jakub - varhany
Sv. Jakub -
varhany
Stropní freska
Kostel sv. Jakuba -
stropní freska

Další kostely

Za mostem přes řeku Drávu, který navazuje na dolní konec Hlavního náměstí, narazíme na novogotický kostel sv. Mikuláše (St. Nikolaikirche) z konce 19. století. Kostel patří k františkánskému klášteru.
Kousek po proudu, na pravém nábřeží Drávy stojí pozdněbarokní kostel sv. Kříže (Heiligenkreuzkirche), kterému tvoří pozadí krásné panorama Alp.
Kostel sv. Mikuláše (St. Nikolaikirche)
Kostel sv. Mikuláše
Kostel sv. Kříže
Kostel sv. Kříže
Evangelický kostel
Evangelický kostel
Stadtpark
Městský park

Od kostela sv. Jakuba směrem na jih vede dlouhá ulice 10. října, na jejímž konci v městském parku stojí novodobý evangelický kostel v historizujícím novogotickém slohu. Městský park je oázou klidu s vodní plochou a vodotrysky na jižním okraji historické části města.

Historické souvislosti

Východofranský král Karloman věnoval v roce 878 zdejší královský dvůr Treffen bavorskému klášteru Öttingen. Tady bylo poprvé zmíněno jméno Villach v sousloví „ad pontem Uillach“.

V roce 979 získal královský dvůr Villach jako léno biskup Albuin von Säben od císaře Oty II. za podporu v bojích proti Bavorům, Čechům a Frankům.

Od roku 1007 do r. 1759 byl Villach v držení bamberského biskupství. V roce 1060 obdržel Villach tržní právo. Od roku 1240 už je průkazně připomínán jako plně rozvinuté město.

Villach 1679
Villach okolo roku 1679

Po příchodu reformace se Villach stal centrem korutanského protestantismu. Za jeho hlavu byl považován Bartlmä Khevenhüller, pán hradu Landskron. Když však okolo roku 1600 nastalo období protireformace, mnoho významných protestantů muselo odejít a nastal dočasný úpadek města.

V roce 1759 odkoupila Marie Terezie všechny bamberské državy v Korutanech včetně Villachu pro Rakousko.

Během napoleonských válek byl Villach okresním městem francouzské Ilyrské provincie, ale po roce 1813 ho znovu získalo Rakousko.

Použité zdroje pro Villach

Napište připomínky, kritizujte, chvalte
Nahoru