Cestování

Rakousko, Štýrsko

Hodinová věž
ve Štýrském Hradci

Hodinová věž - Uhrturm
Hodinová věž
Uhrturm
Hodinová věž - Uhrturm
Hodinová věž
nad baštou Bürgerbastei

Uprostřed města Graz na vrchu Schlossberg nad historickou částí města se nachází jeho charakteristický symbol. Je to 28 metrů vysoká Hodinová věž (Uhrturm), která stojí nad mohutnou baštou Bürgerbastei. Věž tady stála už ve 13. století a dnešní vzhled získala ve století 16. při obnově pevnosti na Schlossbergu.

Nescházelo mnoho a Štýrský Hradec o svůj symbol málem přišel. V roce 1809 po obsazení města Napoleonem zničili Francouzi vše, co se na pevnosti Schlossbergu nacházelo. Jen Hodinovou a Zvonovou věž se měšťanům podařilo vykoupit.

Ciferník s nezvyklými ručičkami
Hodiny s nezvyklými
ručičkami
Zvony
Zvony

Zvláštností věžních hodin jsou ručičky. Kdo to neví, může při zběžném pohledu na hodiny přečíst čas špatně. Celé hodiny totiž ukazuje velká ručička a minuty malá. Na obrázku vlevo tedy nebude devět hodin, ale tři čtvrtě na dvanáct.

Pod stříškami na bocích střechy jsou zavěšeny tři zvony. Nejstarší z nich z roku 1382 odbíjí hodiny, zvon odlitý okolo roku 1450, nazývaný Zvon odsouzenců, bil při popravách. Třetím zvonem z roku 1645 zvonily při požárech na poplach požární hlídky, které měly stanoviště ve třech dřevěných budkách na rozích věže pod střechou.

Štýrský znak s panterem
Štýrský
znak s panterem
Hodinová věž - Uhrturm Znak Ferdinanda I.
Znak
Ferdinanda I.

Dole na rozích věže jsou umístěny tři erby - štýrský vévodský erb s panterem, erb Ferdinanda I., pozdějšího císaře, a znak s dvouhlavým orlem umístěný tady za Marie Terezie.

Použité zdroje pro Hodinovou věž

Napište připomínky, kritizujte, chvalte
Nahoru