Cestování

Rakousko, Štýrsko

Zemská zbrojnice
ve Štýrském Hradci

Graz (Štýrský Hradec) se pyšní největší historickou zbrojnicí na světě. Tato zbrojnice (Landeszeughaus) byla postavena štýrskými zemskými stavy v polovině 17. století a představovala největší a nejdůležitější sklad zbraní na jihovýchodě Habsburské říše.
Vstup do zbrojnice
Vstup do zbrojnice
Detail portálu
Detail portálu

Na čtyřech podlažích budovy zbrojnice je dnes umístěno okolo 32.000 kusů zbraní a zbroje z období 15. až 18. století. Největší množství výzbroje tady bylo kolem roku 1700. Dělalo to na 190.000 kusů.

Ochranná zbroj Ochranná zbroj Kyrysy Reliéf

Ochranné zbroje je zde téměř 4.000 kusů. Jsou to kyrysy, kroužkové košile, přílby, štíty i plnoplátová zbroj. Nechybí ani koňská plátová zbroj.

Flamberge Kyrysy Halapartny Halapartny

Sečných a bodných zbraní, jako jsou dvouruční i jednoruční meče, šavle, rapíry a další, je kolem 2500 kusů. Dále pak přes 5.000 různých dřevcových zbraní zahrnuje halapartny, partyzány, kopí, píky, kůsy.

Pušky Muškety Pušky Pistole

Sbírka ručních palných zbraní a jejich příslušenství obsahuje okolo 13.400 kusů. Jsou tu pistole a pušky se zapalovacími mechanismy, tak jak se v historii vyvíjely - zámky doutnákové, kolečkové, křesadlové i perkusní. Do příslušenství patří prachovnice, mušketové vidlice, bajonety.

Moždíře Moždíř Děla

Nechybí ani přehlídka těžkých palných zbraní a jejich doplňky. Jsou tu moždíře a děla na lafetách a dokonce i tři kusy vícehlavňových děl z 15. století.

Historické souvislosti

Země tzv. Vnitřního Rakouska (Innerösterreich), kam patřily Štýrsko, Korutany a Kraňsko byly v historii často ohrožovány Osmanskou říší. Z toho důvodu bylo nutné mít k dispozici množství rychle dostupné výzbroje. Zemské stavy tak rozhodly vystavět ve Štýrském Hradci velkou zemskou zbrojnici. Byla postavena v letech 1642 až 1644 podle plánů architekta Antonia Solara.

Když byly v rámci vojenských reforem v 18. století rušeny zbrojnice, vyhověla Marie Teresie prosbě zemských stavů, aby byla tato zbrojnice zachována jako historická památka země. Dnes je zbrojnice začleněna do zemského muzea Joanneum pod názvem Landeszeughaus (Zemská zbrojnice).


Otvírací doba Zemské zbrojnice:
volná prohlídka je od dubna do října - úterý až neděle a svátky 10.00-17.00 h,
v zimním období pouze organizované s průvodcem - úterý až neděle a svátky vždy v 11.00 a 14.00 h

Vstupné: (v roce 2018)
dospělí - 9,50 €
děti 6-14 let a studující do 26 let - 3,50 €
rodina (2 dospělí, děti pod 14 let) - 19 €

Oficiální stránka: Landeszeughaus

Použité zdroje pro: Zbrojnice - Graz

Napište připomínky, kritizujte, chvalte
Nahoru