Cestování

Německo, Porýní - Falc

Sága o Nibelunzích

Nibelungové

Kdo byli Nibelungové? Podle starých pramenů z jiné ságy (Waltharius) to byli „Synové mlhy“ nebo také temnoty - Sohn des Nebels (nebelig, nibelen). Byl tak označen kmen germánských Franků (Burgundů) pod králem Guntherem, sídlící kolem Wormsu na Rýně. Sága říká, že toto jméno převzali po smrti hrdiny Siegfrieda zároveň s jeho pokladem - pokladem Nibelungů. A poklad předtím zase získal Siegfried od předchozího držitele, kterým byl král země Nibelungů. Původní země Nibelungů je v Písni o Nibelunzích umístěna v Norsku.
„Otec Rýn“ s pokladem Nibelungů (Ludwig Brunow - 1881)
„Otec Rýn“
s pokladem Nibelungů
(Ludwig Brunow - 1881)

Píseň o Nibelunzích

Píseň o Nibelunzích je stará germánská sága, která částečně vychází z období stěhování národů a z rozpadu říše Burgundů, umístěná do prostoru Wormsu.
Siegfried, syn krále Siegmunda z Niederlandu je největší ze všech hrdinů a vlastní nevídaný poklad, který získal po mrtvém králi Nibelungů ze země Nibelungů (někde v místech Norska). Stal se nezranitelným, když se vykoupal v krvi draka, kterého zabil. Vlastnil také plášť neviditelnosti, který získal od čaroděje Albericha.
Siegfried přichází do Wormsu ke králi Guntherovi, aby se ucházel o jeho krásnou sestru Kriemhildu, ale svou žádost zatím nepřednáší a zůstává rok u něho na dvoře, aby mu pomáhal. Gunther mu Kriemhildu slíbí, když mu pomůže získat za manželku Brünhildu, královnu Isensteinu (Islandu). Ta má nadpřirozenou magickou sílu, pokud zůstane pannou, a proto není ochotná si žádného muže vzít. Jen ten, který by ji přemohl v souboji, skládajícím se z hodu kamenem, skoku do dálky a vrhu oštěpem, by měl šanci ji získat. Jestliže ji uchazeč nepřemůže, ztratí život. Gunther neměl šanci zvítězit, proto mu Siegfried pomocí pláště neviditelnosti pomohl.
Ve Wormsu se potom koná dvojí svatba. Guntherova s Brünhildou a Siegfriedova s Kriemhildou. Brünhildě ale není jasné, jak si může obyčejný Guntherův průvodce brát v nerovném svazku královskou Guntherovu sestru a chce vysvětlení. Gunther zatím nemůže prozradit, jaký je Siegfried hrdina, protože by mohlo vyjít najevo, jakou lstí nad Brünhildou zvítězil. Brünhilda nechce přijít o svou sílu, proto o svatební noci připoutá Gunthera opaskem ke kruhu ve zdi a uvolní ho až ráno. Opět musí pomoci Siegfried. Příští noc se neviditelný vplíží do Guntherovy ložnice, Brünhildu přemůže a potom se jí může zmocnit i Gunther. Tím ztratila svoji kouzelnou sílu. Během zápasu vzal Siegfried tajně Brünhildě její prsten a její opasek a daroval je své ženě Kriemhildě jako důkaz, protože ta chtěla vědět, kde byl následující noc po jejich svatební noci.
Brünhilda se nikdy nedozvěděla pravdu. Stále jí nebylo jasné, kdo Siegfried je. Byl s Kriemhildou šťastný ve své zemi, neplatil králi Guntherovi žádné poplatky, ani neprokazoval jiné služby. Jestliže by byl Siegfried skutečně Guntherovým poddaným, musel by králi služby prokazovat. Žádala Gunthera, aby Siegfriedovi službu přikázal. To nemohl Gunther udělat, ale přesto pozval Siegfrieda s Kriemhildou na slavnost do Wormsu.
Při slavnosti se obě ženy dostaly do hádky, Brünhilda Kriemhildu haněla, že je manželkou poddaného a požadovala od ní podřízenost. Kriemhilda se nedala a vrací jí úder prozrazením toho, že Siegfried byl první, kdo se Brünhildy o svatební noci zmocnil. Jako důkaz ukázala prsten a opasek.
Hagen z Tronje, Guntherův příbuzný a rádce chce svoji pokořenou paní Brünhildu nejen pomstít, ale také se pokusit získat poklad. Lstivě vyláká na Kriemhildě tajemství, které místo na těle má Siegfried zranitelné. Bylo to místo, kde mu na těle ulpěl lipový list při koupeli v dračí krvi.
Siegfriedovo zavraždění (z rukopisu Píseň o Nibelunzích)
Siegfriedovo zavraždění
(z rukopisu
Píseň o Nibelunzích)
Hagen zabíjí Siegfrieda (freska v sále Nibelungů v Mnichovské rezidenci)
Hagen zabíjí Siegfrieda
(freska v sále Nibelungů
v Mnichovské rezidenci)
Se souhlasem Gunthera potom Hagen Siegfrieda na lovu zavraždí. Zabije ho zákeřně bodnutím do zad, přesně do jeho zranitelného místa v okamžiku, kdy Siegfried pije z pramene.

Hagen
Hagen hází poklad
Nibelungů do Rýna

Kriemhilda tuší, kdo jejího muže zabil a zůstává ve Wormsu jako truchlící vdova. Pomocí pokladu Nibelungů, který jí Siegfried daroval, láká do Wormsu cizí bojovníky, aby své postavení na dvoře posílila. Hagen toto nebezpečí zpozoruje, ukradne jí poklad a potopí ho do Rýna.

Příležitost pro pomstu se Kriemhildě naskytne až o třináct let později. Vydává se na cestu k mocnému hunskému králi Etzelovi (Attilovi) a vdává se za něho. Potom v touze po pomstě nechává pozvat své bratry Gunthera, Gernota a Giselhera do Uher na Etzelův dvůr. Hagen je varuje před Kriemhildinou mstivostí, ale bratři nedbají a s velkou družinou odcházejí do Uher. Na Etzelově dvoře se Kriemhildě podařilo po rozepřích rozpoutat boj mezi Nibelungy a Huny.
Boj mezi Nibelungy a Huny na Etzelově dvoře (freska v sále Nibelungů v Mnichovské rezidenci)
Boj mezi Nibelungy a
Huny na Etzelově dvoře
(freska v sále Nibelungů
v Mnichovské rezidenci)
Jeden po druhém Nibelungové hynou. Nakonec zůstali naživu jen král Gunther a Hagen z Tronje. Kriemhilda požaduje na Hagenovi, aby prozradil, kde je poklad Nibelungů. Ten odpoví, že úkryt neprozradí, pokud jeho pán žije. Na to nechá Kriemhilda Guntherovi setnout hlavu. Hagen však triumfuje: „Teď znám úkryt jen já a nikdy ho neprozradím.“ Kriemhilda neváhá a setne spoutanému Hagenovi hlavu Siegfriedovým mečem, který Hagen kdysi vzal zavražděnému Siegfriedovi.
To, že se žena opovážila zabít tímto způsobem bojovníka jako byl Hagen z Tronje, se nelíbí Hildebrandovi, zbrojmistrovi Dietricha von Bern a Kriemhildu zabíjí. A to je konec Nibelungů.

Zdroj: volně přeloženo z deutsche Wikipedia - Die Nibelungensage
Jak Siegfried Kriemhildu uviděl poprvé
Jak Siegfried uviděl
Kriemhildu poprvé

Ukázky z rukopisu Píseň o Nibelunzích

(Zdroj: Digitale Bibliothek -
Münchener Digitalisierungszentrum)

Siegfriedova zkouška
Siegfriedova rytířská
zkouška
Napište připomínky, kritizujte, chvalte
Nahoru