Cestování

Rakousko - Dolní Rakousy

Fontána Nibelungů
(Tulln an der Donau)

Asi 30 kilometrů od Vídně proti proudu Dunaje leží na jeho pravém břehu město Tulln. Tulln je jedním z nejstarších měst v Rakousku. Místo bylo osídleno už v předřímské době a v polovině prvního století tady měli Římané pevnost.

Když franský císař Karel Veliký v roce 803 zpacifikoval Avary, stala se bývalá římská pevnost franským opěrným bodem na východě Bavorska. V roce 859 se poprvé objevil název Tullin.

Setkání Nibelungů s Attilou

Okolo roku 1200 vznikl v bavorském Pasově hrdinský epos Píseň o Nibelunzích. Jeho autor určil jako místo setkání krásné Kriemhildy, vdovy po Siegfriedovi, s hunským králem Attilou právě Tulln. Přibližně 800 let po vzniku eposu byla tady na nábřeží Dunaje postavena připomínka téhle bájné události.

Nibelungenbrunnen - Tulln an der Donau
Fontána Nibelungů
Fontána Nibelungů
Fontána Nibelungů


Nad proměnlivou vodní fontánou na kamenném podstavci se potkávají dvě skupiny bronzových postav. Před jezírkem fontány pak leží rozevřená bronzová kniha s několika verši týkajícími se tohoto místa.

Píseň o Nibelunzích Město leží na Dunaji v zemi rakouské,
jehož jméno je Tulln...

Král Attila jede v čele svého doprovodu,
šťastný a slavný, dvorný a úspěšný,
snad čtyřiadvacet knížat, mocných a vznešených:
svou královnu vidět toužili, jak nic jiného víc...
Skupina Nibelungů
Skupina Nibelungů
Kriemhilda
Kriemhilda
Attila
Attila
Skupina Attilova doprovodu
Attilův doprovod

A ještě jedna bronzová listina se nachází vedle fontány. Stojí na ní popis výjevu nad fontánou a následující události:

Bronzová listina popisující pomník „Na své svatební cestě do země Hunů potkává Kriemhilda tady v Tullnu krále
Attilu s jeho družinou. Kriemhilda odstupuje od koně, dvě knížata nesou
její vlečku a její průvodce markrabě Rüdiger ji představuje králi
a jeho početnému doprovodu, Hunům i Germánům.

Na počest budoucí královny se potom koná na Tullnském poli rytířský
turnaj, na kterém Attila staví na odiv mnohatisícovou
armádu své říše.
Z Tullnu se táhne dál na Vídeň, kde se bude ve vší okázalosti slavit svatba.

To, že básník nechal Kriemhildu a Attilu potkat se tady v Tullnu,
ukazuje důležitost města kolem roku 1200.

Skupina postav vlevo zahrnuje dvě knížata držící vlečku, markraběte
Rüdigera a Kriemhildu, ty vpravo krále Attilu, jeho bratra Bledu
a krále Dietricha z Bernu a Gibicha. Dítětem poukazuje
básník na potomky tohoto svazku.“

Bronzová listina popisující pomník

Dojmy a postřehy

„Proč je tam ta krysa?“
Ta otázka se objevila v diskuzi. Nejdřív mě napadlo, kde je spousta hrdinů, najde se i krysa - asi to chtěl tvůrce trochu vyvážit. Když jsem si ale našel ozvy na památník u několika dalších návštěvníků s otázkou „proč je tam ta krysa“, začal jsem pátrat a cosi jsem našel.

V tragédii dramatika a básníka Fridricha Hebbela „Nibelungové“ se v jednom z veršů vyjádří Hagen z Tronje o Hunech jako o krysách. Snad by to mohl být ten důvod, proč za průvodem Hunů v čele s Attilou se krysa nachází coby náznak tohoto Hagenova vyjádření.

Fontána Nibelungů

Hagen:
„Fängt’s hinter dir zu trippeln an, so huste,
Dann wirst du’s laufen hören, denn sie werden
Als Mäuse kommen und als Ratten gehn!“

Hagen:
„Začíná to za tebou cupitat, kašlat,
potom to uslyšíš běžet, pak budou
jako myši přicházet a jako krysy jdou!“

Něco o té plastice

Bronzové sousoší vytvořil rusko-rakouský sochař Michail Nogin v roce 2005. V Tullnu existují další jeho díla jako např. jezdecká socha císaře marka Aurelia, reliéf Římské brány nebo pomník Egona Schieleho. Tvůrce fontány, která doplňuje bronzové sousoší kamenem, vodou a světlem, je Hans Muhr.

Použité zdroje pro Fontánu Nibelungů

Napište připomínky, kritizujte, chvalte
Nahoru