Cestování - města

Německo, Bavorsko - Dolní Bavory

Passau (Pasov)

Znak města Passau

Město s padesáti tisíci obyvateli leží v Dolním Bavorsku u hranic s Rakouskem a asi 50 km jižně od českých hranic. Je nazýváno městem tří řek, protože se zde slévají řeky Dunaj, Inn a Ilz. Pasov má od roku 1978 i univerzitu.

Passau - Pasov Passau - Pasov
Historické centrum Pasova - pohled ze severu z hradu

Toto starobylé město bylo v historii sídlem říšských knížat - biskupů. Symbolem jejich duchovní moci byla katedrála - dóm sv. Štěpána a symbolem světské moci od roku 1219 hrad Veste Oberhaus. Bohatství jim zajišťovala výhodná poloha města. Leželo na křižovatce obchodních cest a odtud vedla i známá Zlatá stezka - obchodní cesta do Čech. Název města se vyvíjel od antického Batavis přes Bauzauue a Pazzowe až k dnešnímu Passau.

I když městem Nibelungů je Worms, Pasov tak bývá občas také nazýván, protože tady vznikl staroněmecký hrdinský epos Píseň o Nibelunzích.

Pasovský hrad

Pasovský hrad
Pasovský hrad
Horní hrad - Veste Oberhaus
Horní hrad
Veste Oberhaus
Dolní hrad - Veste Niederhaus
Dolní hrad
Veste Niederhaus
Na levém břehu Dunaje, na vrchu nad soutokem řek Dunaje a Ilzi, se vypíná pasovský hrad - Veste Oberhaus. Dole nad místem, kde se Ilz vlévá do Dunaje, stojí dolní hrad Veste Niederhaus, který je spojený hradbou s horním hradem.

Pevnost byla mocenským centrem a rezidencí pasovských knížecích biskupů. Hrad byl založen v roce 1219 a byl ochranou nejen před vnějšími nepřáteli, ale někdy i před pasovskými měšťany, kteří se občas nechtěli spokojit s biskupskou nadvládou.

Vnitřní hrad
Vnitřní hrad
Most do vnitřního hradu
Most do vnitřního hradu
Vstup do vnitřního hradu
Vstup do vnitřního hradu
Vnitřní nádvoří
Vnitřní nádvoří

Vnitřní hrad byl chráněn bránou s věží, do které byl přístup po vysokém mostě. Obnovená renesančně malovaná fasáda knížecího paláce pochází asi z roku 1665.

Hradní bašta
Hradní bašta
Vnitřní opevnění
Vnitřní opevnění
Knížecí palác
Knížecí palác
Za hradbou knížecí palác
Knížecí palác a bašty

V současnosti je na hradě městské muzeum, obrazová galerie a další sbírky se zaměřením na východní Bavorsko a sousední země Rakousko a Čechy. Dolní hrad Veste Niederhaus je dnes v soukromých rukou.

Náměstí Rathausplatz

Náměstí Rathausplatz na nábřeží Dunaje je místo, kde stojí od roku 1298 radnice, kterou si pasovští měšťané vybojovali při povstání proti vládnoucímu biskupovi. Současná podoba 38 metrů vysoké věže je z konce 19. stol. Původní fresky byly nahrazeny. Nové jsou z roku 1922.
Stará radnice a muzeum skla
Stará radnice
a muzeum skla
Stará radnice
Stará radnice

Věž radnice
Věž radnice

Venkovní fresky
Nové fresky
z roku 1922
Muzeum skla
Muzeum skla
Dům „U divého muže“ (Zum Wilder Mann)
Dům u divého muže
Domovní štít
Domovní štít

Vedle radnice přes ulici stojí Glasmuseum. V muzeu je umístěna sbírka okolo 30 000 kusů českého skla všech uměleckých stylů od baroka po modernu, která je prý největší na světě. To muzeum je v historickém patricijském domě "Wilder Mann". Na vývěsním štítě domu je opravdu divý muž s datem 1676.

Náměstí Domplatz

Náměstí Domplatz
Náměstí Domplatz
Bavorský král Maximilian I. Joseph
Maxmilián I. Josef

Uprostřed náměstí stojí socha prvního bavorského krále Maxmiliána I. Josefa. Bavorsko bylo povýšeno na království Napoleonem roku 1806, když stálo na jeho straně.

Pasovský blb
„Pasovský blb“
V uličce před náměstím Domplatz narazíme na typický pasovský kamenný artefakt. Je to "der Passauer Tölpel" neboli Pasovský blb. O jeho původu se mnoho neví. Může to být hlava ze sousoší nějakého chrámového patrona nebo kamenná konzole ze západního štítu dómu, která se zřítila po poškození požárem.

Církevní stavby

Na výšenině Starého města na náměstí Domplatz stojí dóm sv. Štěpána. Je katedrálou a sídlem pasovských biskupů již od 8. století. Druhou církevní dominantou historického centra města je jezuitský kostel sv. Michaela. Byl postaven na místě vyhořelého kostela v roce 1677.
Pasovská katedrála
Dóm sv. Štěpána
Kostel sv. Kříže kláštera Niedernburg
Kostel sv. Kříže
Kostel sv. Pavla
Sv. Pavel
Kostel sv. Michaela
Sv. Michael
Až skoro na konci města, na cípu mezi stékajícími se řekami, se nalézá klášter Niedernburg s kostelem sv. Kříže. Ten se pozná podle zelených střech dvou věží. Klášter byl založen už v roce 739. V kostele je pohřbena sv. Gisela, manželka maďarského krále Štěpána I., a tohle místo bylo vždy cílem maďarských poutníků.
Růžový barokní kostel s jednou věží u severní městské brány je farní kostel sv. Pavla z roku 1678, který byl postaven na místě vyhořelého kostela z roku 1050. Ta brána se nazývá Paulbogen a do kostela se vchází v úrovni prvního patra po schodišti.
Špitální kostel St. Johannes der Täufer
Kostel sv. Jana Křtitele
Evangelický kostel St. Matthäus
Sv. Matouš
Klášter s kostelem Mariahilf
Klášter a kostel Mariahilf

Jen několik metrů od kostela sv. Pavla, ve stejné ulici, můžeme vidět malý dojlodní špitální kostel sv. Jana Křtitele. Na kraji pěší zóny zaujme vysokou špičatou věží poměrně nový evangelický kostel St. Mathäus z roku 1856.
Na kopci na pravém břehu Innu je vidět poutní kostel s klášterem Mariahilf, postavený v letech 1624-1627 na místě původní poutní kaple z roku 1622. Ke klášteru vede kryté schodiště s 321 schody.
Nová biskupská rezidence
Nová biskupská
rezidence
Bývalé jezuitské kolegium a kostel sv. Michaela
Bývalé jezuitské kolegium
a kostel sv. Michaela
Vzadu bývalé jezuitské kolegium
Vzadu bývalé
jezuitské kolegium

Na náměstí Residenzplatz stojí nová biskupská rezidence ze začátku 18. století ve stylu vídeňského pozdního baroka. Uvnitř se nalézá chrámový poklad pasovského dómu. Budova přiléhající těsně ke kostelu sv. Michaela je bývalé jezuitské kolegium, které založil v roce 1611 biskup Leopold V., když pozval do města jezuity. Dnes je to gymnasium Leopoldinum.

Staré město křížem krážem

Ulice Rindermarkt a Steinweg, vedoucí středem Starého města soubežně s Dunajem, přetíná u kostela sv. Pavla stará městská brána Paulbogen. Pod Pasovským hradem překlenuje Dunaj visutý most Luitpoldbrücke z roku 1910. Most zničený za II. světové války byl v roce 1948 obnoven.
Městská brána Paulbogen
Městská brána
Paulbogen
Visutý most přes Dunaj - Luitpoldbrücke
Visutý most
Luitpoldbrücke
Scheiblingsturm
Bašta
Scheiblingsturm

Při pohledu od soutoku řek, proti proudu Innu, vidíme na nábřeží věž Schaiblingsturm, která byla postavena roku 1250 jako obranná bašta. Za ní pak můžeme vidět most přes Inn, který spojuje Staré město s pravobřežní částí města, nazývající se Innstadt.

Pasov - uličky Starého města Pasov - uličky Starého města Pasov - uličky Starého města Pasov - uličky Starého města Pasov - uličky Starého města
Uličky, směřující z centra Starého města dolů k Dunaji

Město tří řek

Nejstarší historická část města se rozkládá převážně na ostrohu, tvořeném ze severu Dunajem a z jihu Innem, na jehož východním konci se Inn do Dunaje vlévá. Těsně před jejich soutokem se do Dunaje ze severu vlévá menší řeka Ilz (na obrázku vlevo pod hradbami za přídí výletní lodi).
Dunaj
Dunaj
Soutok Dunaje a Innu
Soutok
Inn
Inn
Barevný soutok
Ilz, Dunaj, Inn
Barevný soutok
Ilz, Dunaj, Inn

Dunaj opouští Pasov trojbarevný. Voda Innu přitékajícího z Alp by měla být šedozelená, Dunaj namodralý a Ilz hodně tmavá. Tři barevné pruhy jsou pak vidět ještě daleko za Pasovem.

Řeka Inn vypadá na první pohled mohutnější než Dunaj, ale je to tím, že má hloubku jen necelé 2 metry oproti Dunaji s hloubkou 6,8 metrů. Innem sice v době největšího tání sněhu v Alpách teče více vody, ale v průměru za celý rok má Dunaj větší průtok.

Historické souvislosti

V 1. století n.l. se keltského sídla zmocnili Římané a postavili na místě dnešního dómu pevnost Castra Batavia, jako součást Limes Romanus. Při rozpadu Římské říše opustili Římané tohle místo roku 476.

Opuštěné území obsadili Bavoři a založili na soutoku Dunaje a Innu dvorec.
Uherský král Štěpán I. a královna Gisela zakládají kostel v Budě
Štěpán I. a Gisela
(miniatura z kroniky)

Biskupská mitraV roce 739 založil irský mnich Bonifác pasovské biskupství, poté byl založen i ženský klášter Niedernburg. V klášteře byla od roku 1042 abatyší sestra císaře Jindřicha II. a manželka zemřelého uherského krále Štěpána I. Gisela. V roce 1060 byla pohřbena v klášterním kostele sv. Kříže a Pasov se tak stal poutním místem maďarských poutníků.
Biskupská mitraMoc pasovských biskupů rychle rostla. Biskup Christian získal v roce 999 rozhodnutím císaře Oty III. světskou moc nad Pasovem a k tomu i důležitá práva - tržní, celní, soudní a mincovní.
Biskupská mitraBiskup Konrad II. von Babenberg dostal v roce 1161 darem od císaře Fridricha I. Barbarossy klášter Niedernburg i s jeho ohromnými pozemky až k hranicím Čech. (Není divu, byl císařovým strýcem.)

Okolo roku 1200 vznikl v Pasově hrdinský epos Píseň o Nibelunzích. Tohle dílo bylo sepsáno neznámým autorem na základě námětů ze starých ság.

Biskupská mitraRoku 1217 získal biskup Ulrich II. od krále a pozdějšího císaře Fridricha II. hodnost říšského knížete a pasovští biskupové se tak stali jedněmi z nejvýznamějších knížat v říši. V roce 1219 pak Ulrich II. zakládá na kopci na levém břehu Dunaje pevnost - Veste Oberhaus.

Městská práva obdržel Pasov v roce 1225. Od té doby měšťané povstali několikrát proti biskupské vládě, naposledy v letech 1367-68, ale vždy neúspěšně.

Pasov okolo roku 1600
Pasov okolo
roku 1600
V roce 1552 byla v Pasově podepsána dohoda o vyznání mezi katolíky a protestanty. K téhle smlouvě byl císař Karel V. donucen po neúspěšných bojích, ale získal tak alespoň klid v říši. Za císaře jednal jeho bratr římskoněmecký, český a uherský král Ferdinand I., za protestanty saský vévoda kurfiřt Mořic Saský.
Biskupská mitraRoku 1611 pasovský biskup arcivévoda Leopold V. vpadl válečně do Čech, aby vypomohl císaři Rudolfovi II. v boji proti jeho bratru Matyášovi. Pasovští tehdy drancovali jižní Čechy a část Prahy. Tenhle biskup nebyl žádný troškař. Leopold V. byl kromě Pasova zároveň biskupem ve Štrasburku a místodržitelem a vévodou v Tyrolsku.

Samostatnost pasovského říšského knížectví skončila v důsledku Napoleonových vítězství. Pasov byl připojen k Bavorsku roku 1803. V Bavorsku tehdy vládl Napoleonův spojenec kurfiřt Maxmilián I. Josef, který se stal roku 1806 prvním bavorským králem právě díky Napoleonovi.

Dojmy a postřehy

Vodoznaky na radniční zdi
Kam až
vystoupala voda
Rikša pro dva turisty
Rikša pro
dva turisty

Z jedné strany řeka, z druhé strany řeka. Tady se přímo nabízí otázka: Co povodně? A odpověď můžeme vidět na zdi radniční věže. Nejvyšší stav vody tady byl v roce 1501, ale je tam taky značka z roku 2002, kdy jsme měli velké povodně i u nás. Chodník je několik metrů nad hladinou Dunaje.
A je tady rok 2013, kdy dochází k obrovským záplavám. Z Pasova hlásí nedobrou zprávu. Je pondělí 3. června v noci, Dunaj dosáhl téměř historického maxima a jeho hladina je 12,89 m vysoko.

Tady v té rikše se vozí po městě dva turisti. Řidič se pořádně našlape, když za ním sedí dva pasažéři, ale může si vypomoci přídavným motorkem.

Informace:

Parkování v Pasově je v několika parkovacích domech P1 až P9, kde je cena za každou započatou hodinu většinou kolem 1,20 €.
P6 je parkoviště na střeše obchodního domu Stadtgalerie: 1. hod. = 0,60 €, 2. hod. = 1 €, každá další = 1,50 €.
Levnější je např. Parkhaus P9 mimo centrum v městské části Innstadt, kde je cena 0,30 € za hod.
Parkoviště nad městem u hradu Veste Oberhaus je zdarma.
(Ceny 2009)

Použité zdroje pro Passau

Napište připomínky, kritizujte, chvalte
Nahoru