Cestování - města

Německo, Bavorsko, Horní Bavory

Berchtesgaden

Kašna v centru
Znak města Berchtesgaden

Berchtesgaden je horské městečko ležící na svazích nad údolím říčky Ache v jihovýchodním cípu Bavorska, v těsné blízkosti rakouského Salzburgu. Jižně od něho se rozkládá Národní park Berchtesgaden. Jako výchozí bod výletů do okolí je městečko oblíbeným místem turistů.

Historickým centrem městečka je náměstí, které ohraničuje dlouhý dům s podloubím, zámek a kostel sv. Petra a Jana. Zámek byl v roce 1813 přestavěn z původního kláštera a byl letním sídlem Wittelsbachů. Jeho interiéry jsou otevřeny veřejnosti.

Kostel sv. Petra a Jana v Berchtesgadenu
Kostel sv. Petra a Jana a
zámek v Berchtesgadenu
Zámek na náměstí v Berchtesgadenu
Zámek na náměstí
v Berchtesgadenu
Zámek na náměstí v Berchtesgadenu
Zámek na náměstí
v Berchtesgadenu
Podloubí na severozápadní straně náměstí
Dům s podloubím
na náměstí

Kostel sv. Petra a Jana, původně románský z 12. století, je po přestavbách během staletí z větší části gotický. Věže byly postavené v novorománském slohu v roce 1866 na místě původních zničených.

Náhrobní deska probošta
Náhrobní deska probošta
v kostele
Portál kostela
Portál kostela
Interiér kostela sv. Petra a Jana
Interiér kostela
Lóže pro šlechtu
Kostel - lóže pro šlechtu

Malebnost městečka umocňují fresky, které zdobí mnoho zdejších horských domů. Berchtesgaden slaví v roce 2010 výročí 200 let příslušnosti k Bavorsku a tak nechybí ani spousta praporků v bavorských barvách.

Dům v Berchtesgadenu Dům v Berchtesgadenu Dům v Berchtesgadenu Dům v Berchtesgadenu
Pestré berchtesgadenské domy

Jedna z turistických atrakcí

V Berchtesgadenu je jedinečná možnost poznat, jak se těžila a zpracovávala dříve sůl. Solný důl a Starý solivar patří k velkým zdejším atrakcím. Návštěvník zažije jízdu důlním vláčkem, dřevěnou skluzavku a uvidí i podzemní solné jezero.

Okolí Berchtesgadenu

Jezero Königssee
Jezero Königssee
Kehlsteinhaus - Orlí hnízdo
Kehlsteinhaus
- Orlí hnízdo

Berchtesgadensko poskytuje návštěvníkům spoustu přírodních krás a dalších zajímavostí. Jednou z nich jsou jezera Königssee a Obersee, která jsou ukrytá v údolí pod horským masívem Watzmannu asi 4 km od Berchtesgadenu.

Dalším lákadlem je Kehlsteinhaus - horské sídlo, zvané také Hitlerova čajovna nebo Orlí hnízdo. Výchozím místem k jeho návštěvě je Obersalzberg patřící k Berchtesgadenu, odkud jezdí autobusy horskými serpentinami až k výtahu na Kehlsteinhaus, nebo je možnost jít nahoru pěšky.

Historické souvislosti

Historie Berchtesgadenu začíná v roce 1102 založením augustiniánského kláštera hraběcím rodem ze Sulzbachu. Od té doby bylo berchtesgadensko malým nezávislým církevním státem pod vládou zdejších proboštů, kromě krátké nadvlády Salzburgu (1393-1404). Zlatou bulou od císaře Fridricha Barbarossy získali berchtesgadenští právo dolovat sůl a kovy. V roce 1156 byl Berchtesgaden prohlášen městysem.

Území Berchtesgadenu bylo prohlášeno říšským lénem s hlasem v říšském sněmu roku 1380. Probošti byli postaveni na úroveň ostatních říšských knížat.

1559 byl Berchtesgaden povýšen na knížecí probošství a podléhal správně bavorskému rodu Wittelsbachů.

Bohatství Berchtesgadenu lákalo mocná salzburská knížata k jeho ovládnutí. V roce 1611 byl Berchtesgaden napaden vojskem salzburského arcibiskupa Wolfa Dietricha von Raitenau kvůli výnosům ze soli a daním ze soli. Neměl však úspěch a skončil jako vězeň v pevnosti Hohensalzburg.

V roce 1802 došlo k sekularizaci, to znamená ke zrušení církevního vlivu na vládě. V letech 1802 až 1810 patřil Berchtesgaden k Salzburgu, potom k Rakousku a krátce v roce 1809 dokonce Francii. Od roku 1810 patří k Bavorsku.

Dojmy a postřehy

Penzion Watzmannblick
Penzion Watzmannblick
Watzmann
Watzmann

Co se týká ubytování, celá oblast je doslova přeplněná penziony. Spousta jich je například po výjezdu z Berchtesgadenu směrem na západ, vedle silnice vedoucí údolím řeky Ache. Je z nich krásný výhled na zdejší Alpy i s horským masívem Watzmann.

Ubytování v těchto místech dává možnost nejen k výletům po okolních přírodních krásách a dalších zajímavostech, ale třeba i k návštěvě blízkého Salzburgu.

Použité zdroje pro Berchtesgaden

Napište připomínky, kritizujte, chvalte
Nahoru