Cestování

Německo, Porýní-Falc

Klášter Maria Laach

Na levé straně Rýna, asi 10 kilometrů od jeho toku mezi Koblenzem a Bonnem, se rozlévá jezero Laach. Na jeho jihozápadním břehu stojí klášterní komplex, jemuž tvoří dominantu románský kostel. Kostel byl vystavěný jako ztělesnění Božího hradu, tak jako tři rýnské císařské dómy ve městech Speyer, Worms a Mohuč.

Kostel opatství Maria Laach Kostel opatství Maria Laach
Kostel opatství Maria Laach

Opatský kostel kláštera Maria Laach, který byl zasvěcený Panně Marii a svatému Mikuláši, je jednou z nejdochovalejších a nejkrásnějších románských staveb Německa. Ve své dlouhé historii totiž nebyl přestavován do jiných slohů. Pouze střechy věží byly v době gotické upravené více do špičky a v baroku byla rozšířena okna postranních lodí. To všechno bylo ale při renovaci vráceno do původního stavu.

Kostel opatství Maria Laach ze severu
Pohled ze severu
Západní průčelí - vstup do átria
Západní průčelí
- átrium Paradise
Apsida západního chóru
Apsida západního chóru
Átrium západního vstupu
Átrium před
západním vstupem

Trojlodní bazilika má dvě krátké příčné lodě a nad jejich křížením dvě mohutné věže. Další čtyři věže stojí na rozích stavby a tak kostel opravdu připomíná pevný hrad. Jak bylo obvyklé u románských kostelů, jeden chór je na východní straně, druhý na západní. Oba chóry jsou uzavřeny apsidami.

Tmavých kontur ve zdivu bylo středověkými staviteli dosaženo kombinací světlého pískovce a tmavého čediče.

Před apsidou západního chóru se nachází vstupní átrium nazývané Paradise (Ráj). Vstup, hlavice sloupů i zdivo je ozdobené jemnou, až filigránskou výzdobou. Můžeme vidět různé příšerky, masky nebo taky ďábla zapisujícího hříchy příchozích.

Symbolické figury na hlavici sloupu
Symbolické figury
na hlavici pilíře
Vstup do átria kostela
Vstup do kostela
Hlavice pilíře s příšerami a maskami
Hlavice pilíře
s příšerkami a maskami

Vnitřek kostela

Vnitřní prostory kostela jsou čistě románské - jednoduché oblouky, hladké sloupy, strohá výzdoba. O to víc vyniknou oba chóry.
Varhany nad západním chórem
Varhany nad
západním chórem
Hlavní loď
Hlavní loď
Východní chór
Východní chór
Průhled do boční chrámové lodě
Průhled do boční
chrámové lodě

Východní chór je zakončen apsidou vyzdobenou bohatou barevnou mozaikou s Kristem, která vznikla na popud císaře Viléma II. Hlavní oltář zastřešuje pozdněrománský kamenný baldachýn na šesti štíhlých sloupech, zvaný ciborium.

Krypta
Krypta

Pod východním chórem se nalézá krypta. Tady je hrob prvního opata kláštera, kterým byl Gilbert von Laach (původně von Affligem). Gilbert vedl klášter v letech 1127 - 1152 a opatem byl od roku 1138.


Pilíře v západní části kostela jsou pokryty velkými freskami svatých namalovanými okolo roku 1500. Vpravo od vchodu do kostela je malá kaple s Pietou z 15. století.

Freska - svatý Benedikt
Sv. Benedikt
Kaple Piety
Pietní kaple
Pieta - 15.stol.
Zlatý reliéf s Kristem
Zlatý reliéf
s Kristem
Madona z Burgundska (1400)
Madona
Burgundsko (1400)
Kamenný pták
Kamenný pták

K ozdobám pilířů patří i různé plastiky, např. burgundská Madona (1400) nebo zlatý reliéf s Kristem. Na jednom z pilířů můžeme vidět i záhadného kamenného ptáka.

Náhrobek falckraběte Jindřicha II.

Uprostřed západního chóru má náhrobek zakladatel zdejšího kláštera falckrabě Heinrich II. von Laach Je zpodobněn nadživotní barevnou plastikou z lipového dřeva vytvořenou okolo roku 1270.

Klášter dnes

Budova kláštera
Budova kláštera
Seehotel Maria Laach
Hotel Maria Laach
sekt
Klášterní
sekt

Klášter patří řádu benediktinů, který podniká v mnoha oborech. Provozuje hotel a na jezeře kemp a půjčovnu lodí pro turisty. Má také umělecké nakladatelství a knihkupectví, sochařskou, truhlářskou a kovářskou dílnu a odlévárnu zvonů. Hlavně však hospodaří na ekologické farmě a zahradnictví. Produkty z téhle činnosti se prodávají v klášterním obchodě, kde si kromě jiného můžete zakoupit třeba i klášterní sekt.

Historické souvislosti

V roce 1093 zakládá falckrabě Heinrich II. von Laach se svou manželkou Adelheid benediktinský klášter s kostelem na břehu jezera Laach.

Dědic majetku falckrabě Siegfried Ballenstedt věnoval klášter brabantskému opatství Affligem, odkud přišel převor Gilbert, který se tady stal prvním opatem. Nezávislým opatstvím se stal klášter roku 1138.

Kostel byl vysvěcen v roce 1156 arcibiskupem z Trevíru.

Do roku 1177 byla dokončena hlavní loď s plochým stropem, východní chór, východní věže a krypta.

Většina stavby byla dokončena do roku 1216, ale klenba hlavní lodi byla vytvořena až 1220-1250.

V letech 1662-1668 byl interiér kostela upraven do baroka.

Maria Laach okolo roku 1832 (rytina - William Tombleson)
Maria Laach
okolo roku 1832

Katastrofou pro klášter byly napoleonské války, kdy po obsazení Francouzi byl klášter zrušen a majetek rozprodán.

Konrad Adenauer
Konrad
Adenauer

Po roce 1815 připadl klášter Prusku, pak soukroméhu majiteli a později jezuitům, kteří ho vrátili zpět benediktinům. Kostel byl znovu vysvěcen roku 1883. Jméno Maria Laach dali klášteru až jezuité, do té doby se od středověku používalo jen klášter Laach.

V roce 1933 našel v klášteře útočiště nacisty sezazený primátor Kolína nad Rýnem Konrad Adenauer, pozdější německý spolkový kancléř.

Dojmy a postřehy

Jezero Laach - Laacher See
Jezero Laach
Pamětní deska - Johann Wolfgang Goethe a Heinrich Friedrich Karl vom Stein
Pamětní deska
J. W. Goethe

Cesta ke klášteru je snadná. Po dálnici souběžné s Rýnem se jede směrem od města Koblenz na západ a u města Mendig, které je asi 30 km od Koblenz, se sjíždí vpravo a po chvíli už je vidět jezero Laach.

Na jedné z budov areálu je umístěna pamětní deska. Připomíná, že klášter navštívil i Johann Wolfgang Goethe.

Kamenný pták
Kamenný pták


Napadlo mě, co znamená kamenný pták na jednom z pilířů uvnitř kostela. Je to jen kamenická hříčka nebo je to kamenická značka? Nikde o tom není ani zmínka. Ví to někdo?

Steinvogel auf dem Pfeiler - ist er nur eine Steinspielerei oder ist er ein Steinmetzzeichen? Weiß jemands es?

Použité zdroje pro Maria Laach

Napište připomínky, kritizujte, chvalte
Nahoru